VSE
VSE
Belimo 2

Vodné elektrárne v SR

Zoznam vodných elektrární v SR.

Vodné elektrárne v SR

SE, a.s.

Najväčšou vodnou elektrárňou na Slovenku je VE Gabčíkovo (720 MW) s priemernou ročnou výrobou okolo 2200 GWh a Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh (735 MW), ktorá slúži na poskytovanie podporných služieb pre elektrizačnú sústavu. S ich prevádzkou sa počíta aj po roku 2035.

Prvú päťku najväčších elektrární na Slovensku dopĺňa PVE Liptovská Mara (198,00 MW), ďalej vodné elektrárne Mikšová (93,60 MW), Nosice (67,50 MW) a Ružín (60,00 MW).

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vydáva každoročne rozhodnutia o cene elektriny pre stanovenie doplatku pre regulované subjekty. Vodné elektrárne tvoria najvýznamnejší podiel na trhu obnoviteľných zdrojov energií v SR.

V zozname regulovaných subjektov ÚRSO sa nachádza 21 vodných elektrární a 212 malých vodných elektrární (MVE). Nenachádzajú sa v ňom neregulované subjekty z prvej päťky najväčších vodných elektrární v SR.

Najvýznamnejším prevádzkovateľom vodných elektrární v SR sú Slovenské elektrárne, a.s.. Slovenské elektrárne sú jediným prevádzkovateľom veľkých vodných elektrární (VE) v SR, prevádzkujú tiež niekoľko malých vodných elektrární (MVE).

Zoznam vodných elektrární a malých vodných elektrární v SR regulovaných ÚRSO – kompletný zoznam

(Zdroj: ÚRSO, júl 2015)

Firma

Umiest. zar. kat. územie

DS

Technológia výroby

Inštalovaný výkon

Plán. Roč. výroba [MWh]

Slovenské elektrárne, a.s.

Bytča (MVE Mikšová)

SSE-D

VE

93,60

164 570

Slovenské elektrárne, a.s.

Nimnica

SSE-D

VE

67,50

136 820

Slovenské elektrárne, a.s.

Považská Bystrica

SSE-D

VE

55,20

97 820

Slovenské elektrárne, a.s.

Kráľová nad Váhom

ZSD

VE

45,06

107 550

Slovenské elektrárne, a.s.

Madunice

ZSD

VE

43,20

123 720

Slovenské elektrárne, a.s.

Vrútky

SSE-D

VE

38,40

82 320

Slovenské elektrárne, a.s.

Sučany

SSE-D

VE

38,40

88 110

Slovenské elektrárne, a.s.

Horný Hričov

SSE-D

VE

31,50

49 380

Slovenské elektrárne, a.s.

Nové Mesto nad Váhom

ZSD

VE

25,50

116 730

Slovenské elektrárne, a.s.

Horná Streda

ZSD

VE

25,50

122 830

Slovenské elektrárne, a.s.

Chocholná

ZSD

VE

25,50

121 280

Slovenské elektrárne, a.s.

Krpeľany

SSE-D

VE

24,75

56 100

Slovenské elektrárne, a.s.

Trstená

SSE-D

VE

21,75

32 730

Slovenské elektrárne, a.s.

Ladce

SSE-D

VE

18,90

85 320

Slovenské elektrárne, a.s.

Dubnica nad Váhom

SSE-D

VE

16,50

87 170

Slovenské elektrárne, a.s.

Trenčín

ZSD

VE

16,10

90 790

Slovenské elektrárne, a.s.

Ilava

SSE-D

VE

15,00

79 340

Slovenské elektrárne, a.s.

Slovenská Kajňa

VSD

VE

12,40

12 388

Slovenské elektrárne, a.s.

Trstená

SSE-D

VE

6,10

11 940

Slovenské elektrárne, a.s.

Kráľová nad Váhom

ZSD

VE

5,32

10 150

Slovenské elektrárne, a.s.

Vlašky

SSE-D

VE

4,46

22 800

MVE Slovakia, s.r.o.

Turá

ZSD

MVE

2,52

6 860

Železiarne Podbrezová a.s.

Jasenie

SSE-D

MVE

2,40

15 500

Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.

Kremnica

SSE-D

MVE

2,16

7 600

Slovenské elektrárne, a.s.

Dobšiná

VSD

MVE

2,00

6 212

MVE Tekov, s.r.o.

Starý tekov a Nový Tekov

ZSD

MVE

1,99

9 076

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p.

Dobrohošť

ZSD

MVE

1,87

12 704

Slovenské elektrárne, a.s.

Malá Lodina

VSD

MVE

1,80

8 322

MVE Šarovce, s.r.o.

Veľké Šarovce

ZSD

MVE

1,77

8 000

Železiarne Podbrezová a.s.

Nemecká

SSE-D

MVE

1,41

10 700

HYDRO-ENERGY a.s.

Hronská Dúbrava, Jalná, Hronská Breznica

SSE-D

MVE

1,41

7 200

ZSE Energia, a.s.

Jelšovce

ZSD

MVE

1,20

3 090

Železiarne Podbrezová a.s.

Valaská

SSE-D

MVE

1,20

7 900

ZSE MVE, s. r. o.

Jelšovce

ZSD

MVE

1,20

3 090

Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.

Kremnica

SSE-D

MVE

1,12

1 700

Stredoslovenská energetika, a.s.

Staré Hory

SSE-D

MVE

1,05

2 600

Stredoslovenská energetika, a.s.

Staré Hory

SSE-D

MVE

1,05

1 100

Zvolenská teplárenská, a.s.

Môťová

SSE-D

MVE

1,00

1 840

AQUA ENERGY GYŇOV, s.r.o.

Ždaňa

VSD

MVE

1,00

4 500

SVP, š.p.

Veľké Blahovo

ZSD

MVE

1,00

4 500

MVE Váh, s.r.o.

Kalná nad Hronom

ZSD

MVE

0,99

4 000

AQUA - EKO, a. s.

Nižné Ružbachy

VSD

MVE

0,98

6 820

RIMY spol. s.r.o.

v lokalite obce Sulín

VSD

MVE

0,95

3 600

MVE Slovakia, s.r.o.

Liptovský Ján a Uhorská Ves

SSE-D

MVE

0,80

4 000

SVP, š.p., OZ Banská Bystrica

Zvolen

SSE-D

MVE

0,80

1 900

MVE Družstevná pri Hornáde s.r.o.

Družstevná pri Hornáde

VSD

MVE

0,80

4 200

Hydro-Gen a.s.

Preseľany

ZSD

MVE

0,80

3 124

KFK, s.r.o.

Liptovský Mikuláš

SSE-D

MVE

0,80

4 150

DMi TRADE, a.s.

Horný Hričov

SSE-D

MVE

0,75

3 600

Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.

Kremnica

SSE-D

MVE

0,71

700

ENERGO - AQUA a.s.

Šalková

SSE-D

MVE

0,71

3 825

ELEKTRIK BOBÁK s.r.o.

Ľubochňa

SSE-D

MVE

0,70

1 400

EUROSUPPORT s.r.o.

Strážske – časť Krivošťany

VSD

MVE

0,68

2 100

1. energetická, s.r.o.

Vidová

VSD

MVE

0,64

1 000

MVE Slovakia, s.r.o.

Liptovský Ján

SSE-D

MVE

0,64

3 400

MVE OPÁTSKE, spol. s r.o

Krásna

VSD

MVE

0,63

2 520

HYDROPOWER s.r.o.

Riečka

SSE-D

MVE

0,63

2 800

AJD, s.r.o.

Kalná nad Hronom

ZSD

MVE

0,60

2 600

ZSE Energia, a.s.

Nitra

ZSD

MVE

0,60

1 910

ZSE prenos, s. r. o.

Nitra

ZSD

MVE

0,60

1 910

ELPO, s.r.o. Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

VSD

MVE

0,51

1 800

EURO - ENERGIA 2008, s.r.o.

Margecany

VSD

MVE

0,50

1 820

E-is-W, s.r.o.

Huncovce

VSD

MVE

0,50

1 700

Števanka Ondrej - ZPMS ENEKO MVE

Súlovce

ZSD

MVE

0,50

2 400

SVP, š.p., OZ Piešťany

Krpeľany

SSE-D

MVE

0,50

2 250

Stredoslovenská energetika, a.s.

Zvolen

SSE-D

MVE

0,50

2 000

ARMI TRADING, s.r.o.

Chanava

SSE-D

MVE

0,50

2 500

MVE Váh, s.r.o.


ZSD

MVE

0,50

2 900

MVE Váh, s.r.o.

Uhorská Ves

SSE-D

MVE

0,50

5 200

MVE Váh, s.r.o.


SSE-D

MVE

0,50

2 900

Rusnák Pavel, Ing. - EPIOR

Jasenie

SSE-D

MVE

0,50

1 800

DMi TRADE, a.s.

Streženice

SSE-D

MVE

0,45

2 500

SVP, š.p., OZ Piešťany

Bošany

ZSD

MVE

0,44

450

CLEAN ENERGY SOURCES - BETA, spoločnosť s ručením obmedzeným


VSD

MVE

0,44

1 850

D-Staving-ML s.r.o.

Bretka

SSE-D

MVE

0,41

1 500

MVE Chynoriansky Mlyn s.r.o.

Chynorany

ZSD

MVE

0,40

1 608

RODACH s.r.o.

Oravský Biely Potok

SSE-D

MVE

0,40

1 525

PRVÁ ORAVSKÁ ENERGETICKÁ s.r.o.

Liptovská Teplička

VSD

MVE

0,40

2 300

SVP, š.p., OZ Piešťany

Nosice

SSE-D

MVE

0,40

2 800

PRAVEL spol. s r.o.

Prakovce

VSD

MVE

0,40

1 360

ENERGO - AQUA a.s.

Trenčianske Biskupice

ZSD

MVE

0,40

1 741

MVE Trenčín

Trenčianske Biskupice

ZSD

MVE

0,40

1 741

ENERSLOV, s.r.o.

Polomka

SSE-D

MVE

0,39

2 100

JURČO JÁN, spol. s r.o.


SSE-D

MVE

0,38

1 300

SVP, š.p., OZ Piešťany

Drahovce

ZSD

MVE

0,38

2 450

Slovenské elektrárne, a.s.

Krompachy

VSD

MVE

0,33

446

PROVEST, spol. s r.o.


SSE-D

MVE

0,33

1 500

Slovenské elektrárne, a.s.

Dobšiná

VSD

MVE

0,32

947

MVE spol. s r.o.

Brezno

SSE-D

MVE

0,30

753

RODACH s.r.o.

Oravský Biely Potok

SSE-D

MVE

0,30

1 517

SVP, š.p., OZ Piešťany

Nová Bystrica

SSE-D

MVE

0,29

1 300

PRAVEL spol. s r.o.

Prakovce

VSD

MVE

0,27

804

MVE Trenčín

Trenčianske Biskupice

ZSD

MVE

0,27

1 734

000 - Testovacia spolocnost

Trenčianske Biskupice

ZSD

MVE

0,27

100

000 - Testovacia spolocnost

Trenčianske Biskupice

ZSD

MVE

0,27

150

SVP, š.p., OZ Piešťany

Selice

ZSD

MVE

0,26

550

PP LAND, s.r.o.

Ružomberok

SSE-D

MVE

0,24

1 000

LD-Power, s.r.o.

Dúbrava

SSE-D

MVE

0,24

1 500

PP LAND, s.r.o.

Beňuš

SSE-D

MVE

0,24

890

RENOST, s.r.o.

Ružomberok

SSE-D

MVE

0,24

1 000

Šimon Miroslav - Autodoprava

Poruba pod Vihorlatom

VSD

MVE

0,23

800

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Liesek

SSE-D

MVE

0,22

1 000

SVP, š.p., OZ Piešťany

Nováky

SSE-D

MVE

0,22

150

5K, spoločnosť s ručením obmedzeným


VSD

MVE

0,22

1 200

SVP, š.p.

Ružomberok

SSE-D

MVE

0,20

680

SVP, š.p., OZ Banská Bystrica

Málinec

SSE-D

MVE

0,20

120

PVE s.r.o.

Spišská Belá.

VSD

MVE

0,20

1 000

MAJK s.r.o.

Heľpa

SSE-D

MVE

0,18

400

Kredit Consult, s.r.o.

Gelnica

VSD

MVE

0,18

720

Záruba František

Dolný Harmanec

SSE-D

MVE

0,17

1 090

SVP, š.p., OZ Piešťany

Horný Turček

SSE-D

MVE

0,16

1 100

HENER MVE s.r.o.

Rástočno

SSE-D

MVE

0,16

450

ENERGO - AQUA a.s.

Mníšek nad Hnilcom

VSD

MVE

0,15

720

ELEKTRIK BOBÁK s.r.o.

Malužiná

SSE-D

MVE

0,15

400

MVE Trenčín

Mníšek nad Hnilcom

VSD

MVE

0,15

720

CLEAN ENERGY SOURCES - BETA, spoločnosť s ručením obmedzeným


VSD

MVE

0,14

320

CLEAN ENERGY SOURCES - BETA, spoločnosť s ručením obmedzeným


VSD

MVE

0,14

400

FINEZ a.s.

Staré Hory

SSE-D

MVE

0,13

800

Chorvátová Anna - ALFA


SSE-D

MVE

0,13

550

Kovo Bohunka, výrobné družstvo

Ružomberok

SSE-D

MVE

0,12

500

FINEZ a.s.

Dolný Harmanec

SSE-D

MVE

0,11

790

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.


VSD

MVE

0,11

300

CLEAN ENERGY SOURCES - BETA, spoločnosť s ručením obmedzeným


VSD

MVE

0,11

390

SVP, š.p., OZ Piešťany

Horný Turček

SSE-D

MVE

0,11

460

Záruba František

Harmanec

SSE-D

MVE

0,11

435

PRVÁ ORAVSKÁ ENERGETICKÁ s.r.o.

Spišské Bystré

VSD

MVE

0,11

820

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Nová bystrica

SSE-D

MVE

0,11

450

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Krásno nad Kysucou

SSE-D

MVE

0,11

400

Roba Milan

Čirč

VSD

MVE

0,10

585

VE Rajčanka, s. r. o.

Žilina - Bytčica

SSE-D

MVE

0,10

450

ELRIKA, s. r. o.

Mengusovce

VSD

MVE

0,10

505

ELRIKA, s. r. o.

Mengusovce

VSD

MVE

0,10

495

Haluška Ján

Liptovská Osada

SSE-D

MVE

0,10

260

Haluška, s.r.o.

Liptovská Osada

SSE-D

MVE

0,10

260

Obec Lomná

Lomná

SSE-D

MVE

0,10

300

RACIO TRADE s.r.o

Krásna

VSD

MVE

0,09

730

SVP, š.p., OZ Banská Bystrica

Málinec

SSE-D

MVE

0,09

200

Filo Cyril

Gelnica

VSD

MVE

0,09

700

Filo Cyril

Gelnica

VSD

MVE

0,09

700

Slovenské elektrárne, a.s.

Švedlár

VSD

MVE

0,09

92

Železiarne Podbrezová a.s.

Jasenie

SSE-D

MVE

0,09

350

MVE Nadlice s.r.o

Nadlice

ZSD

MVE

0,09

200

Hydro-Gen a.s.

Nováky

SSE-D

MVE

0,09

240

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Visolaje

SSE-D

MVE

0,08

270

SVP, š.p., OZ Banská Bystrica

Ružiná

SSE-D

MVE

0,08

140

Reider Arpád - HENER

Starý Tekov

ZSD

MVE

0,08

570

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dolný Kubín

SSE-D

MVE

0,08

160

Boršč Mikuláš

Sečovská Polianka

VSD

MVE

0,08

264

VP TRANS, s.r.o.


ZSD

MVE

0,08

135

CLEAN ENERGY SOURCES - BETA, spoločnosť s ručením obmedzeným


VSD

MVE

0,08

230

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.

Liptovská Osada

SSE-D

MVE

0,08

410

SVP, š.p., OZ Piešťany

Nitrianske Rudno

SSE-D

MVE

0,07

30

RADIX, spol. s r.o.

Batizovce

VSD

MVE

0,07

200

ELGO, s.r.o.


VSD

MVE

0,07

350

Eko-Smart, s.r.o.

Hontianske Nemce

SSE-D

MVE

0,06

200

Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica


SSE-D

MVE

0,06

200

Jarábek Ján


VSD

MVE

0,06

185

SVP, š.p., OZ Piešťany


SSE-D

MVE

0,06

1 100

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Kysucké Nové mesto

SSE-D

MVE

0,06

151

LATNER, s.r.o.

Hranovica

VSD

MVE

0,06

345

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.

v lokalite Ružomberok - Kosovo

SSE-D

MVE

0,06

350

ZS DIRECT s.r.o.

Veľké Uherce

ZSD

MVE

0,05

179

Holík Ondrej st.

Očová

SSE-D

MVE

0,05

160

Holík Ondrej ml.

Očová

SSE-D

MVE

0,05

200

Hriňovská energetická, s.r.o.

Hriňová

SSE-D

MVE

0,05

240

MVE Nadlice s.r.o

Nadlice

ZSD

MVE

0,05

145

Eko-Smart, s.r.o.

Vígľaš

SSE-D

MVE

0,05

200

Cmorík Július


VSD

MVE

0,05

151

Dvorčák Július

Mokrá Lúka

VSD

MVE

0,05

200

VavraOto, Ing.


VSD

MVE

0,05

220

REIMANN, s.r.o.

Stránske

SSE-D

MVE

0,05

250

Beňuš Ladislav, Mgr.

Utekáč

SSE-D

MVE

0,05

110

Gašperová Mária, Ing.


VSD

MVE

0,05

150

SVP, š.p., OZ Banská Bystrica

Teplý Vrch

SSE-D

MVE

0,05

50

Mendel Vladimír

Nitrianske Pravno

SSE-D

MVE

0,05

250

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Pružina

SSE-D

MVE

0,05

330

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Demänovská Dolina

SSE-D

MVE

0,05

300

ViOn - ENERGO, s.r.o.

Levice

ZSD

MVE

0,05

251

BELEN Bečár Boris, Ing.

v lokalite obce Krasňany

SSE-D

MVE

0,05

160

Fuka Jaromír, Ing.

Skačany

ZSD

MVE

0,05

148

Blaščík Eduard

Bobrovec

SSE-D

MVE

0,04

150

Krupa Jozef, Krupová Anna

Pdbiel

SSE-D

MVE

0,04

372

LATNER, s.r.o.

Hrabušice

VSD

MVE

0,04

225

Pravoslávna akadémia Vilémov

Horná Streda

ZSD

MVE

0,04

70

Závodský Alexander, Ing.

Kunerád

SSE-D

MVE

0,04

130

ENERGOALTERNATÍV,s.r.o.

Nižný Komárnik

VSD

MVE

0,04

50

Myttník Ladislav - EMI


VSD

MVE

0,04

130

Polák František

Košecké Podhradie

SSE-D

MVE

0,04

150

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Vitanová

SSE-D

MVE

0,04

160

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Tvrdošín

SSE-D

MVE

0,04

200

Štecko Pavel , Ing.

Pribylina

SSE-D

MVE

0,04

160

Olejník Dušan

Spišské Vlachy

VSD

MVE

0,04

120

ERKON s.r.o.

Poprad

VSD

MVE

0,04

80

Ciencialová Ingrid Ridene, Mgr.

Kostiviarska

SSE-D

MVE

0,03

100

SVP, š.p.

Kunov

ZSD

MVE

0,03

82

Mgr. Edita Kováčová

Prievidza

SSE-D

MVE

0,03

30

Minár Jozef

Obyce

ZSD

MVE

0,03

100

TGM INVEST, s.r.o. organizačná zložka

Vysoké Tatry

VSD

MVE

0,03

220

Lehotský Vladimír

Važec

SSE-D

MVE

0,03

120

Líška Milan


SSE-D

MVE

0,03

50

Fudaly Michal

Lukov

VSD

MVE

0,03

200

RACIO TRADE s.r.o

Prochot

SSE-D

MVE

0,03

53

Tekeľ Peter, Ing.


SSE-D

MVE

0,03

200

Komár Eugen - EKO


VSD

MVE

0,03

180

Peter Pavlanský "DIESEL ÖIL"

Spišská Nová Ves

VSD

MVE

0,03

303

Sloves Energia, s.r.o.

Huncovce

VSD

MVE

0,03

210

Mado František

Udiča

SSE-D

MVE

0,03

120

Achimský Branislav

Svinná

SSE-D

MVE

0,03

90

Olejník Dušan

053 62 Spišské Vlachy

VSD

MVE

0,03

180

Porubän Július, Ing.

Liptovská Kokava

SSE-D

MVE

0,03

96

4ASW, s.r.o.

Jazero

VSD

MVE

0,02

80

SVP, š.p., OZ Banská Bystrica

Klenovec

SSE-D

MVE

0,02

200

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Podbiel

SSE-D

MVE

0,02

82

Eko-Smart, s.r.o.

Nenince

SSE-D

MVE

0,02

40

Eko-Smart, s.r.o.

Krupina

SSE-D

MVE

0,02

60

ENERGY 5, s.r.o.

Dolný Kubín

SSE-D

MVE

0,02

80

Pukanský Emil a spol.

Čierna Lehota

VSD

MVE

0,02

50

Pukanská Katarína

Slavošovce

VSD

MVE

0,02

50

Fábry Tibor - FARYVEJA

Kamenec pod Vtáčnikom

SSE-D

MVE

0,02

95

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Tvrdošín

SSE-D

MVE

0,02

60

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Vitanová

SSE-D

MVE

0,02

90

Vajs Igor, Ing.

Dolný Harmanec

SSE-D

MVE

0,02

110

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.

Ružomberok - Biely Potok

SSE-D

MVE

0,02

90

Reider Ivan - stolárstvo

Mýtne Ludany

ZSD

MVE

0,02

116

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Liesek

SSE-D

MVE

0,02

82

Tatranská Viera


VSD

MVE

0,02

75

Andel Vojtech, JUDr.

Prečín

SSE-D

MVE

0,01

50

TGM INVEST, s.r.o. organizačná zložka

Vysoké Tatry

VSD

MVE

0,01

265

Hubač Ladislav, Ing.


VSD

MVE

0,01

35

Oboňa František - TERMONT

Sokolovce

ZSD

MVE

0,01

40

Líška Milan


SSE-D

MVE

0,01

10

Grešo Dušan, Ing.

Nižná Boca

SSE-D

MVE

0,01

18


Diskusia (1)

  1. Jan13.11.2014 (13:33)
    Zaujimavy clanok. Pri AE Bohunice je tej vyrobenej energie nejak privela. To by musel mat rok viac ako 8760 hodin (co nema). Asi je tam aj vyrobena energia tepla, nielen elektriny, alebo je tam zapocitane nieco naviac.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie po novele schválenej dňa 29.01.2013

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie po novele schválenej dňa 29.01.2013

Prinášame prehľad schválených zmien v zákone 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Zákon schválila NR SR dňa 29.01.2013, zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2013, niektré časti novely až 1. júla 2013.

Dodávatelia elektriny v SR

Dodávatelia elektriny v SR

Zoznam dodávateľov elektriny pre domácnosti pravidelne aktualizuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO.

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Produkcia skvapalneného zemného plynu v EÚ postupne klesá. Nahradiť ju môže americký alebo ruský plyn.