Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Slovenské elektrárne

Slovenské elektrárne, a.s. sa podieľajú až 81 % na výrobe elektriny na území Slovenskej republiky. Sú hlavným dodávateľom troch najväčších regionálnych distribučných spoločností (ZSE, SSE a VSE) a takisto dodávajú elektrinu vybraným veľkým komerčným (priemyselným) odberateľom.

Slovenské elektrárne

SE, a.s.

Slovenské elektrárne sú hlavným dodávateľom podporných služieb v elektroenergetike na Slovensku. V roku 2014 dodali z vlastných zdrojov, vrátane Vodného diela Gabčíkovo, elektrinu v objeme 20 215 GWh.

Slovenské elektrárne prevádzkujú štyri bloky jadrových elektrární (ďalej len JE). Sú to 2 bloky JE V2 v lokalite Jaslovské Bohunice a 2 bloky EMO 1,2 v lokalite Mochovce. Ide o ruské typy reaktorov VVER 440 s pôvodným výkonom 440 MW, postupne zvýšený v prípade V2 a EMO 1,2 na 470 – 500 MW.

V roku 2014 vyrobili JE elektrinu v objeme 15 499 GWh, čo predstavovalo podiel na výrobe elektrickej energie na Slovensku 56,9 %. Ďalší významný podiel zdrojov v SE tvoria vodné elektrárne.

Súvisiace odkazy

-> Slovenské elektrárne
Aktuálne informácie o Slovenských elektrárňach na portáli Energie-portal.sk

-> Vodné elektrárne v SR
Zoznam vodných elektrární v SR.

Sumárny inštalovaný výkon vodných elektrární v portfóliu Slovenských elektrární je 1 652,7 MW, čo je približne 30 % z celkového inštalovaného výkonu SE. K tomu do 10. marca 2015 Slovenské elektrárne prevádzkovali VE Gabčíkovo s celkovým inštalovaným výkonom 746,54 MW a k uvedenému dátumu prevádzku prevzal Vodohospodársky podnik, š.p.

Slovenské elektrárne prevádzkujú tepelné elektrárne Nováky a Vojany. Činnosť a funkcia tepelných elektrární je v rámci elektrizačnej sústavy SR významná, predstavujú dôležité zdroje pracujúce v základnom zaťažení alebo v pološpičkovom režime. Celkový inštalovaný výkon tepelných elektrární v portfóliu Slovenských elektrární, a.s. je 1 398 MW. Marginálny podiel zdrojov predstavujú fotovoltické elektrárne. SE prevádzkujú dve fotovoltické elektrárne – v Mochovciach a vo Vojanoch a  ročne každá z nich vyrobí takmer 1 000 MWh elektriny. (Zdroj: Vláda SR)

Inštalovaná kapacita a hospodárske výsledky

Slovenské elektrárne disponujú 5 267,46 MW inštalovanej kapacity a majú výrobný mix – jadro, vodu, klasické i obnoviteľné zdroje. Prevádzkujú tridsaťpäť vodných, dve jadrové, dve tepelné a dve fotovoltické elektrárne.

V roku 2014 zaznamenala spoločnosť SE čistý príjem vo výške 170 mil. eur a zisk pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizáciou (EBITDA) vo výške 531 mil. eur. Výsledok EBITDA (-25 % oproti roku 2013) bol ovplyvnený pokračujúcim tlakom na trhové ceny elektriny (ceny klesli o -20 % oproti roku 2013), ako aj znížením výroby predovšetkým vo vodných elektrárňach (VE) (o približne -10 % oproti roku 2013).

V roku 2014 boli všetky aktivity SE aj naďalej zamerané na core business. Portfólio spoločností s kapitálovou účasťou SE sa rozšírilo o vzájomnú zaisťovaciu spoločnosť Nuclear Industry Reinsurance Association (NIRA) a skončila sa likvidácia spoločnosti Energoslužby, a. s. v likvidácii a spoločnosti Slovenske Elektrarne Finance B.V.

Prehľad spoločností s kapitálovou účasťou SE k 31. decembru 2014:

Zdroj: Výročná správa SE za rok 2014


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X