Nedoplatky nemusia skončiť odpojením. ÚRSO odobril riešenie distribučky | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Distribútor elektriny zavádza do praxe opatrenia na ochranu odberateľov pred odpojením za vysoké nedoplatky

Východoslovenská distribučná dostala zelenú na testovanie „lieku“ na dlžoby, aj energetickú chudobu.

predplatený odber elektriny

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) odobril vyskúšanie nového prístupu, s ktorým Východoslovenská distribučná (VSD) prišla ako s riešením pre tých, ktorým vyskočili vysoké dlhy za elektrinu. A pre ich nesplatenie im hrozí „tvrdé“ odpojenie.

Ide o novú poslednú šancu, ktorej sa môžu zákazníci v zlej finančnej chopiť, aby mali aj napriek restom naďalej svoju domácnosť elektrifikovanú. VSD ponúkla svoj nápad aj s riešením do tzv. sandboxu (priestor pre vyskúšanie nových riešení v energetike v praxi) ÚRSO, ktorý mu pre prínosy a inovatívny prístup priznal formálnu záštitu. VSD tak má od septembra zelenú na odskúšanie „lieku“ pre zadlžených.

Zaplatia toľko, koľko chcú a môžu

Celá myšlienka pomôcť ľuďom v energetickej núdzi je postavená na veľmi jednoduchom a prehľadom riešení, s ktorým sa domácnosti postupne, s malými splátkami, podľa aktuálnych finančných možností, môžu doslova vyhrabať z energetických dlhov a zároveň zostať stále pripojení do siete.

Jednoducho – budú si objem elektriny „dobíjať“ ako napríklad kredit na mobile. Časť peňazí pôjde automaticky na splátky starých podlžností (napríklad aj 5-eurovou čiastkou), časť sa automaticky preráta na nové „kreditné“ kilowatthodiny. Domácnosť si sama vyberie, aké sú jej aktuálne finančné možnosti a koľko môže vyčleniť na spotrebu elektriny, tiež flexibilne ju dokupovať.

Smart riešenie aj po technickej stránke

Aby to bolo rýchle a domácnosti nečakali za svojou dobitou elektrinou, VSD chce v prípade predplatného kreditného systému použiť inteligentné elektromery (smart metre), ktoré boli doteraz, podľa príslušnej legislatívy, len pre energetický nadpriemer. Práve tie umožnia veľmi rýchle spracovávanie spotreby (a teda aj medzi-prepočtov spotreby) pre užívateľov, aby včas vedeli, že je potrebné dobiť kredit, resp. na ako dlho ten aktuálny ešte vydrží.

„Celé to bude veľmi zrozumiteľné a pre zákazníkov ľahko pochopiteľné. Zákazníkov s predplatným vieme priebežne informovať, aký je ich zostávajúci kredit a na koľko im ešte približne vydrží. Pri minimálnom zostatku vieme dokonca prejsť na úsporný nočný režim, aby mala domácnosť elektrinu na nevyhnutný čas a nezostala potme,“ vysvetlil Daniel Zákutný z VSD. 

„Takáto domácnosť bude po novom pánom svojej spotreby, dokáže si ju ustriehnuť, rozložiť a zbytočne neplytvať. Z doterajších skúseností vieme, že dokáže aj ušetriť, čo je v dnešných časoch maximálna priorita každého, a s predplatným systémom dostanú jeho užívatelia takúto možnosť automaticky,“ priblížil.

Práve neznalosť manažovania objemu a spotreby energií, keďže sú dostupné nonstop, láka podľa neho zákazníkov využívať ich neobmedzene, a teda doslova s nimi šafáriť. Tento prístup však jedného dňa, najneskôr vo vyúčtovacej faktúre raz ročne, spotrebiteľov dostihne. Práve tento moment zvykne byť povestným kameňom úrazu, kedy sa domácnosť dostane do vysokého dlhu, s ktorým sa nevie jednorazovo vysporiadať.

V aktuálnej situácii, kedy energie čelia historicky bezprecedentným cenovým skokom, sa neželaný efekt môže násobiť a zasiahnuť oveľa väčšie skupiny. „Obrovským bonusom predplatného systému je, že toto nepríjemné prekvapenie nemôže nastať. Tým, že si ju zákazníci predplácajú, majú svoju spotrebu priebežne pod kontrolou, nikdy sa nedostanú už do dlhov a nevystavia sa ďalšej penalizácii, odpojeniu, exekúciám, nebudú sa musieť uchyľovať k úžerníkom a podobne,“ doplnil D. Zákutný z VSD.

Systém predplatného má okrem platenia vopred zakomponované viaceré mechanizmy, ktoré dokážu domácnosti v núdzi zabezpečiť ochranu pred odpojením od elektriny alebo pomôcť so splácaním nedoplatkov.

Smart metre bezplatne

Sofistikované inteligentné meradlá v kreditnom systéme zohrajú dôležitú dobročinnú úlohu -bezplatne poslúžia rodinám s nízkymi príjmami, resp. takým, ktorí sa nevedomky dostali do vysokých dlžôb, lebo neodhadli buď energetickú náročnosť svojich spotrebičov, či majú zlé návyky pri zaobchádzaní s energiami. Alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý pri prechode na predplatné nie je podstatný.

Pripomeňme, že VSD distribuuje elektrinu pre približne 650-tisíc odberných miestna východnom a časti stredného Slovenska. Aktuálne využíva inteligentné elektromery viac ako 100.000odberných miest s ročnou spotrebouv priemere vyššou ako 4.000 kWh/rok.

„Sledovanie a korigovanie spotreby teda v žiadnom prípade nie je len pre tých s nižšími príjmami. Naopak, podľa legislatívy bol smart-meter namontovaný tým, ktorí elektrinu využívajú vo veľkom. Aby šetrili,“ podotkol D. Zákutný.

Benefitom smart-metrov je nielen ich diaľkové meranie, ale tiež diaľkové ovládanie, spomínané ad-hoc sledovanie a vyhodnocovanie spotreby ale aj vyšší stupeň ochrany proti neoprávneným zásahom do merania. „Podobné smart metre sa používajú aj u iných distribútorov, princípy predplatného by sa mohli preniesť aj na celonárodnú úroveň,“ zdôraznil D. Zákutný. 

Koniec vypínaniu a dlžôb za elektrinu

Samotné fungovanie predplatného je navrhnuté ako trvalo udržateľné, zaobíde sa aj bez externého financovania, a tak nie je potrebné v týchto ťažkých časoch ďalej zaťažovať štátny alebo akýkoľvek iný rozpočet. Nepotrebuje špeciálne sociálne tarify či iné plošné alebo inak neadresné formy dotácií, ktoré sa míňajú účinkom.

„Aj preto je predplatný systém považovaný za najlepší základ budúceho širšieho riešenia energetickej chudoby,“ vysvetlil D. Zákutný.

Poskytnutie formálnej záštity zo strany ÚRSO je gestom uznania potenciálneho celospoločenského prínosu a je Úradom vyhodnotený ako prínosný, inovatívny, inkluzívny a spĺňajúci ciele programu regulačného sandboxu. Podporná schéma predstavuje pre VSD vhodnú príležitosť na rozvoj už skôr začatých aktivít pilotného testovania.

Do vývoja tohto užitočného riešenia prizvala odborných partnerov - Východoslovenskú energetiku za dodávateľa energií; Nadáciu DEDO, ktorá má skúsenosť s prácou s ľuďmi s nižšími príjmami a Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied.

„Kľúčovou myšlienkou, na ktorej je predplatné postavené, je podpora schopnosti ľudí splácať svoje účty a urobiť ich znesiteľnými aj pre nízkopríjmové skupiny, resp. pre tých, ktorí sa nevedomky dostali medzi neplatičov a vysoký účet za elektrinu (napríklad pri ročnom zúčtovaní) ich nepríjemne prekvapil,“ priblížil Radoslav Haluška, generálny riaditeľ VSD.

„Ide o trvalo udržateľný systém, s ktorým príde ruka v ruke plošné znižovanie zadlžovania domácností a ich sociálneho úpadku. Zároveň je 100-percentne férový – nemusíme deliť ľudí na tých, ktorí si zaslúžia a ktorí si niečo nezaslúžia. Táto pomoc môže byť poskytnutá všetkým a bude na samotných zákazníkoch, či ju využijú, a teda môžu sami rozhodnúť, či takúto pomocnú barličku potrebujú alebo nie,“ doplnil R. Haluška a pripomenul, že významnú úlohu v kreditnom systéme majú nástroje na minimalizáciu možnosti vytvorenia si závislosti od pomoci štátu, naopak, posilňuje sa sociálny status a životný štandard akejkoľvek domácnosti.

Kto by mal využívať kreditný systém?

Aby štát mohol pomáhať ľuďom v núdzi, špeciálne energetickej, potrebuje definíciu energetickej chudoby, ku ktorej dnes nedisponuje ani ucelenými dátami, nemá zastrešujúci kompetentný orgán, ani jasnú definíciu, kto vlastne do tejto skupiny patrí alebo by patriť mal. Podobne je na tom aj Európska únia.

VSD vidí priestor na riešenie aj v prechodnom období hľadania kritérií. Postačí, že pomoc vo forme kreditného systému sa ponúkne všetkým, ktorým hrozí odpojenie pre neplatenie alebo sa ho chopia ako poslednej šance, aby mali peniaze za elektrinu pod kontrolou.

Kreditný systém umožní, aby sa vyhli odpojeniu a zároveň ponúka do budúcna aj možnosť, aby predplatenú elektrinu mohol zaplatiť ktokoľvek - dobrodinec, charita, alebo aj obec ako osobitný príjemca sociálnej dávky, napríklad z príspevku na bývanie.

Kilowatthodinová pomoc

Pomoc ľuďom v núdzi bude aj v tejto možnej nadstavbe maximálne adresná a bude chránená pred zneužitím a úžerou, tiež transparentná a bez dodatočných poplatkov.

V prípade, že bude mať tá - ktorá domácnosť svojho donora alebo bude prijímať podporu cez sociálnu výpomoc - kreditná elektrina bude rovno pripísaná v kilowatthodinách, nie vo finančných prostriedkoch, či nebodaj hotovosti, rôznych poukážkach a pod. Pomoc sa môže bezproblémovo a jednoducho dostať do každej domácnosti, ktorá to potrebuje, lebo je dostupná všade.

Implementácia do praxe

To, že je to realizovateľný koncept, dokazujú už reálne pripojené domácnosti v predplatnom režime. VSD aktuálne ponúka svoje know-how a výsledky zainteresovaným subjektom na poli energetickom či sociálnom i ďalšej odbornej verejnosti, aby Predplatenka VSD® mohla byť čo najskôr užitočná pre každého v núdzi a v spoločensky významných počtoch.

Aktuálne ju predstavila na konferencii Dodávateľ elektriny a distribútor 2022 a do užšej debaty prizve aj ministerstvá hospodárstva; tiež práce, sociálnych vecí a rodiny a takisto ÚRSO. Národný systém pomoci v energetickej chudobe, ktorá je prioritou aj na celoeurópskej úrovni, by sa tak mohol začať budovať už v najbližšom období, možno už v budúcom roku.

V prípade, že testovanie systému v praxi, ktoré zastrešuje regulačný sandbox, potvrdí úspešné pilotné skúšky, bude nasledovať implementácia predplatného kreditného systému do právneho poriadku a umožní tak jeho využívanie celoslovensky.

„Predplatenka VSD nie je formálnym návrhom teoretických koncepcií pre riešenie energetickej krízy, na ktoré aktuálne nie je čas. Ide o realizovateľný koncept so zárukami na ochranu zraniteľných odberateľov elektriny, ktorý naraz rieši sociálnu inklúziu, garantuje základný životný štandard, odvracia hrozbu ekonomického prepadu rodín a spolu s očakávaným šetrením lepšie využitie energií aj v nižších príjmových skupinách s menším povedomím o energetickej efektívnosti,“ zosumarizoval R. Haluška.

Zároveň pripomenul, že VSD prichádza s týmto konceptom ako nezávislý subjekt, ktorý okrem fyzickej infraštruktúry môže pre riešenie energetickej chudoby poskytnúť dátovú a komunikačnú nadstavbu a know-how.

„Máme s inteligentnými meradlami a využitím ich možností už veľké skúsenosti, disponujeme potrebnou modernou technológiou a chceme, aby to všetko v čo najväčšej možnej miere bolo využité. Ako pre priemysel, tak aj pre najmenšieho alebo najzraniteľnejšieho zákazníka,“ uzatvoril generálny riaditeľ VSD.


Spoločnosť VSD je komunikačným partnerom Energie-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Platia len od júla a čaká ich prvá novela. ÚRSO ide novelizovať pravidlá trhu s elektrinou

Platia len od júla a čaká ich prvá novela. ÚRSO ide novelizovať pravidlá trhu s elektrinou

Do kľúčovej vyhlášky majú pribudnúť aj nové definície.

Dováža sa menej plynu aj ropy. Energetické importy EÚ v roku 2023 klesajú

Dováža sa menej plynu aj ropy. Energetické importy EÚ v roku 2023 klesajú

V druhom štvrťroku sa medziročný pokles prehĺbil, ukazujú dáta Eurostatu.

Nadácia VSE vyhlásila druhý ročník grantového programu Za zdravý a čistý kraj

Nadácia VSE vyhlásila druhý ročník grantového programu Za zdravý a čistý kraj

Poslaním programu je podporiť projekty, ktoré skvalitnia životné prostredie východného Slovenska.