Definícia energetickej chudoby chýba, ÚRSO prišiel s vlastným návrhom | ENERGIE-PORTAL.SK
SAPY Energy Conference 2022
VSE
Belimo 2

Definícia energetickej chudoby chýba, ÚRSO prišiel s vlastným návrhom

Energetická chudoba je podľa ÚRSO „obrazom celkového stavu spoločnosti.“ Medzi jej príčiny zaraďuje neefektívne vykurovanie, nedostatočný príjem domácností či vysoké ceny energií.

energetická chudoba

Foto: Fotolia

Hoci energetická chudoba sa ako pojem skloňuje aj na Slovensku, nijaká ustálená definícia energetickej chudoby u nás zatiaľ neexistuje.

Podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach je energetická chudoba „stav, kedy priemerné mesačné výdavky domácnosti na spotrebu elektriny, plynu, tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody tvoria významný podiel na priemerných mesačných príjmoch domácnosti.“

Čo znamená „významný podiel“ však zákon nijako ďalej neupravuje.

 „Základným problémom energetickej chudoby na Slovensku je chýbajúca definícia a špecifikácia,“ uviedol poslanec NR SR Karol Galek (SaS) v nedávnom prieskume SKI. „Pokiaľ nebudeme vedieť ktorí a koľko spotrebiteľov je postihnutých, nebude vedieť na túto situáciu reagovať ani štát.“

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) predložil do pripomienkového konania Koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby, v ktorej navrhuje viacero opatrení, akými by sa mohla energetická chudoba na Slovensku riešiť. Okrem iného ÚRSO presadzuje nový príspevok na energie pre domácnosti.

Definícia pre celú EÚ nie je a nebude

Regulačný úrad v materiáli tiež navrhuje formuláciu pre definovanie energetickej chudoby na Slovensku. Tvrdí pritom, že vychádza z definícií v štátoch EÚ, ktoré sa témou energetickej chudoby zaoberajú už dlhšie a formulácia vraj prihliada aj na slovenské špecifiká:

Pod pojmom energetickej chudoby rozumieme stav, keď jednotlivci alebo domácnosti nemajú dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie vykurovania a ďalších energií potrebných na fungovanie domácnosti, čo v podmienkach Slovenskej republiky predstavuje 10,0 % priemerných výdavkov domácnosti na energie z celkových čistých peňažných príjmov domácnosti a zároveň táto domácnosť spĺňa podmienky na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi,“ uvádza ÚRSO.

Hmotná núdza je na Slovensku definovaná ako stav, keď príjem členov domácnosti podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.

Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Maroš Šefčovič, tvrdí, že energetickú chudobu si musí definovať každý členský štát sám.

„Kontext, v ktorom sa energetická chudoba odohráva, sa medzi členskými štátmi líši. Preto sa nesnažíme vytvoriť univerzálnu definíciu energetickej chudoby,“ vysvetlil.

Príčinou sú aj vysoké ceny energií

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Nespravodlivé rozpočítavanie nákladov na teplo ešte viac zvyšuje ceny energií

Nespravodlivé rozpočítavanie nákladov na teplo ešte viac zvyšuje ceny energií

Hlavným nedostatkom platnej vyhlášky je nízka miera spravodlivosti až do tej miery, že ľudia platia násobky toho, čo mohli spotrebovať, upozorňuje Asociácia rozpočítavateľov nákladov tepla a vody.

Lesníci: Cena palivového dreva zatiaľ dramaticky nevzrástla. Štátne lesy držia úroveň nižšie

Lesníci: Cena palivového dreva zatiaľ dramaticky nevzrástla. Štátne lesy držia úroveň nižšie

Ani napriek rastúcemu dopytu by domácnosti nemali pocítiť väčší nedostatok palivového dreva, ubezpečujú lesohospodári.

Štátne teplárne získali zelený úver. Poskytli ho štyri slovenské banky

Štátne teplárne získali zelený úver. Poskytli ho štyri slovenské banky

Celková výška úveru je 160 miliónov eur. MH Teplárenský holding bude musieť v priebehu piatich rokov preukazovať vývoj emisií z teplární.