VSE
VSE
Belimo

Čo prinesie reforma európskeho trhu s elektrinou? Pýtali sme sa v slovenskej energetike

Členské štáty sa tento týždeň dohodli na parametroch dlho diskutovanej reformy.

Ambrošová, Kudlovský, Krivá

Zľava: Jana Ambrošová, Ján Kudlovský, Michaela Krivá / Foto: LinkedIn

Európsky trh s elektrinou podľa všetkého čakajú zmeny. Rada EÚ tvorená ministrami, ktorí zodpovedajú za energetiku v jednotlivých členských štátoch, v utorok 17. októbra našla zhodu na reforme, o ktorej sa diskutuje v Európe už viac ako rok.

Dohoda zahŕňa balík zmien a hovorí napríklad o posilnení dlhodobých kontraktov a širšom uplatňovaní dvojsmerných rozdielových zmlúv (contracts for difference). Reforma sa však má týkať aj kapacitných mechanizmov, cenovej regulácie či ochrany spotrebiteľov. Téme sme sa podrobnejšie venovali v tomto článku.

Teraz sme mapovali prvotné reakcie na dohodu ministrov v slovenskej energetike. Trojice oslovených sme sa pýtali: „Ako vnímate závery Rady EÚ ohľadom reformy trhu s elektrinou, čo z návrhov považujete za možný prínos a kde vidíte možné riziká?“

Výber z odpovedí

„Dlhodobé kontrakty za stabilnú cenu môžu podnietiť výstavbu OZE a jadrových zdrojov a zároveň môžu priniesť príjmy do štátneho rozpočtu.“

Jana Ambrošová, Združenie dodávateľov energií

„Akákoľvek zvýšená a zosilnená regulácia môže mať negatívny vplyv na konkurenčné prostredie na trhu dodávok energií pre koncových odberateľov.“

Ján Kudlovský, Východoslovenská energetika

„Z pohľadu európskeho trhu by bolo vhodné nastaviť jednotné pravidlá pre zavádzanie kapacitných mechanizmov, nie len zefektívnenie ich schvaľovania.“

Michaela Krivá, Stredoslovenská energetika


Kompletné odpovede

Jana Ambrošová, predsedníčka Združenia dodávateľov energií

Teresa Rodríguezová (španielska ministerka pre ekologickú transformáciu a demografické výzvy - pozn. red.) dohodu prezentovala ako strategický krok vpred. Keď sa však v posledných rokoch pozerám na tlak EÚ na dosiahnutie čisto trhových princípov, vrátane uprednostňovania krátkodobých kontraktov a upúšťanie od regulácií, dohoda Rady EÚ sa mi javí skôr ako krok späť - z prvotného nadšenia k opatrnosti. V každom prípade určité spomalenie a zreálnenie procesov je nevyhnutné.

Povinnosť dvojsmerných rozdielových zmlúv sľubuje viacero synergických efektov. Dlhodobé kontrakty za stabilnú cenu môžu podnietiť výstavbu OZE a jadrových zdrojov a zároveň môžu priniesť príjmy do štátneho rozpočtu. Bude však zásadné, ako Slovensko pristúpi k prerozdeleniu takto získaných príjmov. Dôležité je, aby skončili transparentne rozdelené u koncových odberateľov.

Vítam aj zjednodušenie schvaľovania kapacitných mechanizmov, ktoré podporia existujúce elektrárne. Pre zvýšenie energetickej bezpečnosti je to určite dobrý krok.

Citlivo vnímam rétoriku o možnosti uplatňovania regulovaných cien. Rizikom je, čo si pod slovom „regulácia“ predstavuje Rada EÚ a čo slovenský regulačný úrad. Treba si uvedomiť, že mimo Slovenska sa regulované ceny štandardne už neuplatňujú. Koncoví odberatelia tam majú umožnený priamy prístup k trhu, čo znamená, že aj domácnosti, či malé podniky sú často vystavené cenovým výkyvom, a preto je na mieste aj ich zvýšená ochrana.

Prechodné opatrenia ako zastropovanie cien pre vybraných odberateľov a ich následná kompenzácia zo štátneho rozpočtu je v čase krízy relevantná. Na Slovensku však nad rámec týchto opatrení stále pretrváva aj trvalá plošná regulácia cien pre veľké skupiny zraniteľných odberateľov. Tu by som na rozdiel od ambície URSO viac regulovať činnosť dodávateľov, a tým de facto oslabovať hospodársku súťaž, šla skôr cestou k zjednodušovaniu zavedených regulačných mechanizmov. 

IPESOFT


Ján Kudlovský, člen predstavenstva a riaditeľ divízie COO spoločnosti Východoslovenská energetika a.s.

Spoločnosť Východoslovenská energetika víta iniciatívy na EÚ úrovni, ktoré vedú alebo budú viesť k zníženiu závislosti na fosílnych palivách a predovšetkým budú chrániť spotrebiteľov pred prudkými nárastmi cien energií a na druhej strane budú viesť k zvýšeniu likvidity forwardového trhu.

Z hľadiska ochrany spotrebiteľa pre našich odberateľov samozrejme ponúkame ako dynamické ceny, tak zmluvy na dobu určitú ako aj fixné ceny. Inštitúty ako DPI, širšia resp. mimoriadna regulácia sú už uplatňované v podmienkach Slovenskej Republiky.

Je ale dôležité pripomenúť, že akákoľvek zvýšená a zosilnená regulácia môže mať negatívny vplyv na konkurenčné prostredie na trhu dodávok energií pre koncových odberateľov.


Michaela Krivá, hovorkyňa spoločnosti a riaditeľka sekcie, Kancelária predstavenstva, Stredoslovenská energetika

Stredoslovenská energetika oceňuje, že dosiahnutá dohoda neprináša obrat v smerovaní energetiky, ale rozvíja oblasti, ktoré sú prioritné. Nedôjde tak k napríklad k diskutovanej zmene mechanizmu určujúceho cenu elektriny na krátkodobom trhu. Podpora dlhodobých kontraktov na dodávku elektriny (PPA) sa ukazuje vo svetle energetickej krízy, ale aj európskych dekarbonizačných stratégií ako dôležitá.

Na druhej strane je potrebné zvoliť citlivý prístup pri nastavovaní dotačných schém, aby nedošlo k poškodeniu fungovania trhu. Malo by sa viac myslieť na zdroje na výrobu elektriny, ktoré sú na konci svojej životnosti a bude potrebné ich nahradiť novými – z pohľadu európskeho trhu by bolo vhodné nastaviť jednotné pravidlá pre zavádzanie kapacitných mechanizmov, nie len zefektívnenie ich schvaľovania.

V oblasti dodávok energií a ochrany spotrebiteľa vidíme podporu dynamických cien, ktoré by mali dávať najlepšie signály o aktuálnej cene energií a podporovať úspory a aktívne správanie odberateľov na trhu. Uvidíme, či pri ďalších kolách schvaľovacieho procesu nedôjde ešte k nejakým úpravám.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Názor. Plán REPowerEU má dva roky, obnoviteľné zdroje sú kľúčom k energeticky nezávislej Európe

Názor. Plán REPowerEU má dva roky, obnoviteľné zdroje sú kľúčom k energeticky nezávislej Európe

Európa už nikdy nebude vystavená energetickému vydieraniu zo strany Ruska ani iného štátu, píše eurokomisárka pre energetiku Kadri Simson.

Vodíkové plány vs. realita. Bude čo prepravovať?

Vodíkové plány vs. realita. Bude čo prepravovať?

Európa rieši, odkiaľ vziať vodík. Môžeme mať potrubia, no chýba zdroj. Harmonogramy vodíkových stratégií sú mimo realitu, upozorňuje vedec.

Štvrť miliardy eur za dva mesiace. Koľko stojí dotovanie plynu pre domácnosti v roku 2024

Štvrť miliardy eur za dva mesiace. Koľko stojí dotovanie plynu pre domácnosti v roku 2024

Štát okrem toho dotuje aj elektrinu a plyn. Zo schém pritom neprofitujú len domácnosti.