Eversheds Sutherland
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo 2

Zostávajú posledné týždne. Zraniteľní odberatelia môžu zmeniť dodávateľa energií do konca marca

Kto má regulované ceny elektriny alebo plynu, môže prejsť do neregulovanej dodávky od 1. januára 2025. Rozhodnúť sa však musí už teraz.

elektromer

Foto: Energie-portal.sk

  • Spravodajstvo |  20.02.2024 |  TS SPP | titulok a perex: redakcia

Odberatelia, ktorí majú v roku 2024 uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu, môžu požiadať svojho dodávateľa o ukončenie tejto zmluvy do 31. marca 2024. Táto zmena bude mať účinnosť od 1. januára 2025. V prípade, že ju neuskutočnia, zmluva sa im automaticky predlžuje na nasledujúci kalendárny rok. 

Tzv. zraniteľní odberatelia, ktorými sú hlavne domácnosti alebo menší odberatelia plynu a elektriny mimo domácnosti (presný zoznam je uvedený v závere textu), si môžu uplatniť právo ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu doručením výpovede zmluvy svojmu súčasnému dodávateľovi.

Pre ukončenie zmluvy k 31. decembru 2024 tak môžu urobiť do 31. marca 2024. Zraniteľní odberatelia, ktorí chcú zmeniť dodávateľa alebo uzavrieť zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za neregulované (trhové) ceny od 1. januára 2025, by mali doručiť výpoveď svojmu súčasnému dodávateľovi do 31. marca 2024.

Čo robiť, ak si chcem ponechať regulovanú cenu aj súčasného dodávateľa?

Ak odberatelia chcú pokračovať v dodávke elektriny a plynu za regulované ceny a nechcú zmeniť dodávateľa, nemusia robiť nič. Súčasná zmluva o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu sa im automaticky predĺži na celý kalendárny rok 2025.

Čo robiť, ak si chcem ponechať regulovanú cenu, ale chcem zmeniť dodávateľa?

Ak majú odberatelia záujem o zmenu dodávateľa, ale zachovanie dodávky elektriny alebo plynu za regulovanú cenu, mali by do 31. marca 2024 oznámiť svojmu dodávateľovi úmysel ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu a zároveň do 31. marca 2024 požiadať nového dodávateľa o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu s účinnosťou od 1. januára 2025.

Čo robiť, ak chcem neregulovanú (trhovú) cenu v roku 2025?

Ak sa zraniteľní odberatelia rozhodnú od 1. januára 2025 odoberať od svojho dodávateľa elektrinu alebo plyn za neregulovanú cenu (trhovú cenu nepodliehajúcu regulácii zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, príp. stanovenú vládou SR), mali by do 31. marca 2024 oznámiť svojmu dodávateľovi úmysel ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu. Zároveň by mali požiadať dodávateľa o uzatvorenie novej zmluvy za neregulovanú (trhovú) cenu. Obe zmeny nadobudnú účinnosť od 1. januára 2025. Neregulovaná (trhová) cena môže byť nižšia, ale aj vyššia, ako cena regulovaná ÚRSO.

Čo robiť, ak mám trhovú cenu a chcem regulovanú cenu v roku 2025?

Ak odberateľ odoberá v roku 2024 elektrinu alebo plyn za neregulovanú cenu a má od 1. januára 2025 záujem o regulovanú cenu, mal by najneskôr do 31. marca 2024 požiadať dodávateľa o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu s účinnosťou od 1. januára 2025.

SPP umožňuje svojim zákazníkom, súčasným aj budúcim, požiadať o vyššie uvedené zmeny na Zákazníckych centrách SPP, ako aj telefonicky na čísle 0850 111 363 (v čase od 8.00 do 18.00) a e-mailom na zakaznickalinka@spp.sk.

Regulované, ako aj neregulované ceny za dodávku elektriny (vrátane informácie o dynamickej cene) alebo za dodávku plynu sú zverejnené na webovom sídle SPP: www.spp.sk

Zraniteľnými odberateľmi sú odberatelia elektriny alebo plynu v domácnosti, ako aj odberatelia elektriny alebo plynu mimo domácnosti, ktorí:

  1. mali ročnú spotrebu elektriny za predchádzajúci rok spolu za všetky odberné miesta najviac 30 000 kWh,
  2. mali celkový ročný odber plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh,
  3. odberatelia elektriny mimo domácnosti okrem odberateľov elektriny podľa bodu 1., ktorí odoberajú elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu, alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu,
  4. odberatelia plynu mimo domácnosti okrem odberateľov plynu podľa bodu 2., ktorí odoberajú plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu, alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu,
  5. skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou,
  6. skupina koncových odberateľov elektriny, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca elektrinu na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou.

Tlačová správa SPP


 Spoločnosť SPP je komunikačným partnerom Energie-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Podporia verejné budovy z Plánu obnovy. Dostanú dotácie na rýchle energetické opatrenia

Podporia verejné budovy z Plánu obnovy. Dostanú dotácie na rýchle energetické opatrenia

Peniaze zo špeciálnej výzvy pôjdu na výmenu okien a dverí, ale aj modernizáciu osvetlenia či slnečné kolektory.

Skupina MOL predstavila najväčší závod na výrobu zeleného vodíka v regióne

Skupina MOL predstavila najväčší závod na výrobu zeleného vodíka v regióne

Zariadenie s kapacitou 10 megawattov vybudovala v areáli svojej rafinérie v Százhalombatte, ktorá je najväčšia v strednej a východnej Európe.

Mali už rozdeľovať dotácie. Zelená domácnostiam naberá čoraz väčší sklz

Mali už rozdeľovať dotácie. Zelená domácnostiam naberá čoraz väčší sklz

SIEA stále nevydáva poukážky, ktoré sa majú preplácať z nových eurofondov. Podmienky podpory medzičasom aktualizovali.