VSE
VSE
Belimo

Ako ďalej s chladivami pre tepelné čerpadlá? Pravidlá sa menia

Od 11. marca 2024 platí nové európske nariadenie. Obmedzení pri používaní chladív pribúda, píše doc. Peter Tomlein.

tepelné čerpadlo

Foto: Depositphotos

 • Publicistika |  10.05.2024 |  doc. Peter Tomlein / redakcia

Hlavná správa z nového Nariadenia o fluórovaných skleníkových plynoch (FSP) 2024/573/EÚ, ktoré platí od 11. marca 2024, je, že tzv. prírodné chladivá sú do nariadenia zahrnuté.

Právnici EÚ našli spôsob ako spojiť osvedčovanie znalostí a zručností odborníkov na FSP s prírodnými chladivami tak, aby akékoľvek chladivá a tiež split výrobky s chladivami mohli inštalovať len certifikované firmy.

Vyriešili sa obavy, že s prírodnými chladivami budú môcť pracovať fyzické a právnické osoby bez certifikácie. Zariadenia, ktoré nie sú hermeticky uzavreté a sú naplnené fluórovanými skleníkovými plynmi (chladivami), sa môžu predávať koncovým používateľom len vtedy, ak sa poskytnú dôkazy o tom, že inštaláciu vykoná certifikovaný podnik.

VIESSMANN

„Prírodné chladivá“ však nie sú zahrnuté napríklad do pravidelnej „kontroly priamych únikov“, ktoré z hľadiska životného prostredia stratili na význame, keďže skleníkový efekt vyjadrený parametrom GWP prírodných chladív je blízke nule. Dôležité sú pravidelné kontroly detekčných systémov únikov chladív z dôvodu bezpečnosti.

Základné tézy pre chladiaci okruh sa nemenia:

 • ak chladiaci okruh pracuje správne, menej sa namáha, uniká menej chladiva a zariadenie sa menej kazí,
 • ak sa chladiaci okruh pravidelne kontroluje, úniky sa včas zistia a systém je energeticky efektívnejší a predlžuje sa jeho životnosť.
 • chladivo sa plní len do tesného okruhu

Tieto tézy platia od začiatkov strojného chladenia v 19. storočí. 

Intenzita obmedzení používania chladív sa zvyšuje

Zatiaľ čo existujúce právne predpisy EÚ už výrazne obmedzili používanie F plynov, nové pravidlá majú ešte viac znížiť ich emisie do atmosféry a to až na úroveň 5 % podľa Nar. 2024/573/EÚ v roku 2030 v porovnaní s rokom 2015.

Graf: Spracovanie autora

Pôvodný plán poklesu emisií na ~20 % v roku 2030 a to z priemerného GWP = 2000 všetkých chladív v roku 2015=100%, bol Nariadením 2024/573/EÚ zmenený na pokles ~5 % v roku 2030. 

Predaj chladiva R404A na servis končí

Tým končí obdobie predaja pôvodného chladiva R404A a iných s GWP na 2500 pre všetky zariadenia vrátane s náplňou do 40 ton CO2e, s výnimkou pre výparné teploty nižšie ako -50oC Predaj pôvodného chladiva R404A na Slovensku za posledné roky najskôr prudko a potom pomaly klesal podľa obrázku (tmavomodrá farba). Používanie recyklovaných a regenerovaných chladív s GWP nad 2500 končí v roku 2030.

Obrázok Trend dopĺňania chladív na Slovensku v jednotlivých rokoch za úniky prepočítaný na CO2e | Graf: Spracovanie autora

Zákazy a obmedzovanie servisu od roku 2026 a 2032

S výnimkou recyklovaných a regenerovaných chladív sa od roku 2032 zakazuje používanie fluórovaných skleníkových plynov (v prílohe I) s potenciálom globálneho otepľovania 750 alebo viac na vykonávanie údržby alebo servisu stacionárnych chladiacich zariadení, s výnimkou chladičov kvapalín. V roku 2032 končí používanie recyklovaných a regenerovaných chladív s GWP nad 2500 vrátane výnimky pre výparné teploty – 50oC a nižšie.

Zákazy uvádzania výrobkov na trh

Zákazy uvádzania výrobkov na trh sú rozdelené podľa druhov výrobkov s chladivami podľa výšky GWP (skleníkový efekt). Zvykáme si na stále opakované limitné hodnoty GWP 2500, 750, 150 a 0. K tomu si musíme doplniť škálu výrobkov a ich výkonov (bližšie Správy 8/2023 www.szchkt.org ).

Úplný zákaz používania Fluórovaných skleníkových plynov (FSP) sa predpokladá po roku 2050.

Vybrané zákazy:

 1. Po roku 2040 sa posúdi uskutočniteľnosť ukončenia používania HFC v odvetviach kde sa ešte budú používať - zohľadniac aktuálny technologický vývoj a dostupné alternatívy k HFC pre dané aplikácie.
 2. Úplný zákaz monoblokových samostatných tepelných čerpadiel do 50 kW, chladičov kvapalín a split klimatizácií a TČ A/W s výkonom do 12 kW s FSP s GWP>150 od roku 2027
 3. Úplný zákaz chladičov kvapalín s FSP s GWP>750 od roku 2027 s výkonom nad 12 kW
 4. Úplný zákaz split klimatizácií A/A s výkonom do 12 kW s FSP s GWP>150 od roku 2029
 5. Úplný zákaz monoblokových samostatných tepelných čerpadiel a klimatizácií s výkonom do 12 kW s FSP od roku 2032
 6. Úplný zákaz delených ( split ) systémov tepelných čerpadiel a klimatizácií s FSP s výkonom do 12 kW od roku 2035
 7. Výnimky sa poskytujú tam, kde je toto zariadenie potrebné na splnenie bezpečnostných požiadaviek. Poprípade sa pridelia dodatočné kvóty pre tepelné čerpadlá.
 8. Zákaz používať FSP s GWP 750 a viac na servis a údržbu stacionárnych zariadení s výnimkou chladičov kvapalín a zariadení pre teploty < -50°C od roku 2032 . Pri použití recyklovaného a regenerovaného chladiva platí výnimka pre klimatizáciu a tepelné čerpadlá.
 9. Zavedenie sankcií za porušovanie nariadenia o FSP ( Pokuty, konfiškácia výrobkov, dočasný zákaz obchodovania a účasti na verejných zákazkách)
 10. Rozširuje sa povinnosť zhodnocovať chladivá

O chladivách na webinári 27.5.2024 a konferencii 10. septembra 2024

Slovenský zväz pre chladenie klimatizáciu a tepelné čerpadlá je hlavným ambasádorom zariadení s chladivami a združuje certifikované osoby a spoločnosti pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá na Slovensku.

V spolupráci so Slovenským výborom pre spoluprácu s Medzinárodným inštitútom chladenia, so sídlom v Paríži pripravili pre zainteresovaných odborníkov Webinár o trendoch s chladivami podľa Nariadenia 2024/573/EÚ — SZ CHKT a konferenciu s názvom Medzinárodná servisná konferencia na STU v Bratislave — SZ CHKT.


Literatúra:

Peter Tomlein: Revízia Nariadenia o F plynoch bude platná od apríla 2024. Správy SZ CHKT 8/2023, www.szchkt.org

Materiály AREA, EHPA, EPEE, IIR, Viessmann, SZ CHKT ai.


SZ CHKT – Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá reprezentuje 900 členov, 1500 certifikovaných firiem takmer 5000 odborníkov s osvedčením, s celkovým obratom 1 566 089 800 €, s 12 000 zamestnancami. Zabezpečuje akreditované školenie pre inštalatérov tepelných čerpadiel.

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZ CHKT


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.



Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Darí sa inštaláciám v českých domácnostiach. Pridať musíme vo veľkých zdrojoch a batériách, vraví Jan Fousek z Asociácie pre akumuláciu energie.

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok opisuje vybrané aspekty procesu EIA a povoľovacích procesov vo svetle legislatívnych úprav účinných od 1. 4. 2024, ako aj návrhov, ktoré sú aktuálne v legislatívnom procese.

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nestačí sa pozerať na jednotlivé zariadenia, kľúčové je, ako funguje celý systém, hovorí Daniel Hrčka zo spoločnosti Viessmann.

X
X
X
X