VSE
VSE
Belimo

Prečo je riadené vetranie dôležité a ako vybrať vetrací systém pre rodinný dom

Rekuperačná jednotka nielen znižuje potrebu primárnej energie, ale zabraňuje vysokej vlhkosti, vzniku tepelných mostov a plesní.

Prečo je riadené vetranie dôležité a ako vybrať vetrací systém pre rodinný dom

Foto: Viessmann

Dostatočná výmena vzduchu v objektoch je predpokladom zdravého života ľudí v obytných budovách a firiem v kancelárskych budovách. Stále významnejšiu úlohu zohráva riadené vetranie s rekuperáciou. Prečo je riadené vetranie dôležité?

Nové budovy, ktoré sa už musia stavať v najvyššom energetickom štandarde, sú čoraz tesnejšie. Ako ukázali aj porovnania spoločnosti Viessmann v rodinných a bytových domoch, rekuperačná jednotka dokáže podstatne znížiť potrebu primárnej energie a dosiahnuť triedu A0.

V porovnaní s existujúcimi, nedostatočne alebo menej izolovanými objektami, vzduch v rekonštruovaných alebo nových budovách už nedokáže prúdiť cez neutesnené otvory v konštrukcii. To môže mať za následok nepríjemné javy, ktorým sa chce každá domácnosť vyhnúť – zvyšovanie vlhkosti v miestnosti, vznik tepelných mostov a následných plesní.

Týmto javom možno predchádzať správnym vetraním. Ako však správne vetrať a vybrať vhodný vetrací systém? Koľko stojí rekuperačná jednotka a aký je rozdiel medzi centrálnou a decentrálnou rekuperáciou? Na čo si treba dávať pozor? Dozviete sa v tomto článku.  

Riadené vetranie s rekuperáciou zohráva pri riešeniach vykurovania, ohrevu teplej vody a vetrania v budovách triedy A0 dôležitú úlohu. Hoci ide o riešenie, ktoré stojí peniaze, v konečnom dôsledku znižuje potrebu primárnej energie a zvyšuje kvalitu vnútorného prostredia.

“Vo všeobecnosti platí, že či sa použije rekuperačný systém s plynovým kotlom alebo tepelným čerpadlom, primárna potreba energie sa znižuje zhruba o 30 %,” objasňoval na webinári spoločnosti Viessmann Peter Kuliaček, produktový manažér pre obnoviteľné zdroje. Práve tento pokles umožňuje niektorým kombináciám zariadení splniť energetický štandard budovy A0.

Riadené vetranie a vysoká vlhkosť v miestnosti

Okrem znižovania potreby energie prispieva riadené vetranie aj ku znižovaniu vlhkosti v miestnosti. Hoci sa to možno na prvý pohľad nezdá, aj vlhkosť ovplyvňuje pohodu v priestore. Vodnú paru produkujú všetky živé organizmy nachádzajúce sa v objekte. Ľudia, rastliny aj zvieratá.

Priemerná štvorčlenná domácnosť vyprodukuje denne od šesť do dvanásťtisíc gramov vodnej pary. To zodpovedá až 12 litrom vody. Vlhkosť v miestnosti ďalej zvyšujú domáci miláčikovia aj rastliny.

Vodná para v miestnosti vzniká aj v dôsledku bežných aktivít v domácnosti. Napríklad pri varení a používaní sporáka sa uvoľnia v priemere dva litre vody, sušenie vypranej bielizne v interiéri vyprodukuje dva až osem litrov denne. Pár väčších rastlín dokáže zvýšiť objem vodnej pary v miestnosti o jeden liter, niekoľko litrov vyprodukuje aj chladnička.

Aké sú dôsledky zvyšovania vlhkosti v dome? Rastie riziko ochorenia obyvateľov domácnosti na astmu, pričom toto riziko je najväčšie najmä u detí.

Graf č.1: Zvyšovanie vlhkosti a znižovanie teploty vzduchu v miestnosti spôsobuje riziko tvorby plesní

Zdroj: Viessmann

Riadené vetranie a tepelné mosty

Čo je tepelný most? Je to v podstate časť konštrukcie budovy s výrazne odlišnou teplotou než v ostatných častiach konštrukcie. Tepelný most vzniká najčastejšie v miestach so zmenenou hrúbkou konštrukcie, s rozdielnou veľkosťou vnútornej a vonkajšej plochy, kde sa menia podmienky prijímania a odovzdávania tepla. Vznikajú aj v miestach konštrukcie, kde sa mení hrúbka izolácie, či izolácia je narušená.

Najčastejšie sa tepelné mosty prejavujú v rohoch miestností, pri oknách, dverách, balkónoch domov. Vyskytujú sa však aj pri okrajoch strechy, atike alebo v mieste spojenia stropných prvkov s obvodovou stenou. V miestach výskytu tepelných mostov má konštrukcia domu zvýšenú tepelnú vodivosť. V zime sa to prejavuje nižšou teplotou vo vnútri a vyššou teplotou na vonkajšej strane konštrukcie.

Ďalším negatívnym dôsledkom vzniku tepelných mostov je zvýšená kondenzácia vodnej pary v miestnosti, čo ovplyvňuje kvalitu stavebnej konštrukcie a môže viesť až k jej poškodeniu. Tepelné mosty zvyšujú aj tepelné straty budovy a tým aj náklady na vykurovanie.

S klesajúcou teplotou a zároveň rastúcou relatívnou vlhkosťou v miestnosti sa zvyšuje riziko kondenzácie vzduchu. Za normálne podmienky vnútorného vzduchu sa považuje teplota do 16°C a vlhkosti zhruba do 80 %. Ako ukazuje aj graf, nad touto hranicou začína riziko vzniku plesní a kondenzácie vodnej pary.

“Ak teplota v interiéri dosahuje pod 13°C, vzniká veľké riziko kondenzácie vlhkého vzduchu a vzniku rosného bodu. To sa prejavuje deformovaním omietky a stavebnej konštrukcie objektu. Príklady zle vetraných objektov možno vidieť nielen pri starších budovách s vymenenými oknami, ale aj v novostavbách. Nábytok je umiestnený úplne pri nevetranej stene, kde tak vzniká tepelný most. Riadené vetranie si dokáže s týmito problémami poradiť,” objasňuje expert z Viessmann. 

Obrázok č.1: Kondenzácia vlhkosti spôsobuje vznik tepelných mostov


Zdroj: Viessmann

Riadené vetranie a pleseň na stene

Plesne na vnútorných stenách budov nie sú typickým prejavom zlého vetrania iba v starých budovách, ale často aj v rekonštruovaných a novostavbách. Vznikajú v dôsledku kondenzácie vodnej pary na tepelnom moste alebo pri iných vhodných podmienkach, ako je existencia spór vo vzduchu, dostupnosť kyslíka a vhodná teplota.  

Ako na odstránenie plesne zo steny? Bojovať s plesňou v interiéri sa dá rôznymi prostriedkami. Používanie octu, rôznych sprejov, farieb alebo prípravkov proti plesni bez obsahu chlóru je však iba dočasným a neistým opatrením, ktoré problém nesprávneho vetrania neodstránia.

Peter Kuliaček odporúča zamerať sa na prirodzenú cirkuláciu vzduchu okolo vnútorných povrchov objektu, rovnako ako pravidelné a riadené vetranie. Počas leta s vysokými vonkajšími teplotami je dobré nevetrať chladné miestnosti horúcim vzduchom.

Nábytok v miestnosti by sa mal nachádzať vo vzdialenosti aspoň päť centimetrov od steny. Ak sa aj po realizovaní týchto krokov prejavuje v objekte niektorý z vyššie uvedených negatívnych javov, sú potrebné opatrenia na zlepšenie tepelnej izolácie budov.  

Obrázok č.2: Plesne vznikajú často v rohoch miestnosti v dôsledku nesprávneho vetrania

Zdroj: Viessmann

Koncentrácia CO2 v miestnosti

Nedostatočné vetranie domu má za následok aj zvyšovanie koncentrácie oxidu uhličitého v interiéri. Čím je vyšší obsah CO2 vo vzduchu v miestnosti, tým viac vplýva na zdravie človeka. Zvýšené množstvo CO2 spomaľuje myslenie, vyvoláva nesústredenosť, bolesti hlavy, únavu až závrat.

Koncentrácia CO2 na čerstvom vonkajšom vzduchu je na úrovni 500 ppm. Bežným vetraním v miestnosti, teda otvorením okna raz za čas, sa hodnota približuje 1000 ppm. Riadeným vetraním sa však dosahuje stabilná úroveň okolo 750 ppm.

Prínosom riadeného vetrania s rekuperáciou vzduchu je tiež zabezpečenie odfiltrovania prachových a peľových častíc zo vzduchu, čo podstatne uľahčuje život alergikom. Rekuperačná jednotka taktiež dokáže znížiť hlučnosť z vonkajšieho prostredia. “Ak sa objekt nachádza napríklad v blízkosti frekventovanej cesty, nie je potrebné otvárať okná a používaním rekuperácie s tlmičmi hluku je objekt aj zvukovo chránený,” hovorí P. Kuliaček.

Riadené vetranie tiež zabraňuje šíreniu zápachu z toalety, kúpeľne, či kuchyne do ostatných častí objektu.  

Graf č.2: Porovnanie koncentrácie CO2 v miestnosti pri riadenom vetraní a nedostatočnom vetraní

Ako správne vetrať

Existuje niekoľko zásad, ktorých je dobré sa držať, ak chceme správne vetrať v lete aj v zime. Vymeniť vzduch v miestnosti je potrebné nielen pre zníženie koncentrácie CO2, ale aj pre prípadné odstránenie zápachu alebo vodnej pary. Je vhodné vetrať takým spôsobom, aby sa zbytočne nezvýšila spotreba energie na vykurovanie v zime alebo chladenie v lete. Celý objem vzduchu v miestnosti by sa mal vymeniť raz za jednu až dve hodiny.

Správne prirodzené vetranie, teda bez využitia technológie rekuperačných jednotiek, vyžaduje určitý optimálny časový interval otvorenia okna podľa ročného obdobia a vonkajšej teploty vzduchu. Čím je nižšia vonkajšia teplota, tým kratší interval. Zatiaľ čo počas zimných mesiacov je optimum 4 – 6 minút za hodinu, správne vetranie v lete vyžaduje otvorenie okna po dobu 25-30 minút za hodinu.   

“Ale je naozaj reálne, aby sa takéto prirodzené vetranie a výmena vzduchu v miestnosti zabezpečila napríklad aj v noci? Ani v januári človek často nie je schopný otvoriť okno na štyri minúty každú hodinu, aby dosiahol zdravú klímu. Uvedené časy sú veľmi náročné, ak chceme prirodzeným vetraním dosiahnuť rovnaký komfort ako pri riadenom vetraní. Rekuperačné zariadenia riešia práve automatizovanie tohto procesu,” objasňuje výhody riadeného vetrania odborník z firmy Viessmann.  

Riadené vetranie poskytuje užívateľom komfort z automatickej výmeny vzduchu v miestnosti podľa nastavených podmienok. Dosiahnutie kvalitnej ventilácie s uvedenou frekvenciou a časom pri voľnom vetraní je náročné. Riadené vetranie Vitovent má však aj svoje obmedzenia a nedokáže zabezpečiť všetko. Nie je vhodné na:

  • sušenie novostavby
  • odstraňovanie prachu počas výstavby
  • odvlhčovanie priestorov bazénov alebo parných kúpeľov
  • používanie ako odsávacieho alebo odmasťovacieho zariadenia odpadového vzduchu v komerčných priestoroch
  • používanie v objektoch so špeciálnymi požiadavkami na technológiu čistých priestorov
  • používanie ako klimatizácie alebo chladiaceho zariadenia


Centrálna a decentrálna vetracia jednotka

Existujú dva základné typy rekuperačných jednotiek: centrálne a decentrálne. Centrálna vetracia jednotka je vhodná do budovy s viacerými miestnosťami, prípadne do rozmerných objektov.

Decentrálna vetracia jednotka je vhodnejšia do rekonštruovaných priestorov, či objekty s menším počtom miestností, kde býva často problém s riešením rozvodov. Teda napríklad menšie byty v bytových domoch. Ak dom pozostáva z viacerých miestností, cena decentrálneho riadeného vetrania sa v takom prípade dostáva na úroveň centrálneho vetrania.  

“Najmä v prípade centrálnych systémov nestačí zapnúť rekuperačnú jednotku a nastaviť koncové výustky. Dôležité je aj ako sa celý systém rozmiestni, kde budú umiestnené výustky. To všetko ovplyvňuje správne fungovanie vetrania,” upozorňuje projektant Dušan Orgoník.  

“Pri výbere vetracej jednotky je potrebné poznať typológiu objektu. Bez stavebných výkresov nevieme spočítať objem, navrhnúť veľkosť jednotky, ani určiť, či sa do danej miestnosti má privádzať alebo odvádzať vzduch,” pripomína Peter Kuliaček.  

Na čo si dať pozor pri inštalovaní riadeného vetrania

Pri navrhovaní a projektovaní zariadení v dome, byte, či inej budove, je dôležité dať pozor na niekoľko vecí. Pre výber vetracej jednotky je podstatné množstvo vzduchu v priestore. Objem vzduchu však môžu zvyšovať, alebo naopak znižovať, ďalšie zariadenia.

Napríklad krb. Väčšina krbových telies potrebuje okolitý vzduch na spaľovanie. A to môže pre riadené vetranie spôsobovať problém. V tomto prípade je teda dobré už skôr myslieť na to, že ak chceme rekuperačnú jednotku, prívod vzduchu do krbu treba zabezpečiť z exteriéru, nie z miestnosti.

Problém nastáva aj pri inštalácii digestora. Klasické digestory dosahujú pomerne veľký prietok vzduchu, čím vzniká podtlak v miestnosti. “Najlepším riešením je použiť recirkulačný digestor s uhlíkovým filtrom. Prípadne riešiť udržanie vhodných ventilačných podmienok prisávacím ventilom na fasáde domu, ktorý sa otvára pri spustení digestora a zabraňuje vzniku podtlaku. Pri centrálnych rekuperčných systémoch platí pravidlo, čo sa do objektu privedie, to sa musí aj odviesť,” vysvetľuje odborník z firmy Viessmann.    

Podľa D. Orgoníka sa niekedy stáva, že užívatelia sú z riadeného vetrania sklamaní. “Inštalujú vetraciu jednotku s cieľom zabezpečiť kvalitnú ventiláciu v dome, no očakávaný výsledok sa nedostaví. Je to aj z dôvodu nesprávne nadimenzovaných potrubí, výustiek alebo prívodov vzduchu. Vynaložené úsilie aj financie v takých prípadoch vychádzajú nazmar.”

Obrázok č.3: Návrh inštalácie centrálneho vetracieho systému slúžiaceho aj na ohrev teplej vody

Zdroj: Dušan Orgoník

Odpadový vzduch zužitkuje rekuperácia aj tepelné čerpadlo

Vetracie systémy dokážu veľmi efektívne využívať odpadový vzduch. A to nielen pre ďalší ohrev privádzaného čerstvého vzduchu. Napríklad v kombinácii s tepelným čerpadlom je odpadový vzduch možné použiť aj pre prípravu teplej úžitkovej vody.  

Firma Viessmann ponúka centrálne rekuperačné zariadenie, ktoré je možné skombinovať s tepelným čerpadlom a zabezpečiť aj vykurovanie a ohrev vody. A to pre rôzne typy čerpadiel: vzduch-voda, zem-voda, či voda-voda. Peter Kuliaček však upozorňuje, že takéto riešenie je vhodné pre objekty s veľmi nízkymi tepelnými stratami, teda najmä tzv. “pasívne domy”. Pretože privádzaný vzduch slúži na vetranie aj pokrytie tepelných strát objektu.

Upozorňuje aj na dôležitosť výberu rozvodných potrubí pri inštalovaní vetracích systémov, ktoré by mali obsahovať antibakteriálnu vrstvu. Existujú rôzne typy potrubí, v rôznych cenových kategóriách. “Podcenenie prúdenia vzduchu negatívne vplýva na úžitkovosť systému a komfort bývania.”

Viessmann ponúka dva základné druhy potrubia: ploché a kruhové. Ploché potrubie s výškou päť centimetrov je vhodné pre objekty, kde budú rozvody vedené v podlahe, pretože znesú vyššiu záťaž. Klasické kruhové potrubie s priemerom 75 a 90 mm sa používa najčastejšie v podhľadoch. Hoci už v súčasnosti sa celý systém skladá pomerne jednoducho, podobne ako lego, Viessmann chce čas potrebný na inštaláciu ešte viac zrýchliť. Preto v auguste príde s novým systémom rozvodov, vďaka ktorému montáž prebehne za kratší čas.    

Cena rekuperačnej jednotky

Koľko stojí riadené vetranie s rekuperáciou? Cena vetracieho systému je dôležitou informáciou pre každého záujemcu o inštaláciu. Preto Viessmann pripravil na svojej internetovej stránke návrhový program pre kalkuláciu takéhoto systému.

Zákazník si zvolí typ objektu, teda či ide o jedno alebo dvojpodlažný dom, aký je objem a využitie jednotlivých miestností, plocha objektu. Program na základe údajov vygeneruje orientačnú cenu vetracieho systému aj s rozvodmi. Zákazník sa tak veľmi rýchlo dozvie výslednú sumu. “Návrhový rozpočet sa pohybuje zhruba v rozpätí +-10 % oproti štandardnému návrhu cenovej kalkulácie realizovanej v kancelárii,” ozrejmuje P. Kuliaček.  

Decentrálna vetracia jednotka sa väčšinou volí pri rekonštrukciách objektov bez väčších stavebných úprav. Rekuperačná jednotka sa iba lokálne vyvedie cez fasádu. Pri novostavbách výber závisí od veľkosti objektu aj počtu miestností. Cena za inštaláciu rekuperačnej jednotky v rodinných domoch sa štandardne pohybuje okolo 5000 eur.

Polovicu ceny tvorí technológia zariadenia, druhú polovicu rozvody a inštalácia. Cena samostatnej decentrálnej jednotky je približne tisíc eur. Podľa odborníkov je potom na zvážení, do akej veľkosti domu je ešte vhodné decentrálne a kedy sa už oplatí centrálne vetranie. Inštalácia decentrálnej rekuperácie sa prejaví na fasáde objektu, preto závisí aj od priorít zákazníka.

Obrázok č.4: Porovnanie vetracej jednotky Vitovent 300-W a Vitovent 200-W

Zdroj: Viessmann

Novinky medzi vetracími jednotkami

Viessmann ponúka centrálne rekuperačné jednotky do objemu 400 m3/h, a to buď ako závesné na stenu, alebo stacionárne, ktoré je možné používať v kombinácii s tepelným čerpadlom. V prípade nedostatku priestoru v objekte existuje možnosť inštalovania pod stropom. Maximálny prietok vzduchu v takejto vetracej jednotke je limitovaný na 200 m3/h.

Výhodou prepojenia rekuperačnej jednotky s tepelným čerpadlom je možnosť ovládania a nastavovania prostredníctvom regulácie tepelného čerpadla. Zároveň sa dá výkon oboch zariadení riadiť cez aplikáciu v mobilnom telefóne.

Najpredávanejšou radou rekuperácií značky Viessmann je centrálny rekuperačný systém Vitovent 300-W. V auguste príde na trh nový nástenný model s nižším objemovým prietokom 225 m3/h. Vyznačuje nižšou spotrebou, ale aj zníženým akustickým výkonom o 3 dB, čo ľudské ucho vníma ako zníženie hlučnosti o polovicu. Zároveň sa zmenšil rozmer vetracej jednotky.  

Obrázok č.5: Inštalácia vetracej jednotky Vitovent 200-P v škole

Zdroj: Viessmann

Rekuperačné jednotky aj pre školy a kancelárie

Ďalšou novinkou spoločnosti Viessmann medzi vetracími jednotkami je od 1. mája rekuperačné zariadenie Vitovent 200-P. Ide o ventilačné zariadenie vyššej kubatúry s prietokom do 800 m3/h. Polovica objemu je určená pre rekuperáciu, druhá polovica pre recirkuláciu vzduchu, ktorý sa na vstupe zmiešava.

Jednotka s integrovaným entalpickým výmenníkom umožní spätné získavanie tepla až do úrovne 80 %. Obsahuje senzor oxidu uhličitého, čo umožňuje automaticky prispôsobovať výkon kvalite vzduchu v interiéri. “Teda nie je to iba prepínanie medzi pár polohami otáčok ventilátora,” predstavuje zariadenie P. Kuliaček.  

Nová rekuperačná jednotka Vitovent 200-P s prívlastkom “čerstvý vzduch bez vírusov” je vhodná do miestností s maximálnou plochou 90 m2 a kapacitou 30 ľudí. Ide teda o riešenie vhodné do škôl, kancelárií, či čakární. Viessmann vyvinul tento model vetracej jednotky špeciálne na podmienky šírenia vírusu.

Obrázok č.6: Inštalácia vetracej jednotky Vitovent 200-P v kancelárii

Zdroj: Viessmann


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

X
X
X
X