VSDS
INNOGY
INNOGY

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2018

Ďalší ročník konferencie sa uskutoční 16. - 17. mája 2018 v hoteli ATRIUM, Nový Smokovec.

Pozvánka na konferenciu: Nízkoteplotné systémy zásobovania teplom 2018

Foto: Fotolia

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás pozýva na konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, tento krát na tému „Nízkoteplotné systémy zásobovania teplom“.

Problematika nízkoteplotných systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna tak pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, rovnako aj pri príprave teplej vody, ohreve bazénov a v neposlednom rade tieţ pre poľnohospodárske účely.

Konferencia sa uskutoční 16. - 17. 5. 2018, hotel ATRIUM, Nový Smokovec a predpokladá sa 5 mono-tematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy OZE (slnečná energia, geotermálna, energia, energia prostredia, biomasa), ale aj ich praktické vyuţitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch zásobovania teplom.

Veríme, ţe týmto oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Odborný garant:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
  Stavebná fakulta STU
  Katedra TZB
  Radlinského 11
  813 68 Bratislava
  dusan.petras@stuba.sk

Prípravný výbor:

 • doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., SvF STU Bratislava
 • Ing. Lukáš Skalík, PhD., SVF STU Bratislava
 • doc. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava
 • Ing. Kamila Víchová, PhD., SvF STU Bratislava
 • doc. Ing. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava

Organizačný garant:

 • Jana Polakovičová
  mobil.: +421 903 562 108
  tel.: + 421 2 5020 7627
  sstp@zsvts.sk

Editor zborníka:


Program:


16. 5. 2018 STREDA

08.00 - 10.00 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

10.00 - 10.10 h zahájenie konferencie | prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., odborný garant

10.10 - 12.00 h I. sekcia: LEGISLATÍVA PRE OZE

 • vedie: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., SvF STU Bratislava
 • hlavný partner sekcie: Viessmann, s.r.o.
 1. Trendy a perspektívy využívania OZE
  O. Lulkovičová, SvF STU Bratislava
 2. Podpora využívania OZE pre energetickú infraštruktúru a podniky
  K.Šoltésová, SIEA
 3. Regionálna energetika a OZE
  J. Zamkovský, Priatelia Zeme – CEPA o.z.
 4. Národný projekt „Zelenadomacnostiam“ – podpora využívania OZE v domácnostiach
  SIEA
 5. OZE – nízkoteplotné systémy zásobovania teplom
  D. Petráš, SvF STU Bratislava
 6. Prezentácia výrobkov OZE
  Viessmann, s.r.o.

12.00 - 13.30 h OBED

13.30 - 15.30 h II. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA

 • Vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD., SvF STU Bratislava
 • hlavný partner sekcie: HERZ, spol. s r.o.
 1. Súčasný stav využívania slnečných energetických systémov na Slovensku a ich podpora
  L. Skalík, SvF STU Bratislava
 2. OZE a aktívna tepelná ochrana budov
  D. Kalus, SvF STU Bratislava
 3. Postup pri vybavovaní a realizácia fotovoltaického systému v rodinnom dome
  P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.
 4. Slovenská hybridná fotovoltická elektráreň
  J. Kováč, KOOR, s.r.o. Bratislava

15.30 - 16.00 h PRESTÁVKA NA KÁVU

16.00 - 18.00 h III. sekcia: GEOTERMÁLNA ENERGIA

 • vedie: doc. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava
 • hlavný partner sekcie: Petrol Geoterm d.o.o.
 1. Koncepcia a návrh geotermálnych energetických systémov
  J. Takács, SvF STU Bratislava
 2. Čerpacia technika pre geotermálne energetické systémy
  B. Cvetic, Borets International
 3. Construction of geothermal well VM-1 in Veľký Meder
  M. Prkič, Petrol Geoterm d.o.o.
 4. Využitie geotermálnej energie pre priemyselný park Liptovský Mikuláš
  O. Halás, Slovgeoterm a.s. Bratislava
 5. Ekonomické hodnotenie projektu Veľký Meder
  I. Dobis, MPBH spol. s r.o. Veľký Meder
 6. Možnosti využívania geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie
  Gažíková, SvF STU Bratislava

18.00 - 20.00 h PRIESTOR NA RELAX

 • Odovzdanie ceny za prínos v uplatňovaní OZE 2017

20.00 - 20.30 h Koktail generálneho partnera a hlavných partnerov

20.30 - 23.00 h Spoločenský večer


17. 5. 2018 ŠTVRTOK

08.00 - 08.30 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

08.30. - 10.30. IV. sekcia: BIOMASA

 • vedie: Ing. Kamila Víchová, PhD., SvF STU Bratislava
 • hlavný partner sekcie: TS MOTORY, s.r.o., Martin
 1. Biomasa – súčasný stav, nové trendy
  K. Víchová, SvF STU Bratislava
 2. Realizácie rekonštrukcií zdrojov tepla na biomasu
  J. Baťala, TS MOTORY, s.r.o. Martin
 3. Novinka v rotačných horákoch na pelety
  J. Forrai, Ekoplus, s.r.o. Košice
 4. Ochrana ovocných sadov proti jarným mrazom na báze biomasy
  P. Guláš, E-krabice, s.r.o. Pezinok
 5. Prevádzkové skúsenosti pri použití peliet v páleniciach
  M. Vícha, TS MOTORY, s.r.o. Martin
 6. Realizácia kotolne na biomasu v Pezinku Trendy v „malej“ biomase – kondenzačné kotly HERZ
  R. Krakovik, HERZ, spol. s r.o.

10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA NA KÁVU

11.00 - 13.00 h V. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ

 • vedie: doc. Ing. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava
 • hlavný partner sekcie: CLIMAPORT, s.r.o.
 1. Uplatnenie kombinovaných systémov s tepelnými čerpadlami
  B. Füri, SvF STU Bratislava
 2. Hlučnosti tepelných čerpadiel vzduch / voda v praxi
  P. Kuliaček, Viessmann s.r.o. Bratislava
 3. Aplikácia tepelného čerpadla na prípravu teplej vody v spoločných priestoroch bytového domu
  D. Orgoník, RES Solutions, s.r.o. Dolný Kubín
 4. Návrhy tepelných čerpadiel pre hotely, bazény a wellness
  P. Behul, Climaport, s.r.o. Nitra
 5. Možnosti vetrania tepelnými čerpadlami v obytných budovách
  L. Živner, DZ Draţice, s.r.o. divízia NIBE

13.00 - 14.00 h DISKUSIA, ZÁVER KONFERENCIE


TERMÍN A MIESTO KONANIA:

 1. - 17. máj 2018, Hotel ATRIUM***, Nový Smokovec

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

 • účastník 50,00 + DPH = 60,00 €
 • účastník člen SSTP*, SKSI 40,00 + DPH = 48,00 €
 • zborník prednášok tlačený 12,50 + DPH = 15,00 €
 • zborník prednášok na USB 10,00 + DPH = 12,00 €

PRIHLÁŠKA, UBYTOVANIEDiskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Aký tepelno-izolačný materiál je najvýhodnejší pri obnove bytového domu?

Aký tepelno-izolačný materiál je najvýhodnejší pri obnove bytového domu?

Štúdia porovnávala energetickú a ekonomickú efektívnosť rôznych variantov zatepľovania bytoviek z hľadiska životného cyklu budovy.

Pozvánka na konferenciu: Meranie a rozpočítanie tepla 2019

Pozvánka na konferenciu: Meranie a rozpočítanie tepla 2019

V poradí 19. ročník konferencie sa uskutoční 7. - 8. novembra 2019 v Senci.

Koľko stojí nová elektrická prípojka pre rodinný dom alebo firmu?

Koľko stojí nová elektrická prípojka pre rodinný dom alebo firmu?

Aká je cena za pripojenie elektriny do distribučnej sústavy, čo všetko je nutné vybaviť a aké sú výhody elektrickej prípojky na kľúč?