Vzduchové clony prinášajú úsporu energie po celý rok | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Vzduchové clony prinášajú úsporu energie po celý rok

Na čo slúžia vzduchové clony, ako fungujú a kde sa hodia? Koľko stoja a koľko peňazí dokážu ušetriť? Poradíme ako si vybrať.

Vzduchové clony prinášajú úsporu energie po celý rok

Foto: Frico

Viete, čo je to vzduchová clona, k čomu slúži a ako funguje? Aké typy vzduchových clôn poznáme podľa ich použitia, veľkosti, či ohrevu? Prečo pri ich výbere nerozhoduje iba vzduchový výkon, ale aj iné faktory, či koľko stoja vzduchové dverové clony a priemyselné vzduchové clony? Na všetky otázky sa budú snažiť poskytnúť odpoveď nasledujúce riadky.

Čo je vzduchová clona

Vzduchová clona je zariadenie, ktoré oddeľuje dve teplotne rôzne prostredia a zabraňuje ich zmiešaniu. Vzduchové clony nachádzajú využitie na miestach ako sú obchody, reštaurácie, lietadlá, logistické centrá, či vstupy do spracovateľských prevádzok. Okrem udržovania teploty pomáhajú vzduchové dverové clony tiež udržovať priestor čistý a hygienický.

Ako funguje vzduchová clona

Vzduchová clona, alebo tiež dverová clona vytvára akúsi neviditeľnú bariéru z rýchlo prúdiaceho vzduchu, ktorá oddeľuje a riadi odlišné prostredia. Clona pomáha uchovávať klimatizovaný vzduch v rámci priestoru, zatiaľ čo neklimatizovaný vzduch, votrelci, škodcovia a nečistoty ostávajú vonku za vzduchovou clonou. Dverové clony sa inštalujú spravidla nad brány alebo otvárací mechanizmus daného priestoru.

Okolitý vzduch je naťahovaný cez prednú nasávaciu mriežku do ventilátora. Odtiaľ vzduch prechádza do vzduchových komôr, kde sa stláča a vyháňa nadol cez vypúšťaciu trubicu. Pretože tento vytekajúci prúd je veľmi silný, vytvára “vzduchový štít”, slúžiaci ako bariéra brániaca klimatizovanému vzduchu uniknúť z budovy. Zároveň neželanému vonkajšiemu vzduchu preniknúť dovnútra. To všetko bez potreby hlavných dverí alebo brány. Avšak činnosť dverovej vzduchovej clony bude negatívne ovplyvnená v prípade, ak nastane tzv. negatívny tlak v budove. Teda vnútorný ťah vzduchu spôsobený výmenným systémom v budove.

Pozrite si video o tom, ako fungujú vzduchové clony nad dvere a ako konkrétne pomáhajú šetriť náklady na energie:

Výhody vzduchovej clony

Uchovávanie energie

Vzduchové clony fungujú efektívne a účinne počas celého roka, čím napomáhajú limitovať náklady na energie. V zimných mesiacoch dverová clona recirkuluje teplejší vzduch stúpajúci smerom nahore a vytvára prekážku pri prieniku studeného vzduchu zvonku. V letných mesiacoch je to naopak. Neviditeľný vzduchový štít izoluje chladnejší vzduch v budove pred zohriatym vzduchom zvonku a spoluvytvára tak komfortné prostredie vo vnútri budovy. Návratnosť investície do vzduchových clôn na uchovávanie energie býva často aj do dvoch rokov.  

Hmyz a prach ostávajú vonku

Vzduchové clony slúžia často aj ako efektívny nástroj pri ochrane pred hmyzom. Takáto vzduchová bariéra predstavuje totiž pre lietajúcich neželaných návštevníkov takmer neprekonateľnú prekážku.Tým si daný priestor dokáže udržať aj svoj hygienický a čistotný štandard. Chrobáky, prach a všetky vzduchom prenášané kontaminanty majú smolu a ostávajú vonku. Ako možno vidieť aj na nasledujúcom videu, clony bránia aj prieniku rôznych plynov do priestoru:

Prechod do miestnosti bez straty času a energie

Vzduchové clony nad dvere sú efektívnym a dostupným riešením aj pre priestory vyžadujúce chladné prostredie, respektíve striedanie prechodu z chladnej do teplejšej miestnosti. Klimatizovaný alebo ochladzovaný vzduch ostáva v miestnosti, chladiarni, no ľudia môžu nerušene prechádzať medzi jednotlivými miestnosťami bez strácania času otváraním a zatváraním dverí, či dbaním na to, aby neostali otvorené. Vzduchové clony tak ušetria nielen čas, ale aj náklady na energie.

Niektoré typy vzduchových clôn slúžia iba na jeden účel. Može ísť o vykurované, nevykurované, priemyselné, alebo vzduchové clony určené iba pre obchody. Tak isto je možné rozlišovať vzduchové clony podľa farby, veľkosti, dĺžky, závesných možností a podľa doplnkového vybavenia.

Clony sú úspornejšie ako zádverie

Štúdia organizácie AMCA (Air Movement and Control Association International) porovnávala celkovú spotrebu energie budovy pri vstupoch bez použitia vzduchovej clony, s použitím vzduchovej clony a napokon so zádverím. Jednalo sa vždy o priestory s dvomi vstupnými dverami.

Autori dospeli k názoru, že vzduchová clona predstavuje trojnásobne účinnejšie riešienie na zabránenie vniknutia vonkajšieho vzduchu a energeticky omnoho účinnejšie ako zádverie.

Tabuľka: Porovnanie spotreby energie na vykurovanie a chladenie s obyčajnými dverami, zádverím a vzduchovou clonou

Zdroj: AMCA

Energetické straty v budovách vznikajú aj premiešavaním vzduchu rôznej teploty vo vstupných priestoroch. Preto sa na minimalizovanie strát vo vstupných priestoroch často používa zádverie. To však nemusí predstavovať najideálnejšie riešenie, a nielen preto, že zbytočne zaberá časť priestoru.

Efektívnejším spôsobom obmedzenia tepelných strát sú vzduchové clony. Výsledky komparatívnej štúdie potvrdili, že clona poskytuje približne 65 % ochranu proti prenikaniu vonkajšieho vzduchu. Druhé najúčinnejšie riešenie - zádverie poskytuje len 23 % ochranu proti vniknutiu vonkajšieho vzduchu.

Nielen vzduchový výkon, aj rýchlosť je dôležitá

Väčšina architektov, projektantov a developerov je zvyknutá posudzovať vzduchové clony len na základe ich vzduchového výkonu, pričom vôbec neberú do úvahy rýchlosť vzduchu. Ak sa však tento aspekt pri navrhovaní a výbere clôn neberie do úvahy, môže to znamenať nekomfortnú vnútornú klímu.

Dôležité je nielen to, že clona má správny vzduchový výkon ale aj to, že vzduchový prúd má správnu rýchlosť v celom profile dverí a hlavne pri podlahe, kde je najväčší nápor studeného vzduchu prenikajúceho dovnútra. Optimálna vzduchová bariéra má naviac okrem správneho pomeru vzduchový výkon/rýchlosť vzduchu aj výfukovú mriežku, ktorá je navrhnutá tak aby mal vyfukovaný vzduch správny smer a minimálne turbulencie.

Niektoré typy vzduchových clôn slúžia iba na jeden účel. Može ísť o vykurované, nevykurované, priemyselné, alebo vzduchové clony určené iba pre obchody. Tak isto je možné rozlišovať vzduchové clony podľa farby, veľkosti, dĺžky, závesných možností a podľa doplnkového vybavenia.

Vzduchové clony bez ohrevu

Vykurované vduchové clony sa často používajú v objektoch vyžadujúcich doplnkové vykurovanie, pričom dvere sú permanentne otvorené. Vhodným riešením sú napríklad počas chladných mesiacov s nízkou vonkajšou teplotou vzduchu. Prichádzajúci vzduch sa v jednotke zohrieva a zároveň zabraňuje preniknutiu studeného vzduchu do priestoru. Vduchová clona sa tak stáva nákladovo efektívnym zdrojom tepla. Hodí sa tiež napríklad do priestoru, kde sú ľudia vystavovaní prúdiacemu vzduchu z iného zdroja.

Vzduchové clony nad dvere bez ohrevu

Nevykurované vzduchové clony nachádzajú uplatnenie v objektoch, kde je potrebné zabrániť výmene vzduchu v studených skladoch a otvorených chladených miestnostiach a všetkých miestach s nutnosťou chladnejšej teploty určitejúrovne.

Priemyselné vzduchové clony

Priemyselné vzduchové clony, najčastejšie používané v skladoch, predstavujú účinný typ vzduchových clôn, ktorý sa vyznačuje silným dúchadlom vytvárajúcim nepretržitý a mocný prúd vzduchu prechádzajúceho cez otvorené dvere. Na rozdiel od niektorých iných vzduchových clôn ponúka priemyselný typ podstatné zníženie vzduchu pohybujúceho sa v rámci uzatvoreného priestoru. Je to nevyhnutné pre zabránenie pachom a iných znečisťovateľov vzduchu preniknúť do chráneného priestoru. Tento typ vzduchovej clony dosahuje až na dlážku a nevyžaduje žiadny ohrievač.

Prevádzkovatelia hál oceňujú priemyselné vzduchové clony, pretože im umožňuje udržovať komfortné prostredie aj v prípadoch, kedy sa realizujú rôzne činnosti znečisťujúce okolie. Pozrite si video ako veľké vzduchové clony Frico chránia priemyselné a logistické haly pred stratami energie:

Komerčné vzduchové clony

Komerčné vzduchové clony sa používajú v školách, nemocniciach, reštauračných kuchyniach, dopravných miestnostiach. Zabraňujú prachu a hmyzu v preniknutí dovnútra a udržujú teplotu. Sú potrebné aj v obchodoch, pohotovostiach, či zariadeniach pripravujúcich jedlo. Niektoré modely môžu obsahovať automatický spínač, ktorý sa zapína v momente otvorenia dverí a vypína, ak sa dvere zatvoria.

Cena vzduchovej clony

Ceny vzduchových clôn sa líšia v závislosti od výrobcu, veľkosti, či výkonu. Vzduchovú clonu AD 1200 ponúka slovenský predajca Ecotechnologies teraz s 10 % zľavou za 380 eur. Dverová clona vhodná pre akýkoľvek interiér má dĺžku 1,2 metra, obsahuje dvojotáčkový motor so vzduchovým výkonom 1600 – 1900 m3/h, elektrickým príkonom 150/200 kW. Dverovú vzduchovú clonu je vhodné inštalovať vo výške od 2,3 do 4 metrov.  

Vzduchová dverová clona DOR L.A1E.1 s elektrickým ohrevom a dĺžkou 1,1-2,1 metra od predajcu Elektrodesign stojí 1617 eur. Poskytuje maximálny a minimálny prietok vzduchu na úrovni 1710, resp. 930 m3/h.

Podstatne lacnejšie pri porovnateľných parametroch vychádza dverová vzduchová clona s vodným ohrevom. Model DOR L.A1U2.220 rovnakej značky a predajcu stojí 1118 eur. Výkonnejšia elektrická dverová clona so vzduchovým prietokom 2730(min.)/4920(max.) m3/h, príkonom 1,52 kW a výkonom 12/24 kW stojí 3 663 eur. Vzduchová dverová clona s prietokom 3650/6200 m3/h, príkonom 1,76 kW a maximálnym výkonom 35 kW stojí u rovnakého predajcu 2585 eur.

Pestrý výber vzduchových clôn značky Frico ponúka aj predajca Climex. Záujemcovia tu nájdu clony pre komerčné priestory s elektrickým, vodným ohrevom, či bez ohrevu, s výškou montáže od 2,5 do 4,2 metra. Cena najmenších clôn pre malé otvory, ako sú napríklad kioskové okienka, začína od zhruba 370 eur.

O niečo väčšie dverové clony pre menšie vstupy v komerčných priestoroch už obsahujú aj reguláciu a diaľkový ovládač a stoja viac ako tisíc eur. V ponuke predajcu sa nachádzajú aj lacnejšie clony značky Essensse začínajúce na cenách aj pod tisíc eur.

Cena väčších a výkonnejších priemyselných dverových clôn sa pohybuje od niekoľko tisíc až po niekoľko desaťtisíc eur.

Foto: Systemair

Vzduchové dverové clony Frico

Vzduchové dverové clony Frico sú obľúbené pre svoju kvalitu a efektivitu počas prevádzky. Použitá technológia vytvára účinnú vzduchovú bariéru poskytujúcu komfortnú klímu, úsporu energie pri súčasne nízkej hladine zvuku. Vzduchové dverové clony Frico zároveň umožňujú presné a komfortné nastavenie rýchlosti vzduchu a tým ochrany celej plochy dverí. To všetko pri nízkych prevádzkových nákladoch.

Priemyselné vzduchové clony Multivac

Priemyselné vzduchové clony vhodné napríklad do výrobných a skladových hál, veľkokapacitných garáží, či hangárov vyrába aj spoločnosť Multivac. Vzduchové clony s dĺžkou od 1,65 m až po 2,75 metrov sú dodávané s AC alebo EC motorom so vzduchovým výkonom 18, resp. 19-tisíc kubických metrov za hodinu. Priemyselné vzduchové clony Multivac môžu byť bez ohrevu, s vodným výmenníkom alebo elektrickým drôtikovým ohrievačom.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na seminár: SAPI Energy Conference 2022

Pozvánka na seminár: SAPI Energy Conference 2022

V poradí 12. ročník tradičného výročného seminára Slovenskej asociácie fotovoltickej energie a OZE (SAPI) sa uskutoční pod záštitou prezidentky SR.

Predaj tepelných čerpadiel rastie, stále viac sa budú používať v modernizovaných budovách

Predaj tepelných čerpadiel rastie, stále viac sa budú používať v modernizovaných budovách

Vlani sa v Európe predalo 568-tisíc tepelných čerpadiel. Do roku 2030 sa má toto číslo zdvojnásobiť.

Ako dokáže správca budovy znížiť spotrebu a náklady na energie? Mapovali sme možnosti

Ako dokáže správca budovy znížiť spotrebu a náklady na energie? Mapovali sme možnosti

Viaceré opatrenia sa dajú zrealizovať rýchlo a efekt môžu priniesť už v najbližšej vykurovacej sezóne.