Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Distribučné poplatky aj TPS klesnú. ÚRSO ukázal finálne ceny elektriny na rok 2022

Zníženie regulovaných sieťových poplatkov pocítia najmä priemyselní veľkoodberatelia elektriny.

ceny elektriny 2022

Foto: Depositphotos

 • Aktuality |  31.12.2021 |  Radovan Potočár

Po tom, čo Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) tento týždeň oznámil ceny zemného plynu v roku 2022, na svete je aj konečná podoba cien elektriny. Slovenské domácnosti si za energiu v novom roku priplatia, zdražovanie však napokon bude menej výrazné, ako regulátor pôvodne avizoval.

Dôvodom je, že hoci cena samotnej komodity (silovej elektriny) výrazne vzrastie, rôzne regulované poplatky, ktoré tvoria viac ako polovicu koncovej ceny elektriny, sa na základe rozhodnutí ÚRSO znížia.

V článku sa dozviete:

 • o koľko sa zvýši cena elektriny pre domácnosti,
 • ktoré domácnosti si priplatia najviac,
 • čo všetko tvorí koncovú ceny elektriny,
 • ako sa zmenia jednotlivé zložky ceny elektriny.

Ako sa zmenia ceny elektriny v roku 2022?

Celkové zvýšenie nákladov slovenských domácností na elektrinu v roku 2022 bude podľa aktualizovaného odhadu ÚRSO približne o 20 % nižšie, než úrad pôvodne očakával začiatkom decembra 2021. Ceny elektriny elektriny v novom roku sa tak dostanú bližšie k úrovni z roka 2020.

Pre priemernú domácnosť v bytovom dome so spotrebou okolo 2 270 kWh bude zdraženie elektriny v roku 2022 podľa prepočtov ÚRSO znamenať celkový nárast nákladov na elektrinu oproti roku 2021 o necelé tri eurá mesačne. Za celý rok to bude zhruba 34 eur.

Na druhej strane v porovnaní s rokom 2020 takáto domácnosť zaplatí za elektrinu menej. ÚRSO odhaduje, že mesačne ušetrí zhruba 20 centov.

Na druhej strane domácnostiam v rodinných domoch, ktoré využívajú elektrinu aj na kúrenie a ohrev vody a ročne spotrebujú okolo 8 700 kWh energie, vzrastú náklady v roku 2022 o približne 12 eur za mesiac. Za celý rok sa im náklady zdvihnú o 146 eur.

Zdroj: ÚRSO

Konkrétne dopady zdražovania elektriny na domácnosti však budú závisieť nielen od výšky spotreby elektriny a účelu využitia elektriny v domácnosti, ale aj od ceny elektriny dohodnutej s dodávateľom.

Časť dodávateľov žiadala viac

Regulátor tvrdí, že v tohtoročných cenových konaniach musel dôsledne analyzovať cenové návrhy viacerých dodávateľov, ktorí žiadali kvôli extrémnemu nárastu ceny elektriny na burzách zásadné navyšovanie cien.

„V niektorých prípadoch by navrhované ceny mohli zvýšiť domácnostiam náklady na elektrinu v roku 2022 o desiatky percent navyše oproti úradom stanovenému spôsobu regulácie cien, čo úrad odmietol akceptovať,“ uviedol ÚRSO.

Ako regulátor zároveň zdôraznil, v jednotlivých cenových rozhodnutiach nestanovil dodávateľom elektriny pevnú cenu, ale maximálnu cenu, ktorú nesmú prekročiť. „Každý spotrebiteľ môže v rámci trhovej súťaže žiadať od svojho dodávateľa elektriny nižšiu cenu, prípadne ho môže zmeniť,“ vysvetľuje ÚRSO.

Nový rok 2022 bude zároveň pravdepodobne posledným rokom, kedy ÚRSO reguluje ceny elektriny pre tzv. zraniteľných odberateľov, teda domácnosti a malé firmy. S liberalizáciou cien energií počíta veľká novela zákona o energetike, ktorá už vstúpila do legislatívneho procesu. O plánovanej deregulácii cien elektriny a plynu sa dozviete viac v týchto článkoch.

Ako sa zmenia zložky ceny elektriny v roku 2022?

Výsledné zvýšenie cien elektriny v roku 2022 bude napokon menej výrazné, ako ÚRSO avizoval, pretože úrad rozhodol o znížení viacerých regulovaných poplatkov, ktoré vstupujú do koncovej ceny elektriny.

„Tým hlavným dôvodom je, že úradu sa v cenovom konaní podarilo výrazne znížiť tarifu za prevádzkovanie systému (o - 33 %), čo prispelo k zmierneniu dopadov nárastu ceny elektriny ako komodity na burzách na celkovú cenu elektriny. Regulované ceny elektriny v roku 2022 sa tak pre veľkú časť domácností dostávajú približne na úroveň „pred-pandemických“ regulovaných cien elektriny v roku 2020,“ vyhlásil predseda ÚRSO Andrej Juris.

Ako ukazuje nasledujúci graf zostavený na základe posledných dostupných údajov ÚRSO za rok 2020, koncovú cenu elektriny (pred zdanením) na Slovensku tvorí sedem rôznych zložiek. Samotná silová elektrina, teda komodita, predstavuje menej ako polovicu.

Čo vypláva z rozhodnutí ÚRSO o jednotlivých zložkách ceny elektriny?

TPS v roku 2022 klesne na 15,90 eur / MWh

Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS), ktorá slúži najmä na financovanie podpory pre obnoviteľné zdroje energie (OZE), po zvýšení v roku 2021 výrazne klesne. Sú za tým tri dôvody.

Prvým dôvodom je tzv. prolongácia podpory OZE, teda predĺženie podpory pre stovky výrobcov za jej súčasného zníženia. „Na základe novely zákona č. 309/2009 Z.z. úrad upravil garantované výkupné ceny pre vyše 460 zdrojov OZE a predĺžil im obdobie podpory o päť rokov. Výsledkom je zníženie nákladov na podporu o cca 70 miliónov eur na ročnej báze,“ informoval ÚRSO.

Druhým dôvodom sú vysoké ceny elektriny na trhu. Podpora vo forme „doplatkov“ totiž podporovaným výrobcom pokrýva rozdiel medzi reálnou trhovou cenou elektriny a sadzbou, ktorú dostali garantovanú od štátu. V dôsledku rastu cien elektriny sa systém podpory OZE už v roku 2021 dostal do obrovského prebytku.

Tretím dôvodom je podpora štátu. Rezorty hospodárstva a financií rozhodli o poskytnutí štátnej dotácie do systému TPS vo výške 40 miliónov eur na rok 2022 na podporu zníženia TPS pre priemyselných odberateľov elektriny.

„Uvedené faktory umožnili znížiť TPS pre odberateľov elektriny na Slovensku o takmer 8 Eur/MWh (o - 33 %) v porovnaní s rokom 2021 a to na úroveň 15,90 Eur/MWh,“ informoval ÚRSO.

Regulátor zároveň vytvoril samostatné sadzby TPS pre tri pásma spotreby elektriny, s aplikáciou princípu zníženia sadzieb TPS v nadväznosti na rastúci objem spotreby elektriny. „Pásmová TPS“ sa dotkne najmä približne 1 600 najväčších odberných miest na Slovensku, pre ktoré sú stanovené znížené sadzby TPS až do výšky individuálnych sadzieb TPS v nadväznosti na poskytnutú dotáciu MH SR zo štátneho rozpočtu.

Distribučné spoločnosti dostanú menej

Okrem zníženia TPS zdražovanie elektriny v roku 2022 stlmí aj úprava distribučných taríf. Povolené výnosy z distribúcie elektriny (bez vplyvu strát) ÚRSO pre rok 2022 znižujú o približne 24 mil. eur, oproti roku 2021 zhruba o - 4,6 %. Dôvodom je najmä redukcia primeraného zisku a zahrnutie časti výnosov z dodávky jalovej energie a prekročenia účinníka do regulovaných výnosov.

„Na druhej strane narástli náklady na straty v distribúcii, o vyše 53 miliónov eur, z dôvodu zvýšenia ceny silovej elektriny potrebnej na pokrytie strát v distribúcií. Miera fyzických strát v distribúcii sa znížila v súlade s nastavenou metodikou regulácie, čo čiastočne zmiernilo nárast nákladov na straty v distribúcii,“ vysvetlil regulátor.

ÚRSO zároveň od budúceho roku zavádza aj viaceré systémové zmeny v cenách distribúcie, od ktorých si sľubuje, že podporia optimalizáciu nákladov na elektrinu a rozvoj nových riešení pre odberateľov. Ide o tieto opatrenia:

 1. cena za pripojenie pre výrobcov elektriny sa znížila o 50 % na úroveň ceny za pripojenie pre odberateľov elektriny,

 2. cena za prístup do distribúcie pre výrobcov elektriny, tzv. G-komponent, sa od budúceho roka tiež znižuje o polovicu,

 3. úprava a doplnenie niektorých distribučných taríf na umožnenie nabíjania elektromobilov.

„Tieto opatrenia majú za cieľ uľahčiť rozvoj tzv. decentralizovanej výroby elektriny a ďalších nových technológií, ako napríklad skladovanie elektriny, a tak umožniť odberateľom lepšie optimalizovať náklady na elektrinu,“ tvrdí regulátor.

„V kontexte súčasných dramatických nárastov trhových cien energií je zabezpečenie efektívnych a ekologických zdrojov energie blízko samotnej spotreby elektriny jeden z kľúčových nástrojov na minimalizáciu negatívnych dopadov nárastu trhových cien. Úrad tak zároveň uľahčil aj rozvoj elektro-mobility a inovatívnych riešení na Slovensku.“

Zlacnie aj prenos elektriny a systémové služby

Povolené výnosy z prenosu elektriny (bez vplyvu strát) ÚRSO pre rok 2022 znížil o 4,5 milióna eur (- 3,5 % oproti roku 2021). Dôvodom je najmä zníženia primeraného zisku a zvýšenia výnosov z cezhraničných prenosov.

„Na druhej strane narástli náklady na straty v prenose o vyše 14,5 milióna eur z dôvodu zvýšenia ceny silovej elektriny potrebnej na pokrytie strát v prenose. Miera fyzických strát v prenose sa znížila v súlade s nastavenou metodikou regulácie, čo čiastočne zmiernilo nárast nákladov na straty v prenose,“ priblížil regulátor.

Mierny pokles v roku 2022 čaká tiež tarifu za systémové služby (TSS), a to o približne - 0,2% oproti roku 2021, na výšku 6,2976 Eur/MWh.

„Na jednej strane klesli náklady na dispečerskú činnosť, na strane druhej narástli náklady na podporné služby, najmä vplyvom narastajúcich cien elektriny na krátkodobom trhu a ich dopadu na ceny podporných služieb,“ uviedol úrad na margo TSS.

Zníženie pocítia hlavne najväčší

Úprava spomínaných regulačných poplatkov sa odrazí na finálnych cenách pre jednotlivé kategórie odberateľov rôzne. Ako ukazuje nasledovný modelový príklad z dielne ÚRSO, dopady zmien najvýraznejšie pocítia odberatelia pripojení na sústavu veľmi vysokého napätia.

Zdroj: ÚRSO

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 14. - 20. 6. 2024

Monitoring energetiky | 14. - 20. 6. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Prešetrili ceny LNG a CNG. Protimonopolný úrad dostal podnet na dcéru SPP

Prešetrili ceny LNG a CNG. Protimonopolný úrad dostal podnet na dcéru SPP

Úrad si posvietil na ceny alternatívnych palív na čerpacích staniciach.

Bude to 51 000 panelov a 88 striedačov. Stavajú najväčšiu solárnu elektráreň v Nemecku

Bude to 51 000 panelov a 88 striedačov. Stavajú najväčšiu solárnu elektráreň v Nemecku

V projekte sa rozhodli pre inovatívnu metódu.

X
X
X
X