VSE
VSE
Belimo 2

ÚJD vlani vykonal 200 inšpekcii, Slovenské elektrárne dostali pokuty za 200 000 eur

Jadrové zariadenia na Slovensku podľa ÚJD SR v minulom roku fungovali spoľahlivo. Niekoľko prevádzkových udalostí sa však vyskytlo.

Slovenské elektrárne

Foto: Slovenské elektrárne

Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD SR) vlani v rámci kontrolnej a inšpekčnej činnosti vydal 370 rozhodnutí a vykonal 200 inšpekcií. Vyplýva to zo Správy o stave jadrovej bezpečnosti o činnosti ÚJD za rok 2018, ktorú úrad tento týždeň predložil vláde.

„Bolo zaevidovaných šesť prevádzkových udalostí podliehajúcich hláseniu dozornému orgánu na JE Bohunice V-2 a šesť udalostí na JE Mochovce 1,2,“ zhrnul ÚJD.

Úrad síce vlani nemusel obmedzovať rozsah alebo platnosť povolenia a ani nezastavil prevádzku žiadneho JZ, Slovenským elektrárňam, a.s. však uložil dve pokuty v sumárnej výške 200 000 eur.

Pôvodne na minulý rok ÚJD plánoval 158 inšpekcií, z toho však štyri zrušil. Neplánovaných inšpekcií v roku 2018 kontrolóri ÚJD vykonali 46. Spolu tak ÚJD zrealizoval 200 inšpekcií – z toho 15 skončilo formou protokolu, osem inšpekcií je stále rozpracovaných a ostatné sú ukončené záznamom.

JE Bohunice: Cudzie telesá odstránili

Jaslovských Bohuniciach prevádzkové kontroly preukázali na obidvoch blokoch vyhovujúci stav. Generálna odstávka 3. bloku JE Bohunice V-2 na výmenu paliva sa predĺžila oproti plánu o jeden deň a na  4. bloku o dva dni.

Predĺženie podľa ÚJD spôsobila oprava netesnosti na upchávke hlavného cirkulačného čerpadla č. 42, ktorú odhalili počas nábehu bloku po odstávke.

„V rámci odstávky bloku bol zaznamenaný pád cudzieho predmetu do otvorenej technológie. Držiteľ povolenia zistil, že išlo o kúsky farby,“ píše sa v správe ÚJD.

Pád cudzieho predmetu do otvorenej technológie štátni inšpektori zaznamenali aj na 3. bloku. „Počas kontroly aktívnej zóny po výmene paliva bol indikovaný cudzí predmet, ktorým bol drôt priemeru 1 mm s dĺžkou 4 cm. Predmet bol z technológie odstránený.“

JE Mochovce: Opatrenia reagujú na Fukušimu

Generálne odstávky sa v minulom roku nevyhli ani jadrovej elektrárni Mochovce. Na 1. bloku sa uskutočnila od 17. 4. do 6.5., na 2. bloku od 15. 9. do 30. 10.

V elektrárni v priebehu roka tiež realizovali opatrenia z akčného plánu pre zvyšovanie bezpečnosti blokov JE, ktoré majú byť reakciou na udalosti v JE Fukušima – Daiiči v Japonsku.

„Opatrenia boli prijaté na základe výsledkov záťažových testov. Realizovala sa záverečná etapa projektu seizmického zodolnenia dôležitých potrubných trás primárneho okruhu na 2. bloku nainštalovaním viskóznych tlmičov, ako aj seizmické zodolnenie zásobných nádrží demivody systému superhavarijného napájania (SHN) PG,“ uvádza ÚJD v správe.

Výsledky prevádzkových kontrol potvrdili vyhovujúci stav aj v Mochovciach.

„Skúšky tesnosti a pevnosti hermetickej zóny (PERIS) na oboch blokoch preukázali, že tesnosť hermetických priestorov je v súlade s požiadavkami LaP ako aj v zmysle platných prevádzkových predpisov; je trvale sledovaná a neustále sa zlepšuje. Systém na vyhľadávanie a následné odstraňovanie zistených netesností je funkčný,“ uviedol ÚJD.

Spúšťanie 3. bloku Mochoviec sa omešká

ÚJD vlani kontroloval a hodnotil aj jadrové zariadenia vo výstavbe, kvalitu montáže, realizáciu pomontážnych kontrol zmontovaných technologických celkov alebo ich častí, ako aj splnenie podmienok pre začiatok testovania systémov, priebeh testov a skúšok, či už na stavbe, alebo priamo u výrobcu.

„Z hľadiska ďalšej prípravy 3. bloku na uvádzanie do prevádzky považuje ÚJD SR za obmedzujúci faktor skôr nedostatočnú pripravenosť časti zariadení sekundárneho okruhu, ktorých testovanie nebolo predmetom horúcej hydroskúšky,“ informuje úrad v správe.

Tieto zariadenia sekundárneho okruhu nepatria medzi bezpečnostné systémy, resp. systémy so vzťahom k bezpečnosti, ale sú potrebné pre plynulý nábeh bloku na výkon. „Na týchto zariadeniach sa práce oneskorujú, čo môže spôsobiť prípadne i posunutie termínu začatia uvádzania 3. bloku do prevádzky,“ upozorňuje ÚJD.

Pri spúšťaní tretieho mochovského bloku do prevádzky Slovenské elektrárne očakávajú obštrukcie. Dostavba by sa navyše mala predražiť o ďalších 270 miliónov eur.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Export elektriny naberá na obrátkach, ukazujú dáta SEPS za prvý štvrťrok 2024

Export elektriny naberá na obrátkach, ukazujú dáta SEPS za prvý štvrťrok 2024

Slovensko za prvé tri mesiace tohto roka vyviezlo polovicu toho, čo za celý vlaňajšok.

Prišlo 1 375 pripomienok. Návrhy nových vyhlášok ÚRSO žnú kritiku

Prišlo 1 375 pripomienok. Návrhy nových vyhlášok ÚRSO žnú kritiku

Distribučným spoločnostiam a teplárom sa nepozdáva, ako chce ÚRSO zasiahnuť do ich nákladov.

Bude to 20 miliárd eur za 10 rokov. Česi zrátali potrebné investície do elektrických sietí

Bude to 20 miliárd eur za 10 rokov. Česi zrátali potrebné investície do elektrických sietí

Rozvoj obnoviteľných zdrojov mení fungovanie prenosových a distribučných sietí, konštatujú ich prevádzkovatelia.