Aj výmenou starých plynových kotlov za kondenzačné možno výrazne znižovať emisie | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo 2

Aj výmenou starých plynových kotlov za kondenzačné možno výrazne znižovať emisie

Tri príklady rekonštrukcie plynovej kotolne vo veľkých objektoch s výraznou úsporou spotreby plynu a emisií.

Aj výmenou starých plynových kotlov za kondenzačné možno výrazne znižovať emisie

Rudolf Nováček | Foto: Energie-portal.sk

Znižovať emisie skleníkových plynov a spotrebu fosílnych palív pri výrobe tepla je možné nielen nahradením plynového kotla obnoviteľným zdrojom. Zaujímavé úspory sa dajú dosahovať aj jednoduchou výmenou starých plynových kotlov za účinnejšie kondenzačné kotly.

Hoci vlaňajší rok s raketovo rastúcou cenou plynu sa niesol v znamení nárastu dopytu po tepelných čerpadlách, dodávatelia vykurovacej techniky realizovali aj mnoho rekonštrukcií kotolní, kde sa pôvodné plynové kotly vymenili za nové.

„Plyn tu vždy bol, je a bude, či chceme alebo nie. Tým nechcem naznačiť, že som odporcom tepelných čerpadiel. Práve naopak, aj naša spoločnosť výrazným spôsobom podporuje regeneratívne zdroje,“ uviedol na úvod svojej prezentácie na konferencii Vykurovanie 2023 Rudolf Nováček, riaditeľ obchodu spoločnosti Buderus Slovensko.

Dodávateľ vykurovacej techniky prezentoval tri príklady modernizácie plynovej kotolne a porovnal spotrebu pred a po rekonštrukcii vykurovacieho zdroja v administratívnej budove, vysokoškolskom internáte a verejnej budove.

Kotolňa v centrále banky

Pre modernizáciu plynovej kotolne vo svojej centrále Tatracentra v Bratislave sa po 20 rokoch rozhodla Tatra banka. Výrobu tepla tu zabezpečovali štyri liatinové atmosferické kotly. V posledných rokoch dochádzalo k čoraz častejším výpadkom v prevádzke, ktorá sa stala nerentabilná.

Majiteľ budovy sa preto rozhodol pre rekonštrukciu zdroja. Celkový výkon sa nemenil, iba staré plynové kotly nahradili nové kondenzačné s výkonom 300 kW. Zmenil sa primárny okruh, sekundárny okruh aj meranie a regulácia zostali rovnaké.

Predplatné Energie-portal.sk

Výsledok rekonštrukcie kotolne sa prejavil významnou úsporou plynu. „Od októbra 2022 do januára 2023 sa spotrebovalo 1,115 mil. m3 plynu. Za rovnaké predchádzajúce obdobie to bolo 1,364 mil. m3. To je úspora takmer 250-tisíc m3, teda vyše 18 %,“ konštatuje R. Nováček.

Kotolňa v internátoch Družba a Univerzitnej knižnici

Modernizáciu plynovej kotolne realizoval dodávateľ aj vo vysokoškolskom internáte Družba v Bratislave, kde až do minulého roku fungovala pôvodná kotolňa zo 70. rokov s inštalovaným výkonom 4,2 MW. Staré kotly nahradilo osem nových kondenzačných s celkovým výkonom 4 MW.

Výzvou inštalácie bol transport aj statické zaťaženie v danom mieste, ktoré sa nachádza v najvyššom technickom podlaží budovy. Preto sa vyžadovala čo najnižšia hmotnosť a objem a zároveň najvyššia účinnosť kotlov, ktoré by dokázali priniesť úsporu. „Výsledok je, že za mesiac vykurovacej sezóny sa usporí zhruba 12-tisíc m3 zemného plynu,“ vraví zástupca dodávateľa technológie.

Tretím príkladom rekonštrukcie plynovej kotolne je Univerzitná knižnica v Bratislave. Tu sa vymieňali zhruba 20-ročné kotly za nové kondenzačné s výkonom 2 x 300 kW. Priemerná hodnota spotreby plynu za obdobie október – január pred rekonštrukciou bola na úrovni 264-tisíc m3, po rekonštrukcii za rovnaké obdobie 157-tisíc m3. Úspora predstavuje vyše 100-tisíc m3, teda zhruba 40 % množstva plynu.

Nižšia spotreba aj emisie

Iba súčtom týchto troch príkladových rekonštrukcií dosahuje sumárna úspora počas vykurovacej sezóny vyše 400-tisíc kubíkov plynu. Rekonštrukcia plynovej kotolne prináša podľa R. Nováčka úspornejšiu, bezpečnejšiu, efektívnejšiu prevádzku. „Ak rekonštruujeme práve v tomto čase, ide o veľmi rýchlu návratnosť vzhľadom na vlaňajšie udalosti na trhu.“

„Nikdy sa rekonštrukcia plynovej kotolne neoplatila viac, ako v súčasnosti. Cena klasického plynového zdroja v porovnaní so zdrojom využívajúcim regeneratívnu energiu je výrazne nižšia. Predpoklady sú, že cena plynu určite neklesne. Možno ostane na súčasnej úrovni, možno vzrastie. Tým by sa návratnosť kondenzačného kotla ešte viac skrátila.“

Výmena kotla podľa zástupcu výrobcu prispieva výrazne aj ku znižovaniu emisií skleníkových plynov a dekarbonizácii. Objem 400-tisíc m3 ušetreného plynu znamená 900 ton nevypusteného CO2. Kotolní vhodných na renováciu je pritom na Slovensku veľmi veľa.

„Každý môže začať sám od seba. Majitelia rodinných domov, firmy, verejná správa. Aj výmenou klasických fosílnych zdrojov nielen za obnoviteľné dokážeme výrazne prispieť k ochrane životného prostredia,“ uzatvára R. Nováček.


Mohlo by vás zaujímať

Aké povinnosti treba splniť pri pripájaní domácej fotovoltiky? (PRÁVNY POHĽAD)

Aké povinnosti treba splniť pri pripájaní domácej fotovoltiky? (PRÁVNY POHĽAD)

Advokátka Sylvia Berová z Eversheds Sutherland vysvetľuje, aké náležitosti treba splniť pri pripájaní domácej fotovoltiky, resp. malého zdroja na výrobu elektriny.

Ako ďalej s lokálnymi zdrojmi v roku 2024? (PRÁVNY POHĽAD)

Ako ďalej s lokálnymi zdrojmi v roku 2024? (PRÁVNY POHĽAD)

Advokáti vysvetľujú, ako bude prebiehať pripájanie lokálnych zdrojov.

Spájajú výrobu elektriny a poľnohospodárstvo. Ako u susedov funguje agrovoltika

Spájajú výrobu elektriny a poľnohospodárstvo. Ako u susedov funguje agrovoltika

Na poliach umiestnili obojstranné solárne panely kolmo. Vďaka orientácii na východ a západ produkujú viac elektriny v čase ranných a večerných špičiek.