VSE
VSE
Belimo

Viessmann radí, ako dosiahnuť energetickú triedu A0 v rodinných domoch

Dodávateľ technických zariadení budov pripravil prehľad kombinácií zdrojov pre tri najčastejšie typy rodinných domov. Ktoré riešenia spĺňajú požiadavku?

Viessmann radí, ako dosiahnuť energetickú triedu A0 v rodinných domoch

Vizualizácia: APEX A

Od začiatku tohto roka musia nové a významne obnovované budovy dosahovať najvyššiu energetickú triedu A0. Spoločnosť Viessmann preto pripravila pre zákazníkov prehľad technologických riešení s možnými kombináciami pre splnenie štandardu rodinných aj bytových domov.

Je veľa rôznych typov rodinných domov, pričom prístup sa môže líšiť aj pri ich projektovaní. “Preto je náročné hovoriť o jedinej správnej ceste. No existujú určité vodítka, pri ktorých dodržaní sa dosiahnutie triedy A0 triedy v kombinácii s technológiami veľmi zjednoduší,” uviedol Peter Heyder, produktový manažér Viessmannu pri predstavovaní riešení pre rodinné domy.

Vo fáze projektovej prípravy je podľa neho dôležitý tímovo orientovaný prístup, teda zakomponovanie viacerých okruhov profesií. Od investora, ktorého požiadavky sa plnia, cez architekta navrhujúceho samotnú budovu, cez odborníkov na elektroinštalácie, technické zariadenia budov, meranie a regulácia, až po expertov realizujúcich energetické hodnotenie budov.

Každý z týchto účastníkov projektu by mal prispieť k nájdeniu správnej cesty na dosiahnutie triedy A0. “Mal by to byť akýsi uzatvorený kruh. Keď sa zistí, že budova nespĺňa A0, treba začať odznova a hľadať riešenia a existujúce rezervy, ktoré možno zlepšiť.”

Osem kombinácií pre tri typy rodinných domov

Najdôležitejším kritériom je primárna energia. Porovnávacia štúdia Viessmannu uvažuje so zemným plynom a elektrinou, nie však s drevom. “Faktor primárnej energie je pri biomase podstatne nižší, čiže dosiahnutie A0 tu nie je problém. Samozrejme, treba zvážiť vplyv emisií a možného smogu, ktorý by každý kotol s takýmto palivom produkoval,” upozornil P. Heyder.

Dodávateľ technológií hodnotil rovnaké typy rodinných domov ako v roku 2016, kedy porovnával riešenia vhodné pre energetický štandard A1. Pre každý typ vybral osem kombinácií s ôsmimi rôznymi technológiami pre prípravu tepla. “S nimi sme hľadali spôsoby, ako dosiahnuť triedu A0 tak, aby to dávalo zmysel z energetického aj investičného pohľadu.”

Obrázok: Tri typy rodinných domov a ich charakteristiky


Keďže Viessmann ponúka široké portfólio produktov od plynových kotlov, cez elektrické kotly, fotovoltické a solárne systémy, rekuperácie až po tepelné čerpadlá, “stačilo” už iba otestovať ich vzájomné kombinácie s ohľadom na limity primárnej energie.

Celkovo sa tak vyskúšalo 24 kombinácií. Pre každú kombináciu sa vyhodnotil celkový faktor primárnej energie, pričom pre splnenie požiadavky na budovy s takmer nulovou potrebou energie sa musela hodnota vtesnať pod 54 kWh/m2/rok. Okrem toho sa hodnotil aj faktor energie potrebnej na vykurovanie a cenový faktor.

Cenový faktor vyjadruje vlastne investíciu potrebnú pre dané riešenie. Hodnotu jeden predstavujú náklady na plynový kondenzačný kotol so zásobníkom teplej vody a podlahovým vykurovaním. S týmto riešením sa potom porovnávajú všetky ostatné kombinácie.

Rodinný dom typu 4-IN

Pre rodinný dom typu 4-IN sa skúšalo osem kombinácií zariadení značky Viessmann. Prvá testovaná kombinácia plynového kotla so zásobníkom, termickým solárom a rekuperáciou tesne splnila požadovaný limit, hoci výška investičných nákladov sa zdvojnásobila oproti samostatnému kotlu.

“Neznamená to, že plynové kotly sa už ďalej nemôžu projektovať a inštalovať v rodinných domoch. Len je potrebná ďalšia technológia, ako solárny systém, či rekuperácia. Vždy je možné systém ešte upravovať a hrať sa s parametrami, pričom nastavenie je individuálne. No plynový kotol sa vie do požiadaviek dostať veľmi tesne,” objasňuje P. Heyder.

Obľúbenou kombináciou pri rodinných domoch je riešenie s elektrickým kotlom. Avšak, ako vidno aj na grafe, ani napriek pripojeniu rekuperácie a fotovoltiky, resp. v kombinácii elektrokotla s tepelným čerpadlom a fotovoltikou, sa nedosiahli potrebné hodnoty celkovej primárnej energie ani primárnej energie na vykurovanie.

Graf č.1: Hodnoty primárnej energie a cenového faktora pre kombinácie zariadení v rodinnom dome typu 4-IN


Ďalšie kombinácie zariadení už potrebné hodnoty primárnej energie spĺňajú. Ako vyplýva z prehľadu jednotlivých kombinácií, základnou súčasťou je tepelné čerpadlo. A to buď iba so zásobníkom TÚV, alebo v rôznych kombináciách s FV, solárom, rekuperáciou. Najlacnejším riešením s cenovým faktorom 1,7 je alternatíva čerpadlo + zásobník.

Najdrahšie (2,8) vychádza kombinácia čerpadla, zásobníka, rekuperácie a fotovoltiky. Keďže domy už sa podľa odborníka z Viessmannu stavajú veľmi dobre izolované, rekuperácia sa stáva vyhľadávaným riešením pri zabezpečení komfortu vetrania.

“Zemný plyn teda vie dosiahnuť pri vhodnej kombinácii požadovanú hranicu, no najideálnejšie riešenie pri tomto type rodinného domu je tepelné čerpadlo.”

Rodinný dom typu Bungalov

Druhý typ rodinného domu predstavuje bungalov s iba o niečo nepriaznivejším faktorom tvaru budovy. Tu už plynový kotol s rekuperáciou a solárnym systémom nespĺňa požiadavku. “Pri zložitejších tvaroch budov je nie nemožné, ale oveľa ťažšie dosiahnuteľné splnenie požiadavky na hodnotu primárnej energie pre kombináciu plynového kotla s rekuperáciou alebo solárom,” vysvetľuje P. Heyder.

Najpriaznivejší cenový faktor (1,5) predstavuje kombinácia elektrického kotla so zásobníkom, rekuperáciou a fotovoltikou, avšak táto nespĺňa hodnoty celkovej ani primárnej energie na vykurovanie.

Graf č.2: Hodnoty primárnej energie a cenového faktora pre kombinácie zariadení v rodinnom dome typu Bungalov


Všetky varianty s tepelným čerpadlom opäť splnili požiadavky, či už iba so zásobníkom, alebo aj v kombinácii s rekuperáciou, solárom, fotovoltikou. Najdrahším riešením (cenový faktor 2,9) je čerpadlo s rekuperáciou a FVE. Dve kombinácie elektrokotla opäť nesplnili požiadavky, rovnako ako v prípade predchádzajúceho typu RD.

Dvojpodlažný rodinný dom Carisma

Tretím typom je dvojpodlažný rodinný dom s podstatne nižším faktorom tvaru budovy 0,72. “Od neho sme si sľubovali viac práve kvôli kompaktnému tvaru,” uviedol expert Viessmannu.

S plynovým kotlom a rekuperáciou sa dosiahla trieda A0, pričom sa nemusel použiť ani solárny systém. Cenový faktor dosiahol priaznivú hodnotu 1,5.

Graf č.2: Hodnoty primárnej energie a cenového faktora pre kombinácie zariadení v rodinnom dome typu Carisma


Elektrický kotol s rekuperáciou a FVE znovu prekročil požadovanú hodnotu celkovej primárnej energie. Naopak, tepelné čerpadlo vo všetkých kombináciách opäť splnilo limit hlboko pod 54 kWh. “Táto technológia sa javí ako základný kameň pri dosahovaní požadovaných hodnôt.”

Tepelné čerpadlo ako základný prvok

Vo všeobecnosti teda pre všetky typy rodinných domov platí, že najvhodnejším riešením je tepelné čerpadlo. “Ak sa investor rozhodne pre kombináciu s plynovým kotlom, musí si uvedomiť, že výška investície vzrastie kvôli nutnosti ďalších technológií, ako je napríklad rekuperácia. Z prevádzkového aj investičného hľadiska je teda najvýhodnejšie použiť tepelné čerpadlo.”

“V prípade, že sa zvolí plynový kotol, budú potrebné aj obnoviteľné zdroje ako doplnok pre vykompenzovanie primárnej energie. Práve preto je podľa mňa jednoduchšia cesta vybrať si tepelné čerpadlo.”

Iba s elekrickým kotlom sa trieda A0 dosiahnuť nedá. Nepriaznivý faktor primárnej energie spôsobuje, že potreba energie sa znásobuje. “Cestou môže byť pridávanie ďalších technológií ako rekuperácia, či fotovoltika. Ale treba posúdiť vhodnosť takejto kombinácie v konkrétnom projekte, pretože nám to nevychádza.”

“Plynový kotol netreba zatracovať, stále sa môže projektovať. Chce to však viac integrovaný prístup, posúdenie energetického hodnotenia. Plynový kotol má svoje miesto, dá s ním dosiahnuť trieda A0, ale treba zvažovať špecifiká každého domu, pričom dôležitý je čo najjednoduchší tvar,” vysvetľuje P. Heyder.

Potreba energie závisí od kompaktnosti tvaru domu

Podľa energetického audítora Ladislava Piršela, ktorý sa tiež podieľal na hodnotení kombinácií zariadení Viessmannu, je dôležité, aký tvar domu architekt zvolí. “Niekedy sa stáva, že aj pomerne jednoduchou úpravou sa nedostatky dajú eliminovať.”

Napríklad navrhnutím zimnej záhrady vo vnútornej časti átriového domu v tvare “L” sa zmenia podmienky výmeny tepla s okolím. Z hľadiska energetickej efektívnosti je výhodný kompaktný tvar budovy.

“Nie som za to, aby existovali iba uniformné riešenia vo forme zopár katalógových typov rodinných domov. Nech je ponuka pestrá a existujú aj architektonicky zaujímavé riešenia. Ale rozumná kreativita je spojená aj s uvedomením si dopadu na používanie danej stavby a jej prevádzkových nákladov.”


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

X
X
X
X