INNOGY
VSDS
INNOGY

Regulačná rada bude mať nového člena. V hre je týchto päť mien

Poslanci NR SR navrhnú na uvoľnené miesto v Regulačnej rade dvoch kandidátov. Jedného z nich následne vymenuje prezidentka Zuzana Čaputová.

Regulačná rada

Foto: Fotolia

Regulačná rada, ktorá okrem iného rozhoduje o odvolaniach voči prvostupňovým rozhodnutiam Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), Z navrhovaných kandidátov poslanci Národnej rady SR (NR SR) vyberú dve mená, posledné slovo bude mať prezidentka.

„Z dvoch vybratých kandidátov následne pani prezidentka SR vymenuje jedného,“ uviedol na sociálnej sieti podpredseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Radovan Kazda (OKS, klub SaS) – pozn.: poslanec R. Kazda je spoluvlastníkom vydavateľstva Energie-portal.sk.

Poslanci NR SR podľa R. Kazdu predložili na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady päť mien. Navrhovanými kandidátmi na uvoľnené miesto v Regulačnej rade sú:

 • Silvia Čuntalová, vedúca odboru dispečing, zástupkyňa výkonného riaditeľa sekcie obchodu SEPS,
 • Miroslav Dudlák, partner advokátskej kancelárie,
 • Ignác Havran, konzultant a expert pre energetiku,
 • Vladimír Jacko, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Bukóza,
 • Ivan Murín, finančný riaditeľ Mlynu Pohronský Ruskov, a.s.

Poslanci budú vyberať kandidátov na nového člena Regulačnej rady na miesto, ktoré zostalo neobsadené od úmrtia člena Rady Jána Hijja vo februári tohto roku. Funkciu člena Rady zastávala od roku 2015, šesťročný mandát mu mal uplynúť v budúcom roku.

Rade chýbajú dvaja členovia

Regulačná rada má aktuálne štyroch členov, do plného počtu jej tak chýbajú dvaja. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach ukladá, že Regulačnú radu tvorí šesť členov. Predsedu Rady menuje v zmysle zákona prezident republiky na návrh členov Rady.

Aktuálnymi členmi Rady sú Ján Ďuriš (od roku 2018), Milan Krajčovič (od roku 2015), Juraj Doležal (od roku 2019) a Sylvia Beňová (od roku 2020). Predsedom Rady je J. Ďuriš, ktorého v roku 2018 z dvojice kandidátov za člena Rady vymenoval prezident Andrej Kiska. Podpredsedom Rady je M. Krajčovič.

Miesta v Regulačnej rade majú byť podľa § 7 zákona o regulácii obsadzované tak, aby traja členovia Rady boli vymenovaní na návrh NR SR a traja na návrh vlády. 

Rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomný jej predseda alebo podpredseda a ďalší traja členovia Rady. V momentálnej situácii, kedy sú obsadené iba štyri zo šiestich miest v Rade, to znamená, že pre uznášaniaschopnosť Rady musia byť pri hlasovaniach prítomní všetci jej členovia.

Rada podľa zákona zasadá podľa potreby, minimálne však dvakrát mesačne. Zo zápisníc o hlasovaní Rady zverejnených na webe ÚRSO však vyplýva, že napríklad v januári tohto roku nehlasovala ani raz. Či sa v januári uskutočnili zasadnutia Rady, na ktorých nedošlo k žiadnemu hlasovaniu, zo zverejnených informácií nie je zrejmé.

Aké sú úlohy Regulačnej rady?

Regulačná rada je orgánom ÚRSO, ktorý má zabezpečovať strategické riadenie a koncepciu regulácie v sieťových odvetviach.

Medzi kompetencie Regulačnej rady patrí:

a) prijímanie regulačnej politiky, vrátane jej zmeny alebo doplnenia,

b) rozhodovanie o odvolaniach voči prvostupňovým rozhodnutiam ÚRSO vydaným v konaní o cenovej regulácii, v konaní o vecnej regulácii a v prípade mimoriadnej regulácie, okrem rozhodovania o odvolaní voči rozhodnutiam o uložení pokuty,

c) voľba kandidáta na vymenovanie za predsedu Regulačnej rady zo svojich členov,

d) podanie návrhu kandidáta na vymenovanie za predsedu Regulačnej rady a návrhu na  odvolanie predsedu Regulačnej rady prezidentovi Slovenskej republiky,

e) voľba podpredsedu Regulačnej rady zo svojich členov,

f) schvaľovanie

 • návrhov dohôd o spolupráci s regulačnými orgánmi štátov EÚ,
 • rokovacieho poriadku Regulačnej rady,
 • správy o činnosti úradu,
 • zriadenia pracovísk úradu mimo jeho sídla,
 • ročnej účtovnej závierky úradu,
 • vyjadrovanie sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných úradom.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

VIDEO: Sulík a Lopatka o úsporách a ďalších plánoch v štátnych teplárňach

VIDEO: Sulík a Lopatka o úsporách a ďalších plánoch v štátnych teplárňach

Teplárne by podľa Ľuboša Lopatku mohli energeticky zhodnocovať odpad.

Ako ďalej s bioplynovými stanicami? Riešením má byť aj bioodpad

Ako ďalej s bioplynovými stanicami? Riešením má byť aj bioodpad

Prevádzkovatelia bioplynových staníc tvrdia, že používajú kukuricu aj preto, že iné vstupy proste nie sú k dispozícii.

Inovatívny kompresor či zachytávanie energie. Tri slovenské firmy ocenili za inovácie

Inovatívny kompresor či zachytávanie energie. Tri slovenské firmy ocenili za inovácie

Nový kompresor znižuje spotrebu elektriny v chladiacom zariadení o 15 %.