ÚRSO vysvetľuje odobratie podpory 104 výrobcom: Riadime sa legislatívou, tá sa zmenila | ENERGIE-PORTAL.SK
CEQLS 5. júna 2023
VSE
Belimo

ÚRSO vysvetľuje odobratie podpory 104 výrobcom: Riadime sa legislatívou, tá sa zmenila

Výrobcovia zelenej energie považujú postup ÚRSO za účelový a likvidačný. Konanie regulátora podľa nich ohrozuje 1 500 pracovných miest, mnohé firmy smerujú do konkurzu.

obnoviteľné zdroje energie

Foto: SAPI

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v súčasnosti hľadá model ako riešiť neoprávnene vyplatenú podporu viac ako 100 výrobcom obnoviteľnej energie. Vyplýva to z reakcie ÚRSO na otázky Energie-portal.sk.

ÚRSO v marci na svojom webe zverejnil zoznam 104 výrobcov zelenej elektriny, ktorým podľa stanoviska úradu zaniklo právo na podporu doplatkom podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Dôvodom, prečo výrobcovia strácajú nárok na podporu, sú podľa ÚRSO neuhradené podlžnosti voči štátu. ÚRSO sa pritom opiera o § 3b ods. 5 písm. c) zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, podľa ktorého je neuhradenie podlžností voči Sociálnej poisťovni dôvodom zániku práva na podporu už od začiatku roku 2014.

Výrobcovia zelenej energie tvrdia, že ÚRSO likvidačne a účelovo zneužil časť zákona. Podľa právnej analýzy, ktorú si nechali vypracovať, navyše vykazuje znaky neústavnosti. Slovenská asociácia fotovoltické priemyslu a OZE (SAPI) sa v tejto veci už koncom marca obrátila aj na ministerstvo hospodárstva, to však do konania ÚRSO vstupovať nemôže.

ÚRSO: Podporu sme vyplácali v dobrej viere

„Čierny zoznam“ ÚRSO obsahuje celkovo 104 výrobcov. Väčšine z nich malo zaniknúť právo na podporu už v roku 2014 alebo 2015. ÚRSO však pri zverejnení zoznamu bližšie nevysvetlil, prečo stratu nároku na podporu výrobcom oznámil až teraz a prečo zánik práva na podporu posudzoval viac ako šesť rokov dozadu.

Podľa vyjadrenia hovorcu ÚRSO Radoslava Igaza za to môže zmena legislatívy. Úrad sa podľa jeho slov vždy striktne riadi platnou legislatívou.

„Zoznam výrobcov elektriny z OZE a VÚ KVET s nárokom na podporu sa aktualizoval každý rok a to na základe toho, že každý výrobca elektriny v hláseniach, zasielaných úradu a jednotlivým prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav do roku 2018 vyhlásením uvádzal, že si uplatňuje nárok na podporu na nasledujúci rok, čím výrobca elektriny v zmysle zákona deklaroval, že má splnené všetky zákonné náležitosti a podpora mu bola vyplácaná v zmysle zákona v dobrej viere,“ uviedol R. Igaz.

Ľubomír JahnátekPredseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek | Foto: MH SR

Novelou zákona o podpore OZE a VÚ KVET však výrobcom zanikla povinnosť týmto spôsobom úradu deklarovať, že majú všetky zákonné náležitosti splnené. Následne bol úrad povinný overovať plnenie finančných povinností subjektov voči štátu vyžiadaním si údajov od príslušných orgánov verejnej moci. 

Umožnilo to prijatie tretieho antibyrokratického balíčka v roku 2019, na základe ktorého úrad musí zisťovať u príslušných orgánov potrebné údaje o účastníkoch konaní, v tomto prípade informácie o daňových nedoplatkoch, či nedoplatkoch na zdravotnom a sociálnom poistení.

„Úrad pri overovaní týchto povinností preveril celé obdobie od roku 2014 aj v súvislosti s tým, či regulované subjekty predkladali v predmetných hláseniach do roku 2018 pravdivé údaje. Výrobcovia elektriny, ktorí boli počas poberania podpory v oneskorení úhrad záväzkov voči štátu, tak strácajú nárok priamo zo zákona o podpore, nie rozhodnutím úradu,“ povedal R. Igaz.

ÚRSO si podľa R. Igaza len splnil svoju zákonnú povinnosť tým, že vypracoval a uverejnil zoznam výrobcov, ktorým právo na podporu zaniklo. Informácie zároveň zaslal zúčtovateľovi podpory, ktorým je od 1. januára 2020 Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE).

Či a ako budú musieť výrobcovia z „čierneho zoznamu“ vracať podporu, ktorú podľa ÚRSO dostali neoprávnene, zatiaľ nie je jasné. „Úrad situáciu priebežne analyzuje a jeho snahou je nájsť optimálny model riešenia neoprávnene vyplatených podpôr tak do budúcnosti, ako aj do minulosti,“ doplnil R. Igaz.

SAPI: ÚRSO ohrozuje 1 500 pracovných miest

Výrobcovia zelenej energie združení v SAPI upozorňujú, že tzv. doplatok tvorí pre podporovaných výrobcov väčšinu ich príjmov a zánik práva na doplatok znamená, že sa dostali do neprekonateľných finančných problémov prakticky zo dňa na deň.

„Podpora doplatkom, o ktorú prišli výrobcovia v dôsledku kroku ÚRSO tvorí v súčasnosti 80 - 95 % výnosov z predaja vyrobenej elektriny, v závislosti od typu zdroja a času jeho uvedenia do prevádzky,“ priblížil pre Energie-portal.sk riaditeľ SAPI, Ján Karaba.

Konanie ÚRSO sa podľa asociácie najhoršie dotkne poľnohospodárskych družstiev prevádzkujúcich bioplynové stanice, ktoré využívajú výrobu a predaj podporovanej elektriny a tepla na preklenutie sezónnych výkyvov a stabilizáciu ich podnikania.

Milan ZvaraRiaditeľ SAPI Ján Karaba | Foto: Energie-portal.sk

„S výnimkou menších výrobcov z fotovoltiky zánik podpory znamená pre dotknutých výrobcov vážne finančné problémy, ktoré mnohým výrobcom už teraz spôsobili prvotnú platobnú neschopnosť a títo výrobcovia, ak sa nič nestane, smerujú do konkurzu a zániku,“ uviedol pre Energie-portal.sk riaditeľ SAPI, Ján Karaba.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Plánovali deväť výziev, vyhlásili tri. Plán obnovy v energetike nabral sklz

Plánovali deväť výziev, vyhlásili tri. Plán obnovy v energetike nabral sklz

Štát neplní ani opakovane posunutý harmonogram. Z viac ako 200 miliónov eur doposiaľ rozdelili iba zlomok. Mapovali sme situáciu.

Chcú rozvíjať smart siete a inovatívne riešenia. Energetici podpísali nové memorandum so samosprávou

Chcú rozvíjať smart siete a inovatívne riešenia. Energetici podpísali nové memorandum so samosprávou

K infraštruktúre, ktorá mala pôvodne slúžiť len na distribúciu elektriny, pridávajú ďalšie funkcionality. Napríklad vysokorýchlostný optický internet.

Spúšťajú register obnoviteľných plynov. Záruky pôvodu majú prispieť k dekarbonizácii

Spúšťajú register obnoviteľných plynov. Záruky pôvodu majú prispieť k dekarbonizácii

Zatiaľ ide hlavne o biometán, do budúcnosti sa však počíta aj s ďalšími plynmi.