VSE
VSE
Belimo 2

Východoslovenská distribučná spolu s UPC poskytuje zákazníkom rýchlu optiku

Ako pokryť do roku 2025 v priestore EÚ a v SR, tzv. biele miesta kvalitným vysokorýchlostným internetom a neminúť na to odhadovanú, takmer miliardu eur?

VSD a UPC majú pre zákazníkov rýchlu optiku

Foto: VSD

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) má podstatne lacnejšie a už aj v praxi overené riešenie. Je v súlade s európskymi odporúčaniami o využívaní existujúcej infraštruktúry, doma ho zase posvätil Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).

Reč je o použití distribučnej sústavy, cez ktorú je elektrifikovaných 100 % obcí a miest, aj na dotiahnutie optiky. Navyše, optická vrstva, pri dodržaní technických podmienok, je recipročne na prospech kvalite riadenia sústavy.

Dokáže totiž distribútorovi elektriny dodať ďalšie dáta o kvalite a dostupnosti elektriny, a tým spresniť či rozšíriť jeho analytiku, dokonca v predstihu reagovať na možné kvalitatívne posuny.

VSD si svoj koncept potvrdila ešte v roku 2016 na pilotných projektoch. Dnes je z pôvodne okrajovej ponuky v portfóliu služieb a produktov VSD, ktoré majú robiť život – súkromný aj podnikateľský - na východnom Slovensku ľahší – životaschopný, cenovo a časovo dostupný, no najmä funkčný model, s ktorým sa darí internetizovať celé lokality.

Aktuálne si výhody synergie elektroenergetického a telekomunikačného partnerstva môže využívať už vyše 23-tisíc domácností a ďalších 18-tisíc ich očakáva v blízkej budúcnosti.

VSD sa pritom nestavia do rolí poskytovateľov koncovej služby v snahe nahradiť ich. Naopak, vytvára podmienky pre všetky telekomunikačné spoločnosti, ako nákladovo efektívne poskytovať koncovým zákazníkom služby na optickej infraštruktúre VSD.

Veľký potenciál pre rozšírenie internetizácie

„Vieme, že až takmer polovica tzv. bielych miest, teda miest nepokrytých vôbec alebo pokrytých len nedostatočným internetovým pripojením, sa nachádza na našom distribučnom území. Na druhej strane, elektrina, a teda aj naša sieť, vedie do každej školy, domácnosti, či úradu. Potenciál využitia sústavy napríklad pre účely rozširovania internetizácie je preto obrovský,“ uviedol Ivan Trpčevski z VSD.

Koncept VSD je postavený na vyrovnanom a férovom partnerstve, ktoré vzájomne rešpektuje a na prospech zákazníka využíva výhody elektroenergetického aj telekomunikačného sektoru.


„Sme otvorení všetkým telco-spoločnostiam, ktoré sa chcú s nami pridať a pomôcť efektívne splniť záväzky SR v internetizácii územia ako členskej krajiny EÚ do roku 2025. V zásade ide o vyrovnanú spoluprácu, v ktorej VSD poskytne vlastnú infraštruktúru, partner z telco-biznisu zase zastreší, dodržiac stanovené technické podmienky, vybudovanie a prevádzkovanie optickej nadstavby," pokračoval Ivan Trpčevski z VSD.

"Že to v praxi funguje a máme pomyselné dvere do distribučnej sústavy otvorené pre každého, svedčí spolupráca s 11 telco-spoločnosťami. Tento týždeň k nim pribudne ďalšia. Vítame medzi našimi partnermi už aj UPC, ktorá sa púšťa do výstavby optiky v obci Jovice v okrese Rožňava,“ dodal I. Trpčevski.

VSD vyhľadáva vhodné miesta pre "inteligentnú sieť"

„Využitie elektrickej distribučnej sústavy prináša nové možnosti poskytovania optického internetu aj do menších obcí, kde by samotná výstavba siete vyžadovala výrazné investičné náklady. Táto nová forma poskytovania digitálnych služieb preto predstavuje zároveň významný potenciál pre ďalší rozvoj internetizácie vidieckych oblastí. Sme radi, že po úspešnom pilotnom projekte v obci Jovice budeme môcť v spolupráci s VSD rozšíriť tieto aktivity aj v ďalších lokalitách východného Slovenska,“ povedal Martin Miller, generálny riaditeľ spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA.

VSD ponúka partnerom ucelený koncept spolupráce, kde vytvára podmienky ako pre dodávku stavebných prác, tak aj pre poskytovanie služieb.

VSD identifikuje lokality s pripravenou základnou vlastnou infraštruktúrou, ktorú je vhodné povýšiť na „inteligentnú sieť“ dobudovaním optickej nadstavby, ktorú ponúkne telekomunikačným spoločnostiam na realizáciu v súlade s technicko-materiálovými štandardmi nevyhnutných pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku distribučnej sústavy.

Následne umožňuje telekomunikačným spoločnostiam využívať časť prebytočnej optickej kapacity, ktorá už nie je potrebná pre distribučné účely.

VSD týmto konceptom, bez nárokov na podporu z verejných zdrojov, aktívne prispieva k naplneniu cieľov EÚ, a teda aj SR, v oblasti internetizácie územia. Svoj záujem podieľať sa na plnení záväzkov štátu spoločnosť potvrdila už pred rokom aj uzatvorením Memoranda o vzájomnej spolupráci s niekdajším Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (po novom už samostatné Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – MIRRI, pozn. red).

Podľa odhadov RÚ môže byť účet za dokončenie internetizácie územia na požadovanú úroveň práve s konceptom VSD oproti pôvodne odhadovanej takmer miliarde eur až o niekoľko stovák miliónov nižší.

VSD je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

X
X
X
X