Eversheds Sutherland
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo 2

Vysokorýchlostný internet môžu získať aj odľahlé obce. Vďaka optickým sieťam distribučiek

Novelizovaná vyhláška vnáša do povoľovacej praxe stavebných úradov jednoznačné pravidlá. VSD očakáva, že to zrýchli budovanie optických sietí pre poskytovateľov internetových služieb, ktorí prejavia záujem o zdieľanie infraštruktúry.

VSD

Foto: VSD (1x v texte)

V marci tohto roka vstúpila do platnosti nová legislatíva, ktorá zmenila pravidlá pri výstavbe elektrických vedení v intravilánoch obcí. Táto zmena sa týka umiestňovania elektrických, ako aj optických vedení na existujúce podperné body v obci.

Čo to znamená pre distribútora elektriny a čo zmena legislatívy priniesla pre obce, ktoré plnia funkciu samosprávy a zároveň sú stavebnými úradmi vykonávajúcimi prenesený výkon štátnej správy, mapuje článok v novom čísle VSD Info 4/2020 spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. Informačný štvrťročník si môžete v plnom znení stiahnuť tu.

Infraštruktúru môžu zdieľať s telekomunikáciami

Právna úprava platná do marca 2020 ukladala pri výstavbe nových vedení povinnosť ukladať elektrické vedenie v intraviláne obce do zeme.

"Rozporuplnou interpretáciou stavebno-právnej legislatívy však dochádzalo v niektorých prípadoch k postupu stavebných úradov, ktoré vyžadovali kabelizáciu (ukladanie vedení do zeme) optických vedení, ktorými VSD dopĺňala svoju nízkonapäťovú sústavu a ktoré v kontexte energetickej legislatívy predstavujú súčasť distribučných elektrických vedení," píše sa vo VSD Info 4/2020.

VSD dopĺňala svoje vedenia o prvky, ktoré zabezpečujú komunikáciu jednotlivých prvkov distribučnej sústavy pre automatizáciu jej riadenia, v režime stavebných úprav už existujúcich vzdušných vedení. Teda postupom, na ktorý sa povinnosť ukladania sietí do zeme nevzťahovala.

"Nejednoznačnosť legislatívy vnášala tak pre stavebníka, ako aj povoľovací stavebný úrad, prvky neistoty a v konečnom dôsledku spomaľovala modernizáciu technickej infraštruktúry, prinášajúcu benefity pre celkový rozvoj územia," uvádza VSD.

Novelizovaná vyhláška č. 532/2002 Z.z. vnáša do povoľovacej praxe stavebných úradov jednoznačné pravidlá. Vyhláška explicitne vymedzuje prípady, kedy je možné umiestňovať vedenia v intravilánoch miest a obcí, pričom táto úprava sa vzťahuje tak na vedenia elektrické, ako aj telekomunikačné rozvody a vedenia.

Po novom tak je možné ťahať vodiče v obci aj vo vzduchu po stĺpoch. Ide napríklad o prípady, kedy sú obmedzené priestorové možnosti a umiestňovanie sietí do zeme je technicky mimoriadne náročné.

"Vo vzťahu k budovaniu vlastných optických vedení, ktoré predstavujú súčasť distribučnej sústavy VSD, možno teda povedať, že jednoznačnosť legislatívy, ktorú zmena priniesla, umožňuje zrýchlenie povoľovacích procesov v rámci prípravy a realizácie výstavby a úprav distribučných vedení," tvrdí VSD.

Distribučná spoločnosť očakáva zrýchlenie tiež v rámci budovania optických sietí pre poskytovateľov internetových služieb, ktorí prejavia záujem o zdieľanie infraštruktúry VSD.

Podľa telekomunikačného zákona je VSD, ako každý iný prevádzkovateľ technickej infraštruktúry, povinná umožniť telekomunikačným podnikom nediskriminačný prístup k svojej infraštruktúre. V praxi to znamená, že kapacitu svojej optickej siete, ktorá prevyšuje jej distribučné potreby, VSD poskytuje za rovnakých podmienok všetkým poskytovateľom internetových služieb.

Podperné body aj prenajímajú

V prípade obcí, kde VSD vlastné optické vedenia nemá alebo neplánuje ich výstavbu, môžu telekomunikačné podniky využiť právo prístupu k infraštruktúre VSD, a to v podobe prenájmu podperných bodov. Na tie môžu umiestniť vlastných optických vedení.

"Avšak za podmienky, že to technický stav distribučných vedení umožňuje a za vopred dohodnutých zmluvných podmienok. Prenájom podperných bodov je spoplatnený v zmysle Cenníka služieb a poplatkov VSD," vysvetľuje VSD.

Za rovnakých podmienok umožňuje VSD, nad rámec svojej zákonnej povinnosti, sprístupnenie podperných bodov tiež pre mestá a obce, ktoré plánujú výstavbu vedení v obci vo vlastnej réžii.

"V prípade umiestňovania cudzích vedení na podperné body VSD je potrebné uviesť, že podmienky dohodnuté pre takúto formu zdieľania technickej infraštruktúry sú podriadené hlavnému účelu existencie elektrických vedení, a tým je zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribúcie elektrickej energie," zdôrazňuje VSD.

Na čo majú pamätať obce?

V prípade samospráv existuje na problematiku umiestňovania vedení v intravilánoch miest a obcí dvojaký pohľad.

"Ak teda ako starosta obce plánujete budovanie optickej siete, či bezpečnostného monitorovacieho systému u vás v dedine s uvažovaným prenosom dát prostredníctvom optických, či iných vedení, obráťte sa najprv na VSD a preverte, či vo vašej obci už optické vedenie VSD má zrealizované, resp. či jeho výstavbu neplánuje v dohľadnej dobe," radí VSD.

"Ak nie, požiadajte o prenájom podperných bodov priamo vy, alebo telekomunikačný operátor, s ktorým sieť chcete vybudovať. Ako investor dbajte o to, aby realizátor projektu, ktorého si obec zazmluvní, dodržal pri príprave a realizácii vedenia všetky technické a zmluvné podmienky, určené zo strany VSD pre umiestnenie vedení na podperné body distribučnej sústavy," píše sa vo VSD Info.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

22. ročník medzinárodnej odbornej konferencie s témou "Aplikácia OZE pri napĺňaní cieľov zelenej dohody" sa uskutoční na začiatku mája v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Zdaňovanie neočakávaných príjmov má veľa negatívnych dôsledkov a často neprináša cielený výsledok. Vysvetľujeme, čo je windfall tax a ako má fungovať v EÚ.

Pozvánka na konferenciu: SSCHI 2024

Pozvánka na konferenciu: SSCHI 2024

Priemysel, legislatíva a akadémia sa stretnú pod jednou strechou v druhej polovici mája v čarokrásnom prostredí Vysokých Tatier.