Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

JAVYS prešla desiatkami kontrol. Inšpektorov zaujímala jadrová bezpečnosť a radiačná ochrana

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. v minulom roku nezaznamenala žiaden pracovný úraz svojich zamestnancov ani radiačnú nehodu.

JAVYS

Foto: JAVYS

Štátna Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS) za celý vlaňajší rok neeviduje žiadne pracovné úrazy svojich zamestnancov a nevyskytla sa medzi nimi ani jedna choroba z povolania. Vyplýva to z údajov, ktoré spoločnosť zverejnila v rámci hodnotenia uplynulého roka.

„Prevencia úrazov a chorôb z povolania na rizikových pracoviskách bola zabezpečená zvýšenou kontrolnou činnosťou zodpovedných zamestnancov a prideľovaním vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov,“ uviedla hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková.

Medzi zamestnancami dodávateľských organizácií spoločnosť eviduje za minulý rok štyri pracovné úrazy. Tie však podliehajú šetreniu, evidencii alebo registrácii pracovného úrazu zodpovednej dodávateľskej organizácie.

ÚJD vykonal 52 kontrol

Inšpektori Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) zrealizovala na pracoviskách JAVYS vlani celkovo 52 kontrol. Na šiestich kontrolách sa podieľala tiež Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu.

„Zameriavali sa na oblasť jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany a počas týchto kontrol neboli zistené nedostatky pri plnení požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov a podmienok vyplývajúcich z rozhodnutí ÚJD SR,“ zhrnula Žiaková.

Na základe výsledkov týchto inšpekcií však ÚJD navrhol niekoľko odporúčaní. Tie JAVYS prijala vo forme úloh a následne splnila. O aké odporúčania šlo, spoločnosť nespresnila.

Prevádzkové poruchy sa JAVYS v minulom roku vyhýbali. Počas celého vlaňajška spoločnosť zaregistrovala len dve nevýznamné prevádzkové poruchy, ktoré v zmysle Atómového zákona nepodliehali hláseniu dozorným orgánom.

Zákon o radiačnej ochrane sprísnili

Minulý rok bol pre štátnu firmu bezproblémový aj v oblasti radiačnej ochrany. Spoločnosť vlani nezaevidovala nijakú radiačnú nehodu. Čo sa týka individuálnej efektívnej dávky (IED), v porovnaní s rokom 2017 došlo k medziročnému poklesu o viac ako 20 %.

„Spoločnosť JAVYS každoročne monitoruje vplyv jadrových zariadení, ktoré prevádzkuje v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce, na pracovné prostredie. Stav nameraných hodnôt je prísne sledovaný a porovnávaný s definovanými autorizovanými limitmi,“ zdôraznila Žiaková.

Legislatíva v tejto oblasti sa pritom v minulom roku sprísnila. Na základe zákona o radiačnej ochrane, ktorý vstúpil do platnosti k 1. 4. 2018, došlo k zmene limitu maximálnej individuálnej efektívnej dávky z 20 mSv/rok na 15 mSv/rok.

„Spoločnosť JAVYS, a. s., mala pred novelou zákona na základe vlastného interného rozhodnutia stanovený ešte prísnejší ročný limit, a to 15 mSv/rok, ktorý si po zmene zákona znížila na 13 mSv/rok,“ doplnila Žiaková.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

ÚRSO od začiatku roka zatiaľ udelil päť pokút. Vlani ich rozdal 242

ÚRSO od začiatku roka zatiaľ udelil päť pokút. Vlani ich rozdal 242

Regulátor od začiatku roka 2024 rozhodol o pokutách v celkovej sume 22 700 eur. Väčšinu majú zaplatiť energofirmy.

Batérie zatiaľ inštalujú hlavne domácnosti. Veľké úložiská prepíšu štatistiku

Batérie zatiaľ inštalujú hlavne domácnosti. Veľké úložiská prepíšu štatistiku

K premiantom na európskom batériovom trhu patrí Česko. Batériu tam má takmer každá domácnosť, ktorá inštaluje fotovoltiku.

Cena plynu je na tohtoročnom maxime. Ďalší vývoj závisí od niekoľkých faktorov

Cena plynu je na tohtoročnom maxime. Ďalší vývoj závisí od niekoľkých faktorov

Hoci nastalo zotavenie cien na trhu, tri mesiace ešte nepredstavujú zmenu klesajúceho trendu, konštatujú analytici.

X
X
X
X