Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

ÚRSO určil sieťové poplatky na rok 2023, rastú o desiatky percent. Ceny elektriny sú finálne

Koncová cena elektriny má mierne stúpnuť aj pre domácnosti.

cena elektriny

Foto: Energie-portal.sk

 • Aktuality |  02.01.2023 |  Radovan Potočár

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rozhodol o regulovaných cenových položkách v elektroenergetike na rok 2023. Ich celkový nárast oproti minulému roku 2022 sa pohybuje v desiatkach percent – v závislosti od pripojenia odberateľov.

V článku sa dozviete:

 • ako sa v novom roku mení tarifa za prevádzkovanie systému,
 • čo hovoria rozhodnutia ÚRSO o distribúcii a prenose elektriny,
 • prečo niekde výrazne zdražie pokrývanie fyzických strát a inde vôbec,
 • ako vstupujú do hry vládne nariadenia,
 • ako sa zmenia ceny elektriny pre domácnosti,
 • prečo niektorým odberateľom s regulovanou cenou zdražie dodávka elektriny aj šesťnásobne.

Najnovšie rozhodnutia ÚRSO z konca decembra 2022 sa týkajú cien za sieťové poplatky, teda tarify za distribúciu a prenos elektriny, tarify za prevádzkovanie systému a tarifa za systémové služby, ako aj cien za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov, napríklad domácnosti. V prípade odberateľov, akými sú napríklad priemyselné podniky, ÚRSO ceny za dodávku nereguluje, aj pre nich však určuje spomínané sieťové poplatky.

Celkové zvýšenie sieťových poplatkov sa bude podľa sumárneho vyčíslenia ÚRSO pohybovať v rozmedzí od 42 % pre odberateľov elektriny pripojených na veľmi vysokom napätí až po 64 % pre odberateľov elektriny pripojených na nízkom napätí. Dôvodom je najmä nárast trhových cien elektriny, situácia sa však pri jednotlivých položkách líši, čo rozoberajú ďalšie časti tohto textu.

V prípade domácností a ďalších „zraniteľných odberateľov“ sa časť koncovej ceny za dodávku elektriny zvýši o približne 5 % a sieťové poplatky ostávajú na rovnakej úrovni ako v roku 2022. Udeje sa tak na základe mimoriadnych opatrení vlády, ktoré dostanú prednosť pred cenovými rozhodnutiami ÚRSO. Opatrenia pritom počítajú s tým, že štát bude distribučným spoločnostiam, SEPS a OKTE toto „zmrazenie“ poplatkov kompenzovať. 

IPESOFT

Pri TPS zostanú „množstvové zľavy“

Výšku TPS v jednotlivých pásmach koncovej spotreby ÚRSO na rok 2023 zvýšil o zhruba 60 %. Regulátor aj naďalej počíta s nastavením tarify v troch pásmach. Systém zavedený od roku 2022 umožňuje poskytovanie „úľav“ pre veľkých odberateľov.

K zvýšeniu TPS dochádza aj napriek poklesu nákladov na tzv. doplatky pre podporovaných výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a prostredníctvom vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚ KVET). A takisto napriek ukončeniu podpory spaľovania hornonitrianskeho uhlia v Elektrárni Nováky, ktorá sa rovnako ako podpora zelených zdrojov financovala práve cez TPS.

„Kľúčovými faktormi nárastu sú absencia štátnej dotácie do systému TPS v porovnaní s rokom 2022 a premietnutie časti zvýšených nákladov na systémové služby spoločnosti SEPS na rok 2023,“ uviedol ÚRSO v tlačovej správe.

Hodnoty TPS budú podľa rozhodnutia ÚRSO na úrovni 25,4807 eur / MWh v prvom pásme, 19,0705 eur / MWh v druhom pásme a 1,8910 eur / MWh v treťom pásme. V minulom roku 2022 bola základná sadzba TPS na úrovni necelých 16 eur / MWh.

„Vzhľadom na prevládajúcu vysokú neistotu ohľadne vývoja na trhoch energií v EÚ a korešpondujúcej vysokej volatilite trhových cien, bude úrad naďalej pozorne monitorovať vývoj nákladov a výnosov v systéme TPS aj v priebehu roka 2023,“ doplnil regulátor. Zverejňovanie svojich priebežných monitoringov ale úrad zastavil.

Zdražejú straty v distribúcii

Regulované poplatky za prístup a distribúciu elektriny ÚRSO ponechal na rovnakej úrovni v porovnaní s rokom 2022. Na druhej strane však výrazne narástli náklady na straty v distribúcii, pretože podstatne zdražela elektrina, ktorú treba nakupovať na pokrývanie fyzických strát v distribúcii.

„Miera fyzických strát v distribúcii sa síce znížila v súlade s nastavenou metodikou regulácie, avšak dramatický nárast trhových cien elektriny v priebehu roku 2022 mal zásadný vplyv na uvedené náklady. Distribučné spoločnosti totiž nakupujú elektrinu za neregulovanom trhu,“ priblížil ÚRSO.

Úrad však tvrdí, že využil svoje nové legislatívne kompetencie na zohľadnenie časti oprávnených nákladov na straty v sústavách v systéme TPS a použitie nadvýnosov v systéme TPS na zmiernenie nárastu poplatkov za straty v distribúcii. „Výsledkom je nárast poplatku za straty v distribúcii, ktorý tvorí pomerne malú časť celkovej ceny elektriny, o cca 3,5 násobok v porovnaní s rokom 2022,“ informoval ÚRSO.

Straty v prenose vykryjú výnosy SEPS

Podobne ako pri distribúcii zostali bez zmeny aj regulované poplatky za prístup a prenos elektriny. Nezmenil sa však ani poplatok za straty v prenose.

Náklady na straty v prenosovej sústave narástli síce rovnako ako v prípade distribúcie, keďže Slovenská elektrizačná prenosový sústava (SEPS) tiež nakupuje elektrinu na pokrytie fyzických strát na voľnom trhu. V prípade SEPS ale úrad využil nové legislatívne kompetencie na použitie zvýšených príjmov z cezhraničných prenosov elektriny na pokrytie zvýšených oprávnených nákladov na straty v prenose.

„Slovenskí odberatelia elektriny takto pocítia výhody významnej úlohy prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS na integrovanom trhu s elektrinou v strednej Európe,“ skonštatoval ÚRSO.

TSS rastie o 60 %

Výška tarify za systémové služby (TSS) rastie v roku 2023 oproti vlaňajšku podobne ako TPS približne o 60 %. Podľa rozhodnutia ÚRSO bude na úrovni 10,132 eur / MWh.

„Hlavným dôvodom je nárast nákladov na podporné služby, ktoré nakupuje SEPS pre účely zabezpečenia stabilnej a bezpečnej prevádzky elektrizačnej sústavy v SR. Náklady na podporné služby sú výrazne ovplyvnené prevládajúcimi trhovými cenami elektriny, keďže kvalifikovaní výrobcovia elektriny majú možnosť predávať svoj výkon a objemy vyrobenej elektriny na trhoch so silovou elektriny ako aj na trhoch s podpornými službami,“ tvrdí ÚRSO.

Na druhej strane k zmierneniu nárastu prispelo spomenuté zohľadnenie časti nákladov na systémové služby v systéme TPS. „Úrad bude priebežne monitorovať vývoj nákladov na podporné služby a bude tiež skúmať možnosti využitia príjmov z cezhraničných prenosov aj v rámci TSS,“ doplnil ÚRSO.

Dodávka pre domácnosti zdražie

Zatiaľ čo spomínané sieťové poplatky pre domácnosti nestúpnu, pretože ich nárast plánuje kompenzovať vláda, zvýšeniu regulovaných položiek v koncovej cene elektriny sa domácnosti úplne nevyhnú. Maximálna regulovaná cena dodávky elektriny pre ne vzrastie v priemere o zhruba 5 %.

„V prípade domácností úrad zohľadnil v regulovaných cenách upravené cenové návrhy dodávateľov, ktorí dostali povinnosť rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) o všeobecno-hospodárskom záujme (VHZ) zohľadniť vo svojich cenách a cenových návrhoch náôklady na elektrinu, ktorú nakúpia za ceny a podmienky stanovené vo VHZ,“ vysvetlil ÚRSO.

„Tým sa zabezpečilo premietnutie znížených nákladov dodávateľov na elektrinu nakúpenú v rámci VHZ a v kontexte pôvodného Memoranda so SE a.s. do cien za dodávku elektriny pre domácnosti, ktoré sú uvedené v cenových rozhodnutiach úradu pre jednotlivých dodávateľov elektriny, ktorí majú zazmluvnených odberateľov elektriny v domácnosti v roku 2023,“ doplnil regulátor.

Stúpnu aj regulované ceny elektriny

Na druhej strane v prípade ostatných zraniteľných odberateľov, akými sú napríklad malé firmy s ročnou spotrebou elektriny do 30 MWh, bytové kotolne, zariadenia sociálnych služieb či po novom aj nájomné a sociálne byty, maximálna regulovaná cena za dodávku elektriny vzrastie v priemere o viac ako šesťnásobok.

„Pre tieto skupiny zraniteľných odberateľov nebola poskytnutá dodávateľom zľavnená elektrina podobne ako u domácností a tak dodávatelia nakupovali potrebnú elektrinu za trhové ceny, ktoré oproti predchádzajúcemu roku narástli takmer deväťnásobne. Z tohto dôvodu regulovaná cena dodávky zohľadňuje oprávnené náklady dodávateľov na nákup elektriny pre tieto skupiny odberateľov.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Sekcia EIA na MŽP SR má staronové vedenie

Sekcia EIA na MŽP SR má staronové vedenie

Ide o tretiu personálnu zmenu vo vedení sekcie od parlamentných volieb.

Projekt poskytuje vzdelávacie kurzy pre odborníkov z praxe aj z univerzít

Projekt poskytuje vzdelávacie kurzy pre odborníkov z praxe aj z univerzít

STU v Bratislave je členom vzdelávacieho projektu SHERLOCK, zameraného na podporu energetickej transformácie budov.

Vymenili vedenie štátnych teplární

Vymenili vedenie štátnych teplární

Marcel Vrátný už MH Teplárenský holding nevedie.