Oplatí sa kotol na olej? Aj olejové kotly môžu byť výhodné riešenie | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
Konferencia EES
Belimo

Oplatí sa kotol na olej? Aj olejové kotly môžu byť výhodné riešenie

Kotly na olej môžu byť v niektorých prípadoch zaujímavé riešenie pre technické zabezpečenie budov. Oplatí sa olejový kotol aj vám? Prečítajte si, aké výhody so sebou olejové kotly prinášajú a na čo si dať pri ich kúpe pozor.

kotol na olej

Foto: Viessmann

Jednou zo základných otázok, ktoré so sebou prináša technické zabezpečenie budov (TZB), je ich vykurovanie. Kotly na olej môžu byť zaujímavou alternatívou pri vykurovaní domácností i väčších priemyselných objektov.

„Ich obrovskou výhodou je možnosť použitia v miestach, kde nie je dostupný verejný plynovod. Na dodávku vykurovacích olejov sa špecializujú rôzne firmy. Ich skladovanie nie je náročné, čo umožňuje pohodlné predzásobenie a bezproblémovú kontinuálnu prevádzku,“ uvádza výrobca kotlov Viessmann.

VIESSMANN

Najväčšia prednosť týchto zariadení teda spočíva v ich nezávislosti od energetickej infraštruktúry v danej oblasti. Hodia sa teda do nehnuteľností v odľahlých oblastiach či v obývaných oblastiach, ktoré nie sú pripojené k plynovodu. Okrem vykurovacích olejov sú v týchto prípadoch možným riešením aj kotly na biomasu.

Kotly na olej však oproti svojim biomasovým a uhoľným konkurentom výhodu v tom, že oleje sú energeticky vysoko ušľachtilé palivá ich spaľovanie v moderných kondenzačných kotlov zaťažuje životné prostredie menej.

Moderné kotly na olej je navyše možné ovládať aj na diaľku cez internet. Výrobcovia dodávajú kotly na olej v stacionárnych aj závesných prevedeniach.

Fungovanie olejového kotla

Ako však olejový kotol vôbec funguje? Vykurovací systém objektu, ktorý je vykurovaný týmto spôsobom, sa skladá z troch častí. Tvorí ho nádrž oleja, komín a samozrejme samotné vykurovacie zariadenie (kotol, zásobník teplej vody atď.). 

„V týchto zariadeniach sa spaľovaním vykurovacieho oleja vyrába teplo pomocou nízkoteplotnej či kondenzačnej technológie. Všetky tieto kotly je možné pripojiť k tepelnej sústave tvorenej radiátormi alebo podlahovým kúrením, pričom problémom nie je ani kombinácia oboch sústav v dome,“ zhrnul portál TZB-info.cz.

Moderné kondenzačné olejové kotly sú navyše schopné využiť i to teplo, ktoré je obsiahnuté v spalinách a dodatočne ho využiť ako vykurovacie teplo.

Kondenzačné kolty na olej majú tiež výkonné výmenníky tepla, ktoré vychladia spaliny pred únikom do komína natoľko, že vodná para, ktorá je v nich obsiahnutá, cielene kondenzuje a prenáša do systému ďalšie teplo z kondenzácie. Takéto zariadenia dosahujú využitie až na 98%.

Vykurovacie oleje sa rôznia

Vykurovacie oleje sa spravidla delia na ľahké a ťažké vykurovacie oleje. Ľahké vykurovacie oleje sa vyrábajú pri spracovaní ropy a ich spaľovanie produkuje oveľa menej emisií. Kotly na ľahké vykurovacie oleje majú až trikrát vyššiu výhrevnosť, než akú dokážu poskytnúť kotly na drevo či uhlie. 

VIESSMANN

„Ťažké vykurovacie oleje sú tiež ropným produktom. V porovnaní s ľahkými vykurovacími olejmi však majú nižšiu čistotu a často sa vyrábajú regeneráciou rôznych použitých a odpadových olejov,“ uvádza Viessmann.

Pri výbere paliva je taktiež potrebné mať na pamäti, že v jednom kotle nie je možné kombinovať či striedať oba typy olejov. Olejové kotly sa totiž v závislosti od používaného paliva líšia konštrukciou horákov.

Foto: Viessmann

„Špeciálnym typom sú i kotly na použitý olej a iné ťažké oleje, ktoré majiteľovi umožnia využiť väčšinu minerálnych a rastlinných olejov. Majú špeciálnu konštrukciu a vhodné sú predovšetkým na vykurovanie priemyselných priestorov,“ tvrdí výrobca vykurovacej techniky.

Výhodným riešením tak môžu byť, napríklad, aj pre technické zabezpečenie budov v logistických centrách či výrobných prevádzkach.

Olejové kotly v kombinácii s OZE

Kotly na olej možno využiť aj v tých prípadoch, ak sa na vykurovaní daného objektu majú podieľať iné zariadenia. Olejové vykurovanie sa dá efektívne kombinovať so zariadeniami využívajúcimi obnoviteľné zdroje energie (OZE), akými sú slnečné kolektory či tepelné čerpadlá. Súčasťou systému môže byť takisto pec alebo kozub. 

„Súčasné moderné termické kolektory pokryjú v letných mesiacoch požiadavky na ohrev vody až zo 100 %. V kombinácii s olejovým vykurovaním je možné znížiť celoročnú spotrebu energie na ohrev teplej vody až o 60%,“ uvádza TZB-info.cz.

Včasnou výmenou starých vykurovacích zariadení za moderný kondenzačný kotol na olej v kombinácii so solárnou technológiou môže koncový užívateľ podľa údajov spoločnosti Viessmann znížiť svoju spotrebu energie až o 25%.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Meranie a rozpočítanie tepla 2023

Pozvánka na konferenciu: Meranie a rozpočítanie tepla 2023

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia pripravila 22. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční na konci októbra v Senci.

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2023

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2023

Organizátor podujatia EkosPlus pozýva na odbornú konferenciu zameranú na klimaticko - energetickú politiku a obchodovanie s emisnými kvótami.

Pozvánka na konferenciu: Summit tepelných čerpadiel VVVZT 2023

Pozvánka na konferenciu: Summit tepelných čerpadiel VVVZT 2023

Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá pozýva odbornú verejnosť na medzinárodnú servisnú konferenciu a summit vedy - výskumu - výroby a vzdelávania.