Eversheds Sutherland
INNOGY
SPP - Distribúcia

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2019

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás pozýva na 19. ročník konferencie Obnoviteľné zdroje energie, tentoraz na tému „Zásobovanie teplom budov s nulovou potrebou energie“.

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2019

Problematika nízkoteplotných systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna tak pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, rovnako aj pri príprave teplej vody, ohreve bazénov a v neposlednom rade tiež pre poľnohospodárske účely.

Konferencia sa uskutoční 16. - 17. 5. 2019, hotel ATRIUM, Nový Smokovec a predpokladá sa 5 mono-tematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy OZE (slnečná energia, geotermálna, energia, energia prostredia, biomasa), ale aj ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch zásobovania teplom.

Veríme, že týmto oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.


Odborný garant:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
  Stavebná fakulta STU
  Katedra TZB
  Radlinského 11
  810 05 Bratislava
  dusan.petras@stuba.sk

Prípravný výbor:

 • doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., SvF STU Bratislava
 • Ing. Lukáš Skalík, PhD., SVF STU Bratislava
 • doc. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava
 • Ing. Kamila Víchová, PhD., SvF STU Bratislava
 • doc. Ing. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava

Organizačný garant:


Program


16. 5. 2019 štvrtok

08.00 - 10.00 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

10.00 - 10.10 h zahájenie konferencie

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., odborný garant

10.10 - 12.00 h I. sekcia: LEGISLATÍVA PRE OZE

 • vedie: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., SvF STU Bratislava
 • Generálny partner: Viessmann, s.r.o.
 1. Zásobovanie teplom budov s nulovou potrebou energie
  D. Petráš, SvF STU Bratislava
 2. Odborne o energii – národný projekt SIEA
  K. Šoltésová, SIEA
 3. Podpora využívania obnoviteľných zdrojov v domácnostiach
  M. Veverka, SIEA
 4. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri prevádzke panelov na reguláciu prechodu tepla
  M. Šimko, SvF STU Bratislava SIEA
 5. Prezentácia firmy Viessmann – generálneho partnera OZE
  P. Kuliaček, Wiessmann

12.00 - 13.30 h OBED

13.30 - 15.30 h II. sekcia: SOLÁRNA ENERGIA

 • Vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD., SvF STU Bratislava
 • hlavný partner sekcie: LOGITEX, s.r.o.
 1. Stav využívania slnečných energetických systémov na Slovenku a plány do budúcna
  L. Skalík, SvF STU Bratislava
 2. Využívanie OZE v energetický aktívnych budovách
  D. Kalus, SvF STU Bratislava
 3. Metodika návrhu veľkých solárnych termických systémov a ich komponentov
  P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.
 4. Moderné technologické možnosti spolupráce fotovoltiky a vykurovacích systémov
  V. Galeková, J. Karaba, Slovenská asociácia fotovoltaického priemyslu
 5. Nové systémy LOGITEX pre nulové domy
  D. Lako, LOGITEX, s.r.o.

15.30 - 16.00 h PRESTÁVKA NA KÁVU

16.00 - 18.00 h III. sekcia: GEOTERMÁLNA ENERGIA

 • vedie: doc. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava
 • hlavný partner sekcie: Borets International
 1. Perspektívy využitia a využívania zdrojov geotermálnej energie na Slovensku vo vzťahu ku konceptu trvalo udržateľného rezervoárového manažmentu
  B. Fričovský, R. Černák, V. Blanárová, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
 2. Čerpacia technika pre geotermálne energetické systémy
  Borets International
 3. Aspekty využívania prírodne liečivej vody ako zdroja obnoviteľnej energie
  J. Hirš, I. Miček D. Miček
 4. Koncepcia a návrh využívania odpadového tepla z bazénových hospodárstiev
  J. Takács, S. Gažíková, SvF STU Bratislava
 5. Ekonomické aspekty prevádzky energetického systému vo Veľkom Mederi
  Dobis, Konatelia MPBH spol.s r.o. Veľký Meder

18.00 - 20.00 h PRIESTOR NA RELAX

Odovzdanie ceny za prínos v uplatňovaní OZE 2018

20.00 - 20.30 h Koktail generálneho partnera a hlavných partnerov

20.30 - 23.00 h Spoločenský večer – Green Magazine bowling


17. 5. 2019 piatok

08.00 - 08.30 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

08.30. - 10.30. IV. sekcia: BIOMASA

 • vedie: Ing. Kamila Víchová, PhD., SvF STU Bratislava
 • hlavný partner sekcie: HERZ, spol. s r.o.
 1. Podpora a možnosti využívania biomasy na Slovensku
  K. Víchová, SvF STU Bratislava
 2. Zmena výkonových a emisných parametrov krbovej vložky pri spaľovaní alternatívnych palív
  M. Holubčík, J. Jandačka, N. Kantová,SjF, Univerzita Žilina
 3. Prevádzka malého teplovodného kotla s rôznymi horákmi na pelety
  M. Holubčík, J. Jandačka, J. Trnka, SjF, Univerzita Žilina
 4. Skúsenosti s aplikáciou zelených mokro-rias k produkcii bioplynu
  J. Gaduš, SPU, Nitra
 5. Parná kotolňa z biomasy
  R. Krakovik, HERZ, spol. s r.o.

10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA NA KÁVU

11.00 - 13.00 h V. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ

 • vedie: doc. Ing. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava
 • hlavný partner sekcie: Weishaupt spol. s r.o.
 1. Prevádzkové podmienky tepelných čerpadiel vykurovania a prípravy teplej vody pri KOBD
  Skalíková, B. Füri, SvF STU Bratislava
 2. Hodinová metóda pre návrh sústavy tepelných čerpadiel
  P. Tomlein, SZCHKT
 3. Realizácia vysokoteplotných tepelných čerpadiel Vitocal 350-HT PRO v systéme CZT
  P. Koršepa, Viessmann s.r.o.
 4. Tepelné čerpadlá – weishaupt – vzduch/voda prevedenie split
  P. Štvrtecký, Weishaupt spol. s r.o.
 5. Tepelné čerpadlá a chladenie pre moderné stavby
  P. Behul, Climaport, s.r.o. Nitra
 6. Trendy v chladivách pre techniku tepelných čerpadiel
  B. Füri, J. Takács, SvF STU Bratislava
 7. Meranie prevádzkových vlastností tepelných čerpadiel
  G. Arbet, SPŠS Bratislava

13.00 - 14.00 h DISKUSIA, ZÁVER KONFERENCIE


Organizačné informácie


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2020

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2020

Šiesty ročník konferencie s podtextom „Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie“ sa uskutoční 16. - 18. marca 2020 v Grand hoteli Permon v Podbanskom.

Pozvánka na konferenciu: Dny teplárenství a energetiky 2020

Pozvánka na konferenciu: Dny teplárenství a energetiky 2020

Ďalší, už 26. ročník konferencie ponúka aj tento rok veľkú porciu informácií o nových technológiách, legislatíve a trendoch v teplárenstve a energetike.

Plynový alarm vás ochráni pred únikom plynu. Viete kam detektor umiestniť?

Plynový alarm vás ochráni pred únikom plynu. Viete kam detektor umiestniť?

Máte v domácnosti plynový kotol, gamatky, plynový bojler či sporák na plyn? Detektor zemného plynu (NG alarm) vás na únik plynu upozorní. Poradíme, ako postupovať, ak k úniku dôjde.