Riadené vetranie s rekuperáciou je viac o kvalitnejšom vzduchu než úspore energií | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSDS
Belimo

Riadené vetranie s rekuperáciou je viac o kvalitnejšom vzduchu než úspore energií

Kde sa najviac hodí systém vetrania so spätným získavaním tepla, aké výhody prináša, aké sú praktické skúsenosti, na čo si dávať pozor a koľko stojí?

Riadené vetranie s rekuperáciou je viac o kvalitnejšom vzduchu než úspore energií

Foto: Comair

Nové rodinné domy, byty, či kancelárske priestory sa stavajú už v nízkoenergetickom alebo pasívnom štandarde. Základom je dobrá izolovanosť konštrukcie s veľmi nízkymi stratami tepelnej energie cez múry, okná, dvere, strechu. Kvalitná izolácia a takmer nepriedušnosť objektu však môžu spôsobovať iný problém. Vzduch prestáva cirkulovať, vymieňať sa, čo vplýva zase na jeho kvalitu v interiéri a celkový komfort.

Nepríjemné dôsledky, ako je napríklad vysoká vlhkosť v dome, možno eliminovať pravidelným vetraním a výmenou vzduchu. Častým vetraním prostredníctvom otvorených okien síce zabezpečíte lepší čerstvý vzduch v priestore, no zvyšujete celkové náklady na energie. Práve pri vetraní, obzvlášť počas vykurovacej sezóny, sa veľká časť vytvorenej tepelnej energie stráca a účty za energie rastú. Kvalitne izolovaný nový dom môže vetraním stratiť až takmer 30 % tepla.   

Ako týmto stratám predchádzať? Riešením môže byť riadené vetranie s rekuperáciou tepla.

Ako funguje riadené vetranie s rekuperáciou

Rekuperácia znamená v podstate spätné získavanie tepla. Je to proces zmiešavania vstupujúceho vzduchu zvonka odvádzaným odpadovým vzduchom z vnútra objektu. Zatiaľ, čo pri obyčajnom vetraní oknami odchádza teplý vzduch bez ďalšieho využitia preč, pri riadenom vetraní s rekuperáciou sa odpadové teplo vzduchu odovzdáva čerstvému prichádzajúcemu vzduchu, čím sa zabraňuje tepelným stratám. Vetranie oknami v dome zvyčajne predstavuje tretinu celkových tepelných strát.


Základom celého systému riadeného vetrania s rekuperáciou je rekuperačná jednotka. Účinnosť tohto komponentu dosahuje 80 – 95 %. Inými slovami povedané, výmenou vzduchu, ktorá prebieha práve v tejto časti, sa stráca zhruba 5 až 20 % tepla. Výmena vydýchaného vzduchu zvnútra a čerstvého vzduchu zvonka sa pri riadenom vetraní odohráva zhruba každé dve až štyri hodiny.

Samozrejme, interval sa dá nastaviť podľa potreby. Snímače rekuperačného systému kontrolujú vlhkosť a množstvo CO2 v priestore a v prípade ich limitného prekročenia sa jednotka automaticky spúšťa. Zložitejšie a drahšie rekuperačné systémy niekedy dokážu zabezpečiť aj prívod tepla, respektívne chladu do budovy cez tzv. cirkulačný vzduchový kanál. Niektorí odborníci však takéto riešenie vykurovania iba vetracou jednotkou zo skúseností neodporúčajú.

Pozrite si video ako funguje riadené vetranie s rekuperáciou tepla v dome:


Ako si vybrať systém riadeného vetrania s rekuperáciou

Výber systému riadeného vetrania s rekuperáciou je najlepšie konzultovať s odborníkmi. Medzi najdôležitejšie vlastnosti patrí účinnosť vetracej jednotky pri riadenom vetraní. Percentuálne číslo udáva podiel tepla, ktoré sa ušetrí v porovnaní s vetraním oknami. Účinnosť sa spravidla pohybuje od 80 do 94 %. 

VIESSMANN
 

Výber závisí aj od typu a veľkosti objektu, kde chceme riadené vetranie inštalovať. Tomu sa musí prispôsobiť aj vzduchový výkon rekuperačnej jednotky.  

Dôležitým parametrom je aj hlučnosť systému. Tú dokáže ovplyvniť nájdenie najvhodnejšieho miesta pre rekuperačnú jednotku v objekte a použitie kvalitných rozvodov s tlmičmi hluku.

Cena riadeného vetrania s rekuperáciou

Cena systému riadeného vetrania s rekuperáciou závisí od mnohých faktorov, ako sú výkon rekuperačnej jednotky, automatické ovládanie rekuperácie pomocou senzorov, druhu použitých rozvodov pre prívod a odvádzanie vzduchu, či entalpického výmenníka.

Nástenné lokálne rekuperačné jednotky, vhodné pre jednotlivé miestnosti, alebo pre prípad nemožnosti inštalácie vzduchotechnického potrubia, stoja pár stoviek eur. Vyznačujú sa jednoduchou inštaláciou. Komplexnejšie rekuperačné jednotky s vyšším výkonom, účinnosťou a pokročilými funkciami ovládania (viacstupňová regulácia otáčok ventilátora, automatický alebo manuálny režim, signalizovanie času na výmenu filtra, predohrev) sa predávajú od tisíc eur vyššie.

Často je to však iba cena samotnej rekuperačnej jednotky bez ďalšieho vybavenia, ako sú napríklad rozvody, snímače vlhkosti, CO2 a iné doplnky. V prípade kompletného spoľahnutia sa na odborníkov treba započítať aj náklady na inštaláciu systému.

Najlacnejšie systémy riadeného vetrania s rekuperáciou pre rodinné domy stoja okolo 2 500 eur, drahšie značkové s kompletnou inštaláciou odborníkmi sa môžu pohybovať aj od 6000 eur vyššie.

Zloženie systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla

Rekuperačná jednotka pozostáva z protiprúdového výmenníka tepla, ktorý spravidla dosahuje účinnosť vyššiu ako 90 %, úsporných ventilátorov nasávajúcich vonkajší a vnútotorný vzduch, dva filtre pre nasávanie čerstvého a odpadného vzduchu. Častou súčasťou je aj automatický bypass s klapkou pre obchádzanie výmenníka počas horúcich letných mesiacov.

Súčasťou systému riadeného vetrania s rekuperáciou sú vonkajšie rozvody v podobe potrubia odvádzajúceho a minimalizujúceho kondenzát. Interiérové rozvody vzduchu s antibakteriálnou vnútornou vrstvou, ktoré sa bez problémov inštalujú pod podlahu alebo do podhľadu. Rozvodné boxy so vstavanými tlmičmi hluku. Dôležitou súčasťou systému sú napokon aj koncové ventily zabezpečujúce reguláciu prietoku privádzaného a odvádzaného vzduchu, či smer prúdenia.

Obrázok: Schéma výmeny tepla pri riadenom vetraní s rekuperáciou

Zdroj: Mitsubishi Electric

Čo je automatický bypass?

Automatický bypass je súčasťou niektorých vetracích jednotiek, využívanou hlavne v letnom období počas vysokých vonkajších teplôt. Vonkajší horúci vzduch sa nasáva do rekuperačnej jednotky a tu sa cez výmenník tepla zmiešava s chladnejším vzduchom odchádzajúcim z vnútra objektu. Výsledkom toho je pomalšie zohrievanie vzduchu v porovnaní s vetraním cez okná. Avšak vzduch sa takto môže zohrievať aj na viac ako optimálnu požadovanú teplotu v miestnosti.

Ochladenie prináša jedine chladnejší vzduch v nočných hodinách. Zmiešavanie takéhoto vzduch s odpadovým by však nebolo účinné, lebo výsledný vzduch by bol stále teplejší (nedostatočne chladný) ako v prípade priameho prívodu zvonka. Preto niektoré rekuperačné systémy umožňujú takéto nasávanie vzduchu bez zmiešavania v jednotke. Niektorí výrobcovia a odborníci odporúčajú v lete vetranie oknami pri vypnutom rekuperačnom systéme. Tu však závisí aj od konkrétnej lokality a poveternostných podmienkach.  

Predajcovia systémov riadeného vetrania na Slovensku

Na slovenskom trhu už vyše desať rokov pôsobí spoločnosť Comair Slovensko, zastupujúca holandského výrobcu rekuperačných jednotiek. Spoločnosť ponúka zostavenie celého vetracieho systému s rekuperáciou z vlastných súčastí a pýši sa stabilne nízkou mierou reklamácií nespokojných zákazníkov pod úrovňou 0,92 %.

Potenciálni zákazníci si môžu pozrieť vetracie systémy Comair priamo v prevádzke vo dvoch ukážkových domoch pri Bratislave a na východnom Slovensku. Predajca ponúka pestrý výber rekuperačných jednotiek pre domy, byty, väčšie objekty, taktiež centrálne ventilačné systémy s tepelným čerpadlom, zemné výmenníky tepla a ďalšie príslušenstvo.

Systémy riadeného vetrania s rekuperáciou ponúka aj tradičný výrobca elektrotechniky Viessmann. V ponuke nájde záujemca nástenný bytový vetrací systém s rekuperáciou tepla Vitovent 300-W, ktorý dokáže spracovať 300 až 400 kubických metrov vzduchu za hodinu. V ponuke je tiež systém kontrolovaného vetrania jednotlivých miestností s rekuperáciou tepla Vitovent 200-D s objemovým prúdom vzduchu do 55 m3/h.  

Medzi ďalších výrobcov/predajcov systémov riadeného vetrana s rekuperáciou patria napríklad spoločnosti Zehnder, Brink, Mitsubishi Electric, či Atrea. 

Výhody systému riadeného vetrania a rekuperácie:

• vyššia kvalita vzduchu v miestnosti, zabezpečovaná pravidelnou výmenou vzduchu. Cirkulácia je dôležitá obzvlášť v miestnostiach z rôznych dôvodov napáchnutých alebo vlhkých.    

• oveľa menšie tepelné straty v porovnaní s vetraním oknami   

• úspora energie na vykurovanie.  Spätné získavanie tepla prostredníctvom rekuperačnej jednotky umožňuje opätovne využívať odpadové teplo a tým znižovať spotrebu energie na vykurovanie. V nízkoenergetických, pasívnych domoch a dobre izolovaných objektoch s nízkymi nákladmi na vykurovanie dokáže rekuperácia ušetriť až 50 % potreby tepla    

• automatické zabezpečovanie výmeny vzduchu udržuje obsah CO2 v potrebnom limite, čím je vzduch v interiéri stále čerstvý   

• filtre privádzaného vzduchu zabraňujú prieniku prachových, peľových a iných častíc   

• nezanedbateľným prínosom rekuperačného systému je koniec hlučnosti z vonkajšieho prostredia počas otvárania okien alebo ich nepretržitého otvorenia.

Skúsenosti s riadeným vetraním a rekuperáciou tepla

Inštalovaniu systému riadeného vetrania s rekuperáciou by malo predchádzať rozhodovanie a zváženie, aký je dôvod takéhoto kroku a čo od toho očakávate. Je dobré poznať nielen klady, ale aj zápory, či riziká riadeného vetrania. K tomu môžu pomôcť aj praktické skúsenosti reálnych používateľov v domácnostiach.

Čistenie a výmena filtrov

Každá rekuperačná jednotka obsahuje dva filtre, ktoré zabraňujú prenikaniu prachu a ostatných nečistôt dovnútra. Výrobcovia zvyčajne odporúčajú ich výmenu alebo očistenie niekoľkokrát do roka, v závislosti od množstva zachytávaného prachu v danom mieste. Jeden filter stojí spravidla do päť eur.

V prípade zanedbania výmeny filtrov hrozí postupné vnikanie prachových častíc do vnútorných rozvodov domu, čo sa prejaví tiež na kvalite vzduchu a neskoršej potrebe čistenia potrubia. Výrobcovia okrem toho odporúčajú tiež preplachovať rekuperačný výmenník tepla vo vlažnej vode zhruba raz za dva roky.

Dlhodobé vypínanie riadeného vetrania poškodzuje systém

Odchádzate na týždňovú dovolenku mimo domova a rozhodnete sa, zdanlivo logicky, vypnúť riadené vetranie. Dobrý nápad? Ani nie. Vzduch v tej chvíli začína prúdiť ako sa mu zachce, vlhkosť sa môže vytvárať na nevhodnom mieste a tak sa napríklad stane, že vás pri výmene filtrov a otvorení rekuperačnej jednotky zalejú litre vody. Reálna skúsenosť.

Dlhodobé vypnutie rekuperačného systému môže zapríčiniť aj plesnivenie filtrov. To môže nastať, ak sa systém vypol počas vysokej vlhkosti vzduchu. Prúdením vzduchu sa nadmerná vlhkosť odstraňuje, ak prestane prúdiť, môže začať poškodzovanie filtrov. Môže to skončiť až úplným poškodením celého systému, teda nielen vetracej jednotky, ale aj rozvodov potrubia.

“Je možnosť si vetranie časovaním nastaviť trebárs na prevetranie domu 2x za deň. Čo nepovažujem za dlhodobé vypnutie. Hlavne v letnom období by sa mohol dom zbytočne prehriať teplým vzduchom a naopak v zime vzduch presušiť. Zase to závisí od domu k domu a technického riešenia projektu a vetracej jednotky,” radí architekt Fero Lehocký. Spätnému prúdeniu vzduchu v systéme by mali brániť klapky v nasávacej časti, no tieto nemusia zabezpečovať úplne ideálne tesnenie.

Foto: Fotolia

Prevádzkové náklady riadenej ventilácie

Hoci riadené vetranie s rekuperáciou je často propagované ako riešenie šetriace náklady na teplo, aj tu sa platí za spotrebovanú elektrickú energiu. Ročná spotreba dosahuje okolo 50  eur, no závisí od výkonu a používania jednotky. Náklady sa zvyšujú pri vetracích jednotkách s elektrickým predohrevom proti zamŕzaniu a tu ich výška závisí aj od teplôt počas zimného obdobia.

K prevádzkovým nákladom pri riadenom vetraní treba pripočítať aj cenu filtrov. Tie drahšie originálne filtre môžu stáť aj 40 eur, lacnejšie menej ako desať eur. Nákladovo najefektívnejší, no kutilsky náročnejší spôsob je zakúpenie filtračnej látky a jej prispôsobenie a nastrihanie podľa veľkosti filtru.   

Hlučnosť

Niektorí používatelia sa sťažujú na hlučnosť rekuperačných systémov. Podľa F. Lehockého je to výsledok nesprávnej realizácie. “Často sa šetrí tam, kde nemá a videl som veľa projektov, kde nebol žiadny tlmič hluku na rozvodoch potrubia. Tlmiče hluku sa dajú lacnejšie nahradiť flexihadicami. Potom to fakt hučí hlavne pri vyšších objemoch vzduchu. Ľudia preto znižujú výkon, aby to šlo tichšie a nakoniec sa sťažujú, že to dobre nevetrá.”

Odporúča dodržiavať nasledovné: 

1. Dôležitá je pravidelná kontrola a výmena filtrov   

2. Nevypínajte nadlho systém, nechajte ho bežať celoročne trebárs na najnižšie otáčky, ale aby vzduch stále prúdil.   

3. Overte si u dodávateľa ročné prevádzkové náklady. Medzi jednotkami sú v spotrebách elektriky vcelku veľké rozdiely. A rovnako sa môžu líšiť ceny filtrov a zložitosť ich výmeny.    

4. Pri realizácii tlačte projektanta a realizátora, aby používal tlmiče hluku. Odporúčam si ísť systém pozrieť niekam naživo.   

5. A mali by byť filtre aj na odťahoch.

Naozaj riadené vetranie s rekuperáciou šetrí náklady?

Samozrejme, riadené vetranie s rekuperáciou spotrebúva elektrickú energiu. Rekuperačná jednotka (údaj od spoločnosti Comair) s najčastejším výkonom okolo 13 W spotrebuje za rok zhruba 30 eur.  

“Objektívne je ťažko zodpovedať presnú hodnotu úspory oproti vetraniu oknami, pretože každý užívateľ je zvyknutý vetrať v inom časovom intervale, avšak pri zohľadnení požiadaviek hygienických noriem sa v objektoch na bývanie vetraním stráca približne 40 % energie na vykurovanie. Subjektívne je práve toto orientačná hodnota na výpočet návratnosti systému,” objasňuje predajca rekuperačných jednotiek Comair.

Všetci predajcovia vetracích jednotiek presviedčajú potenciálnych zákazníkov o tom, že najväčšou výhodou je úspora nákladov za vykurovanie. Reálne skúsenosti užívateľov riadeného vetrania však ukazujú, že rekuperácia prioritne o úspore nie je.

“Namontovaním rekuperácie človek financie neušetrí. Možno z dlhodobého hľadiska, po 10 až 15 rokoch.  Ale investovať do niečoho, čo mi spríjemní čo i len trochu deň v podobe čerstvého vzduchu, za tie peniaze stojí,” uvádza jeden používateľ.

“Vetranie s rekuperáciou je podľa mňa prioritne o kvalite vzduchu, úspora je dobrý bonus k tomu,” hodnotí iný používateľ.  “Reálna finančná úspora závisí vždy od toho, čím vykurujete dom. Ak máte lacný zdroj tepla, čisto z ekonomického pohľadu takýto systém vetrania naozaj nemá veľmi zmysel.”

“Ľudia, ktorí všade píšu o výraznej úspore energie pri vetraní s rekuperáciou akosi zabudajú spomenúť ‘úspora v porovnaní s čím…’. V konečnom dôsledku totiž ako užívateľ zaplatím dlhodobo viac za vykurovanie + náklady na správnu prevádzku rekuperácie. Mojím ziskom by však mala byť zdravšia vnútorná klíma v dome. A za tú som ochotný si priplatiť,” tvrdí ďalší názor.

“Ekonomická návratnosť systému je slabá. Ak to chcete len kvôli úspore energie, rovno na riadené vetranie s rekuperáciou tepla zabudnite. Prioritne je to pre mňa komfort naviac,” opisuje skúsenosť jeden z užívateľov.

Na čo si treba dávať pozor pri riadenom vetraní

Používanie riadeného vetrania s rekuperáciou tepla vyžaduje dobrú izolovanosť domu, bytu, kancelárie. Okná a dvere by mali kvalitne tesniť a zabraňovať prúdeniu vzduchu otvormi, kadiaľ by nemal prechádzať. Práve utesnené a zatvorené okná sú podmienkou efektívneho fungovania riadenej ventilácie. Časté otvárania okien z rôznych dôvodov znižuje účinnosť. Samozrejme to neznamená, že sa okná nesmú vôbec otvárať. Kvôli vetraniu a výmene vzduchu a zároveň pri existencii systému riadeného vetrania s rekuperáciou je to však nepotrebné až kontraproduktívne.   

Experti však v honbe za absolútnym šetrením nákladov neodporúčajú miestnosti s oknami, ktoré by sa nedali dali otvoriť z bezpečnostných aj technických dôvodov. Najnegatívnejšie sa otváranie okien prejavuje v letnom a zimnom období, kedy sú rozdiely v teplote vo vnútri domu a vonkajšou teplotou najvyššie. Prienik vzduchu neželanej teploty následne vyžaduje náklady na jeho optimalizovanie prostredníctvom kúrenia alebo klimatizovania miestnosti.

“Hovorí sa, že aby bolo bežné vetranie otvorenými oknami dostačujúce a hygienické, malo by byť okno otvorené asi hodinu denne. Samozrejme, pri takomto vetraní sa stratí značné množstvo tepla, a to 50 %,” uvádza výrobca vetracích jednotiek Viessmann. Systém riadeného vetrania s rekuperáciou dokáže za jednu hodinu prevádzky vymeniť až polovicu celkového množstva vzduchu v miestnosti pri zachovaní tepelného komfortu.  

Foto: Comair

Kovové alebo plastové ventilačné rozvody?

Ak inštalujete systém riadeneného vetrania s rekuperáciou v obytnom priestore, dôležitou podmienkou je určite hlučnosť. Tú často spôsobuje vzduch prúdiaci v potrubí a narážajúci na rôzne prekážky v podobe spojov, hrán vyplývajúcich z formy rozvodov. Ďalším faktorom je zdravotná nezávadnosť používaného materiálu.

Všetky tieto vlastnosti ukazujú na výhodnosť plastového potrubia v porovnaní s kovovým. Plastové materiály sa často vyznačujú vnútornou antibakteriálnou a antistatickou vrstvou, aerodynamickým tvarovaním s cieľom zabezpečiť ideálne nerušené prúdenie vzduchu, ktoré tak nepôsobí rušivo v miestnosti.

Riziko používania kovového potrubia spočíva vo vytváraní korózie poškodzujúcu samotné potrubie, kde sa okrem toho zachytávajú rôzne nečistoty a škodlivé baktérie. Moderné inštalácie rozvodov už prakticky nepoužívajú žiadny kovový materiál.


Diskusia (2)

  1. patrik.martin@siea.gov.sk04.12.2018 (11:43)
    Fajn článok, až na to, že v úvode by som sa zameral skôr na to, že stavby majú prioritne zabezpečovať zdravé vnútorné prostredie. Skratka od tesnej budovy k plesniam je odborne nekorektná a nepatrí podľa mňa na takýto portál. Čo sa týka ceny za centrálne systémy, ak sa Vám podarí dohodnúť zľavu, tak sa dostane pri M+D v 100m2 rodinnom dome pod 5 tisíc, inak sú bežné ceny od 5,5 do 6,5 tisíc.
  2. Martin Rojko06.12.2018 (15:24)
    Ďakujeme za postrehy, doplnené.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Fotovoltické panely dokážu nielen vyrábať elektrinu, ale aj zvyšovať výnosy plodín

Fotovoltické panely dokážu nielen vyrábať elektrinu, ale aj zvyšovať výnosy plodín

Aké výhody prináša agrofotovoltický systém a aké prekážky bránia rozvoju fotovoltiky na poliach.

Nadácia VSE podporí inovatívne projekty za viac ako 115-tisíc eur

Nadácia VSE podporí inovatívne projekty za viac ako 115-tisíc eur

Nadácia VSE vyhlásila výsledky grantového programu s názvom Podpora malých inovácií 2022: digitalizácia.

Pozvánka na konferenciu: SSCHE 2023

Pozvánka na konferenciu: SSCHE 2023

49. medzinárodná konferencia Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva – SSCHE 2023 sa uskutoční v polovici mája v čarovnom prostredí Vysokých Tatier.