Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Ako sa na Slovensku vyvíja predaj malých a veľkých tepelných čerpadiel (analýza)

Rok 2023 priniesol ochladenie, z dlhodobého pohľadu však trh s tepelnými čerpadlami rastie, píše doc. Peter Tomlein.

tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo Vitocal / Foto: Viessmann

  • Publicistika |  04.06.2024 |  doc. Peter Tomlein / redakcia

Predaj tepelných v EÚ v roku 2023 podľa údajov Európskej asociácie tepelných čerpadiel (EHPA) zaznamenal pokles 5 %. To znamená, že očakávaný rast sa zmenil na pokles predaja.

Dôvody sú známe: lacný plyn a lacné plynové kotly, drahé bankové úvery, rastúce ceny elektriny a tepelných čerpadiel. Toto platí vo všeobecnosti, situácia v každej krajine však má svoje špecifiká.

Predaj v EÚ spomalil

Inštalácie tepelných čerpadiel ovplyvňujú nielen zamestnanosť, priemysel a výrobu, ale predstavujú aj významné vplyvy na ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky. Pokles predaja tepelných čerpadiel ohrozuje kľúčové ciele vrátane cieľa do roku 2030, to znamená 42,5 % podiel obnoviteľných zdrojov a 60 miliónov inštalovaných tepelných čerpadiel podľa extrapolácie EHPA na splnenie cieľov REpowerEU.

Spomalenie predaja v roku 2023 bolo v krajinách EÚ rôzne. Podľa EHPA v 14 európskych krajinách klesol predaj tepelných čerpadiel v porovnaní s predchádzajúcim rokom približne o 5 %, z 2,77 milióna jednotiek na 2,64 milióna kusov.

VIESSMANN

Pokles predaja tepelných čerpadiel zaznamenali Francúzsko, Taliansko, Švédsko, Fínsko, Poľsko, Dánsko, Rakúsko a Švajčiarsko. Mierny rast, ale nie dostatočný na to, aby vyrovnal celkový pokles, zaznamenali Portugalsko, Belgicko, Nórsko, Holandsko, Španielsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo.

Je pravdepodobné, že na rast vplývala najmä väčšia ponuka lacnejších tepelných čerpadiel vzduch/vzduch. Naopak všeobecný pokles bol zaznamenaný pri drahších tepelných čerpadlách vzduch/voda, zem/voda a voda/voda.

Aký je trend na Slovensku

Zatiaľ čo v roku 2022 sa na Slovensku predalo 12 100 tepelných čerpadiel vzduch/voda, v roku 2023 predaj klesol o 16 % na 10 171. Vyzdvihnúť treba, že aj keď vlaňajší predaj medziročne klesol, celkový trend predaja je dlhodobo rastúci.

Predaj tepelných čerpadiel na Slovensku ovplyvnilo viacero faktorov, vrátane ceny elektriny, ktorá je viac ako trojnásobne drahšia než cena plynu. Okrem toho vysoké a neustále rastúce ceny tepelných čerpadiel v kontraste s relatívne nízkymi cenami plynových kotlov odrádzajú potenciálnych kupcov.

Pri súčasnej dynamike cien energií a produktov je ekonomická výhoda znižovania emisií CO2 zavedením tepelného čerpadla „často zatienená“ možnosťou výmeny tradičných plynových kotlov za moderné kondenzačné kotly. Platí to najmä pre stredné a nízkopríjmové skupiny obyvateľstva napojené na zavedené plynárenské siete.

Plynové kotly majú tiež potenciál získať dotácie z dotačného projektu SPP - distribúcia a výrobcov kotlov, čím sa ešte viac zvyšuje ich atraktivita.

IPESOFT

Napriek spomaleniu, ku ktorému došlo v roku 2023, je však dopyt po tepelných čerpadlách naďalej veľký, najmä vďaka projektom renovácie domov a výstavbe nízkoenergetických domov. Tento rast pretrváva aj v oblastiach so silnými plynárenskými sieťami a systémami centrálneho zásobovania teplom (CZT).

Na Slovensku sa prejavil efekt pribrzdenia až zastavenia dotačnej podpory, čo súviselo hlavne s meškaním projektu Zelená domácnostiam. Na udržanie a zrýchlenie rastu predaja tepelné čerpadlá vyžadujú neustálu podporu prostredníctvom dotácií, ako sú Obnov dom a Zelená domácnostiam, ktoré boli v roku 2023 spomalené i zastavené a na rast nepostačovali. Naopak - nefunkčnosť dotačného systému predaj tepelných čerpadiel spomalila.

Napriek uvedenému, obnoviteľná energia použitá tepelných čerpadlách tvorí už takmer 20 % zo záväzku SR na používanie obnoviteľnej energie vo vykurovaní. Spolu so znižovaním spotreby energie a emisií CO2 je to hnacia sila pre ich podporu.

Malé a veľké tepelné čerpadlá

Rozdelenie na malé a veľké tepelné čerpadlá má zmysel. V roku 2023 v predojoch na Slovensku s podielom 97 % dominovali tepelné čerpadlá do výkonu 20 kW, to znamená najmä tepelné čerpadlá pre rodinné domy. Pokles predaja v roku 2023 voči roku 2022 dosiahol 29 %.

Graf: Spracovanie autora

Zatiaľ čo naľavo je zobrazený počet predaných kusov malých tepelných čerpadiel na úrovni viac ako 55-tisíc kusov v roku 2023, v pravom grafe je to vyjadrené podielom 97 %. Malé tepelné čerpadlá použili viac ako 200 GWh obnoviteľnej energie, čo je v pravom grafe vyjadrené 77 %. To znamená, že veľké tepelné čerpadlá napriek malému podielu 3 % v počte kusov, majú pomerne vysoký podiel (23 %) vo využívaní obnoviteľnej energie

Zhrnutie percentuálnych podielov podľa sektorov

Z percentuálnych podielov jednotlivých sektorov v roku 2023 z celkového počtu 56 812 ks vyplýva, že s podielom 97 % dominuje rezidenčný sektor (55 231 ks) s výkonmi TČ do 20 kW. Ostatné sektory sú síce počtom kusov marginálne, ale inštalovaným výkonom stále významnejšie.

Nasleduje sektor služieb (937 ks) s podielom 1,6 % a rezidenčný sektor (509 ks) s podielom 0,83 % s výkonom tepelných čerpadiel nad 20 kW. Vzhľadom na mieru neistoty v správnom zaraďovaní tepelných čerpadiel sa môžu oba podiely mierne meniť, čo však nemá významný vplyv na celkový výsledok.

Nasleduje priemysel (120 ks) s podielom 0,21 % a CZT (15 ks) sektor s podielom 0,83 %. Tieto podiely predaja v kusoch sú veľmi nízke. Prepočítaním na inštalované výkony, na vyrobené teplo a podobne, by sa percentuálne podiely CZT, priemyslu, služieb zvýšili, nie však významne.

Predaj TČ je v rokoch 2020 až 2023

Vo všetkých sektoroch použitia bol predaj tepelných čerpadiel ako na hojdačke, čo narúša prirodzený rozvoj výrobných i inštalačných firiem.

V roku 2022 sa významne zrýchľoval ústup od fosílnych palív, najmä zemného plynu. Bol pozoruhodný extrémnym rastom predaja tepelných čerpadiel a po prvýkrát obnoviteľná energia využitá tepelnými čerpadlami vzduch/voda prevýšila obnoviteľnú energiu použitú tepelnými čerpadlami vzduch/vzduch, čo je zobrazené na obrázku v čiernej elipse.

Graf: Spracovanie autora

V roku 2022 tepelné čerpadlá vzduch/voda (červená čiara) po prvýkrát použili viac obnoviteľnej energie ako tepelné čerpadlá vzduch/vzduch (oranžová čiara). Je vidieť prudký pokles obnoviteľnej energie vzhľadom na studené leto a pomalý prechod na nové dotačné programy, ktoré sa v rokoch 2022 a 2023 takmer zastavili.

Slovensko nasadzuje tepelné čerpadlá vo všetkých sektoroch

Hlavné parametre výroby tepla tepelnými čerpadlami inštalovaných v rokoch 2012-2023:

  • celkový inštalovaný výkon 2090 MW,
  • vyrobené teplo 2049 GWh,
    • z čoho OE 1344 GWh, čo je ~ 20 % zo záväzku SR pre rok 2023 (4,68 PJ)
    • 705 GWh tvorila dodaná pohonná elektrická energia.

Trend rastu je zachovaný

Pokles predaja tepelných čerpadiel na Slovensku za rok 2023 v porovnaní s rokom 2022 je významný pre všetky tepelné čerpadlá až o 29 % a o 12 % pre tepelné čerpadlá vzduch/voda.

Pokles predaja nastal po trende takmer nepretržitého rastu od roku 2006 prerušeného v rokoch 2020 a 2023. Roky 2020 a 2023 možno považovať za extrémne či už z hľadiska pandémie COVID-19 v roku 2020 alebo ekonomického a dotačného útlmu v roku 2023, po predchádzajúcom prudkom raste v roku 2022. Napriek poklesu predaja v roku 2023, doterajší trend rastu predaja tepelných čerpadiel je zachovaný. V rokoch 2006 - 2023 zostáva trend rastu nezmenený a udržiava sa dlhodobý rast.

Napriek legislatívnej podpore tepelných čerpadiel, proti rastu predaja tepelných čerpadiel stojí najmä cenové nastavenie energií, a síce cenový pomer elektriny a plynu. Okrem toho predaj tepelných čerpadiel brzdia aj ďalšie faktory ako zlyhávajúci dotačný systém, drahé bankové úvery či nedostatok vedomostí.

Spomalenie predaja tepelných čerpadiel v EÚ ovplyvňuje nielen zamestnanosť, priemysel, výrobu, inštaláciu tepelných čerpadiel, ale predstavuje aj významné vplyvy na zabezpečenie cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky. Pokles predaja ohrozuje nielen kľúčové ciele do roku 2030, ale ohrozuje tiež efektívnosť investícií do výroby a inštalácií tepelných čerpadiel a vnáša neistoty na trh.

Veľké tepelné čerpadlá zatiaľ zaostávajú za malými tepelnými čerpadlami zo známych dôvodov. Vyžadujú si podrobnejšie plánovanie, projektovanie. plánovanú výrobu, technologické zmeny, zložitejšiu inštaláciu, sú drahšie a konkurujú im zatiaľ lacnejšie dostupné alternatívy.

Napriek uvedenému, obnoviteľná energia použitá tepelnými čerpadlami tvorí už takmer 20 % zo záväzku SR. Spolu so znižovaním spotreby energie a emisií CO2 je to hnacia sila pre ich podporu.

doc. Ing. Peter Tomlein


Literatúra:

  • Peter Tomlein: Analýza predaja tepelných čerpadiel a nová Smernica 2023/2413/EÚ. Správy SZ CHKT 3/2024, www.szchkt.org
  • Materiály SZ CHKT, EHPA, HPT, IEA.

SZ CHKT – Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá reprezentuje 1 000 členov, 2 000 certifikovaných firiem takmer 5000 odborníkov s osvedčením, s odhadovaným obratom 15 566 089 800 eur, s 20 000 zamestnancami. Zabezpečuje akreditované školenie pre inštalatérov tepelných čerpadiel


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Darí sa inštaláciám v českých domácnostiach. Pridať musíme vo veľkých zdrojoch a batériách, vraví Jan Fousek z Asociácie pre akumuláciu energie.

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok opisuje vybrané aspekty procesu EIA a povoľovacích procesov vo svetle legislatívnych úprav účinných od 1. 4. 2024, ako aj návrhov, ktoré sú aktuálne v legislatívnom procese.

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nestačí sa pozerať na jednotlivé zariadenia, kľúčové je, ako funguje celý systém, hovorí Daniel Hrčka zo spoločnosti Viessmann.

X
X
X
X