Plynári varujú: Za krádež plynu zaplatíte násobne viac než za jeho bežnú dodávku | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Plynári varujú: Za krádež plynu zaplatíte násobne viac než za jeho bežnú dodávku

Pri zistení neoprávneného odberu plynu je jeho hodnota vypočítavaná z ceny distribútora, nie dodávateľa, ktorá je dotovaná štátom.

Plynári varujú: Za krádež plynu zaplatíte násobne viac než za jeho bežnú dodávku

Foto: Depositphotos

  • Spravodajstvo |  23.03.2023 |  TS SPP - distribúcia | redakcia

Ceny energií sú hlavnou témou ostatného obdobia. Do bežných diskusií sa dostali slovné spojenia ako energetická chudoba, energetická kríza, diverzifikácia dodávok jednotlivých palív a mnohé ďalšie.

Vláda sa v rámci krízových opatrení snaží regulovať a dotovať ceny energií, aby energetická kríza čo najmenej siahala do našich peňaženiek. Jedným z výsledkov opatrení je aj „zastropovanie“ cien elektriny a plynu, inými slovami – dotovanie cien energií štátom pre odberateľov, najmä domácnosti.

Čo sa týka zemného plynu, je dôležité rozlišovať jeho prepravcu, distribútora a dodávateľov. Štát dotuje cenu dodávaného plynu, ktorý pre odberateľov zabezpečujú dodávatelia plynu.

To však neplatí pre distribútora – prevádzkovateľa plynárenskej distribučnej siete, ktorým je na Slovensku spoločnosť SPP – distribúcia, a. s. Distribučná spoločnosť nakupuje plyn na spotových trhoch na krytie technických a prevádzkových strát a na vyvažovanie plynárenskej siete. Tento plyn je majetkom distribučnej spoločnosti a jeho cena nie je zo strany štátu voči koncovým odberateľom plynu nijako dotovaná.

Trestné stíhanie za zásah do meradla spotreby

Kto sa snaží zmierniť si dopad energetickej krízy tým, že sa uchýli ku krádeži plynu, resp. neoprávnenému odberu, môže očakávať, že pri zistení skutku mu bude hodnota „načierno“ odobratého plynu vypočítaná z podstatne vyššej ceny. Ide totiž o plyn prevádzkovateľa distribučnej siete, nie dodávateľa plynu.

Z tohto dôvodu je aj škoda za neoprávnene odobratý plyn vypočítavaná z aktuálnej nedotovanej ceny plynu, teda z podstatne vyššej oproti štátom dotovanej cene, za ktorú svojim odberateľom predáva plyn ich dodávateľ. Táto cena pritom môže byť vyššia až niekoľkonásobne.

Všetko o plyne

Odberateľ plynu je v zmysle zákona o energetike povinný nahradiť distribučnej spoločnosti nielen hodnotu neoprávnene odobratého plynu, ale aj všetky náklady spojené s odhalením a odstránením neoprávneného odberu. Pri zistení zásahu do meradla spotreby za účelom ovplyvňovania hodnoty skutočnej spotreby plynu odberateľ čelí v zmysle trestného zákona trestnému oznámeniu. V závislosti od závažnosti trestného činu a veľkosti škody páchateľovi hrozí trest odňatia slobody od jedného do 12 rokov.

Je dôležité zdôrazniť, že každý neoprávnený zásah do meradla spotreby plynu je nebezpečný. Enormne sa tým zvyšuje riziko vzniku úniku plynu, havárie na plynových zariadeniach, čo môže ohroziť nielen život, zdravie a majetok neoprávneného odberateľa, ale aj jeho okolia.

Odberateľ, ktorý umožní neoprávnený zásah do svojho meradla, v prípade podozrenia zo spolupáchateľstva môže tiež čeliť trestnému oznámeniu a distribučnej spoločnosti musí nahradiť hodnotu ukradnutého plynu v cene, ktorá je niekoľkonásobne vyššia ako štátom dotovaná cena plynu, ktorú štandardne platí svojmu dodávateľovi.


SPP - distribúcia je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Spotreba plynu v Česku klesla na najnižšiu úroveň od začiatku storočia

Spotreba plynu v Česku klesla na najnižšiu úroveň od začiatku storočia

Znížila sa aj spotreba a výroba elektriny, ukazujú dáta českej energetiky za prvý štvrťrok 2023.

Plánovali deväť výziev, vyhlásili tri. Plán obnovy v energetike nabral sklz

Plánovali deväť výziev, vyhlásili tri. Plán obnovy v energetike nabral sklz

Štát neplní ani opakovane posunutý harmonogram. Z viac ako 200 miliónov eur doposiaľ rozdelili iba zlomok. Mapovali sme situáciu.

Napriek vojne budujú veterné elektrárne. Od ruskej invázie ich Ukrajine spustila viac než Anglicko

Napriek vojne budujú veterné elektrárne. Od ruskej invázie ich Ukrajine spustila viac než Anglicko

Veterné a solárne elektrárne môžu byť voči ruským útokom odolnejšie ako zdroje na fosílne palivá, ktoré sú koncentrované na menšom území a ťažšie sa opravujú.