VSDS
INNOGY
INNOGY

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2017

Pozývame Vás na 17. konferenciu so zahraničnou účasťou „Obnoviteľné zdroje energie 2017 - Budovy s takmer nulovou potrebou energie“, ktorá sa uskutoční 09. - 10. mája 2017 v Hoteli SOREA TRIGAN na Štrbskom Plese. Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom konferencie.

konferencia

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás pozýva na konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, ktorá je pokračovaním už tradičnej konferencie Nízkoteplotné vykurovanie, ktorá sa po šestnástich rokoch transformovala vzhľadom na súčasnú situáciu v energetike na Obnoviteľné zdroje energie tentokrát na tému Budovy s takmer nulovou potrebou energie.

Konferencia sa uskutoční 09. - 10. 5. 2017, Hotel*** SOREA TRIGAN, Štrbské Pleso a predpokladá sa 5 mono-tematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy OZE (slnečná energia, geotermálna, energia, tepelné čerpadlá, biomasa), ale aj ich praktické využitie v budovách s takmer nulovou potrebou energie.

Veríme, že týmto oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Odborný garant:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
  Stavebná fakulta STU
  Katedra TZB
  Radlinského 11
  813 68 Bratislava

 • dusan.petras@stuba.sk

Prípravný výbor:

 • Ing. Lukáš Skalík, PhD., SVF STU Bratislava
  doc. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava
  Ing. Kamila Víchová, PhD., SvF STU Bratislava
  doc. Ing. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava

Spolupracujúce organizácie:

 • Slovenská asociácia energetických inžinierov – AEE
  Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE – SAPI
  Česká fotovoltaická asociace, z.s. - ČFA

Organizačný garant:

Editor zborníka:

bízkoteplotné vykurovanie

PROGRAM

9. 5. 2017 UTOROK

08.00 - 10.00 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

10.00 - 10.10 h zahájenie konferencie

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., odborný garant

10.10 - 12.00 h I. sekcia: Budovy s takmer nulovou potrebou energie

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava

 • hlavný partner sekcie: Viessmann, s.r.o.

 1. OZE a súčasnosť budov s takmer nulovou potrebou energie
  prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava

 2. Podpora inštalácie Obnoviteľných zdrojov energie v SR
  Ilovič, SIEA, Bratislava

 3. Dopady notifikácie podpory Obnoviteľných zdrojov energie v ČR
  Ing. Petr Maule, LL.M., MBA, Česká fotovoltaická asociace, z.s., Plzeň

 4. PROJEKT StavEdu
  Ing. M. Minarovičová, Ústav vzdelávania a služieb (ÚVS), Bratislava

 5. Prezentácia výrobkov pre Obnoviteľné zdroje energie
  Viessmann, s.r.o., Bratislava

12.00 - 13.30 h OBED

13.30 - 15.30 h II. sekcia: Slnečná energia

 • vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD., SvF STU Bratislava

 • hlavný partner sekcie:
  výstavný partner sekcie: INTEGRA Slovakia s.r.o., Bratislava

 1. Využívanie slnečných energetických systémov v budovách na Slovensku a vo svete
  Ing. Lukáš Skalík, PhD., SvF STU Bratislava

 2. Nové absorbéry " ThermProtect " v praxi
  Ing. Peter Kuliaček, Viessmann s.r.o., Bratislava

 3. Skúsenosti s prevádzkou solárneho energetického systému v bytovom dome
  Ing. Ondrej Rusnák, PhD.

 4. Využitie slnečnej energie pri aplikácií aktívnej tepelnej ochrany (ATO)
  doc. Ing. Daniel Kalús, PhD., SvF STU Bratislava

 5. Skúsenosti s využívaním fotovoltických solárnych systémovv SR
  Ing. J. Karaba, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE - SAPI, SolarEnergia s.r.o., Bratislava

 1. Kruhové rozdeľovače s teplotnou stratifikáciou ako jeden z faktorov zvyšovania efektívnosti využitia geotermálnej energie.
  Ing. Egon Hlavaty, INTEGRA Slovakia s.r.o., Bratislava

15.30 - 16.00 h PRESTÁVKA

16.00 - 18.00 h III. sekcia: Geotermálna energia

 • vedie: doc. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava

 • hlavný partner sekcie: DECON, spol. s.r.o., ALFA LAVAL Slovakia s.r.o.

 1. Obnoviteľnosť a trvalo udržateľné využitie a využívanie zdrojov geotermálnej energie: potreby a princípy v podmienkach Slovenska
  Ing. B. Fričovský, M.S., PhD., ŠGÚDŠ, D. Marcin, R. Černák, K. Benková, Bratislava

 2. Enviromentálna analýza odpadovej energie získanej z prírodného liečivého zdroja
  Ing. I. Miček, PhD., doc. Ing. J. Hirš, PhD., Bc. D. Miček, Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., SvF Vysoké učení technické v Brne

 3. Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder
  Ing. O. Halás, Slovgeoterm, a.s., Bratislava

 4. Využívanie geotermálnej energie v Maďarsku
  doc. Halász Györgyné, Halász György, Maďarsko

 1. Energetické aspekty prevádzky bazénových hospodárstiev využívajúcich geotermálnu energiu
  doc. Ing. J. Takács, PhD., SvF STU Bratislava

 1. Firemná prezentácia spoločností DECON, spol. s.r.o., ALFA LAVAL Slovakia s.r.o.

 • Odovzdanie ceny za prínos v uplatňovaní OZE 2016

20.00 - 23.00 h Spoločenský večer a koktail generálneho partnera Viessmann, s.r.o.

nízkoteplotné vykurovanie

10. 5. 2017 STREDA

08.00 - 08.30 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

08.30. - 10.30. IV. sekcia: Biomasa

 • vedie: Ing. Kamila Víchová, PhD., SvF STU Bratislava

 • hlavný partner sekcie: Ekoplus, s.r.o, Košice, TS MOTORY, s.r.o., Martin

 1. Biomasa a legislatíva
  Ing K. Víchová, PhD., SvF STU Bratislava

 2. Novinka vo využití drevných peliet na vykurovanie v krboch
  Ing. J. Baťala, TS MOTORY, s.r.o. Martin

 3. Rotačný horák na pelety
  Ing. Ján Forrai, Ekoplus, s.r.o, Košice

 4. Použitie kotlov na biomasu
  Ing. Albert Tomášek, Bc. Martin Broža, ATOMA-tepelná technika, s.r.o., Brno

 5. Zdroje tepla na biomasu
  Ing. R. Poledňák, FABRIKA SK, s.r.o., Bytča

 1. Skúsenosti s realizáciou kotolní na biomasu, skladovacie systémy paliva
  Ing. M. Zvára, Ing. Murín, Viessmann, s.r.o., Bratislava

10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA

11.00 - 13.00 h V. sekcia: Tepelné čerpadlá

 • vedie: doc. Ing. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava

 • hlavný partner sekcie: LG Electronic Polska Sp. Z. o. o. Slovakia branch Niko Invest, s r.o.

 1. Simulácia zemného kolektora pre systém tepelného čerpadla na získanie energie prírodného prostredia okolia
  Ing. Lukáš Živner, doc. Ing. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava

 2. MultiV 5 – zvyšovanie účinnosti klimatizácie pomocou sledovania vlhkosti vnútorného a vonkajšieho prostredia
  Ing. Karel Dufek, LG Electronic Polska Sp. Z. o. o. Slovakia branch, Bratislava

 3. Výpočtový postup podľa STN EN 15316-4- 2 v softwarovej aplikácii I+X 6
  Ing. Igor Niko, Ing. Inrid Niková, Niko Invest, s r.o., Prievidza

 4. Zaujímavá realizácia tepelného čerpadla
  Ing. Dušan Orgoník, PhD.

 5. Určenie sezónneho výkonového čísla tepelného čerpadla na základe meteorologických údajov
  Ing. Gabriel Arbet, SPŠS Fajnorová, Bratislava

 6. Praktické skúsenosti s využívaním tepelných čerpadiel v komerčných aplikáciách
  Ing. Jozef Kováč, KOOR, s.r.o., Bratislava

13.00 - 14.00 h DISKUSIA, ZÁVER KONFERENCIE

nízkoteplotné vykurovanie

Organizačné informácie

Termín a miesto konania:

 1. - 10. máj 2017, Hotel *** SOREA TRIGAN, Štrbské Pleso

Účastnícky poplatok:

 • účastník 50,00 + DPH = 60,00 €

 • účastník člen SSTP*, SKSI 40,00 + DPH = 48,00 €

 • zborník prednášok tlačený 12,50 + DPH = 15,00 €

 • zborník prednášok CD 7,50 + DPH = 9,00 €

POZVÁNKA

Všetky dôležité organizačné pokyny nájdete v pozvánke tu (doc)

PRIHLÁŠKA

Všetky dôležité pokyny pre prihlásenie sa nájdete v prihláške tu (doc)


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Toto sú regióny Slovenska s najväčším potenciálom rozvoja geotermálnej energie

Toto sú regióny Slovenska s najväčším potenciálom rozvoja geotermálnej energie

Aký je počet existujúcich geotermálnych vrtov v SR a ich využitie? Ktoré parametre geotermálnych zdrojov sú dôležité z energetického hľadiska?

Viessmann zvyšuje konektivitu kotlov, čerpadiel, batérií, rekuperačných jednotiek

Viessmann zvyšuje konektivitu kotlov, čerpadiel, batérií, rekuperačných jednotiek

Spoločná digitálna platforma pre všetky zariadenia zjednodušuje ovládanie a zvyšuje komfort pre zákazníkov aj odborné firmy.

Energetická trieda A0 si vyžaduje užšiu spoluprácu medzi špecialistami

Energetická trieda A0 si vyžaduje užšiu spoluprácu medzi špecialistami

Pri návrhu a realizácii stavieb treba skĺbiť požiadavky, ktoré na budovy kladie energetická trieda A0, s nárokmi na kvalitu vnútorného prostredia.