VSE
VSE
Belimo

Ako na odpočet spotreby pri elektrine a plyne? Tu je postup

Povinnosti v súvislosti s odpočtom majú distribútori aj odberatelia energií.

plynomer

Foto: Energie-portal.sk, Archív M.P., Energoklub

Za meranie a za odpočet meradla zodpovedá prevádzkovateľ distribučnej sústavy v prípade elektriny a prevádzkovateľ distribučnej siete v prípade zemného plynu. Povinnosti v súvislosti s odpočtom energií však majú aj odberatelia aj dodávatelia energií.

Aké možnosti odpočtov existujú, ako sa realizujú a čo to znamená? Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripravil informačný prehľad pre odberateľov. Vyberáme z neho to najdôležitejšie. 

Inteligentné meracie systémy nie sú všade

V prípade, že odberné miesto odberateľa nie je vybavené meradlom s diaľkovým odpočtom, teda inteligentným meracím systémom (IMS), distribútor je povinný vykonať odpočet z dôvodu periodickej fakturácie jedenkrát za rok, a to fyzickým odpočtom.

"Pre odberateľov mimo domácnosti je distribútor povinný tak učiniť každoročne k 31. decembru, najneskôr do 30 dní po skončení roka. Fyzický odpočet vykonávajú osoby na to poverené distribútorom. Fyzickým odpočtom sa rozumie aj odpočet určeného meradla vykonaný na základe vzájomne odsúhlaseného stavu medzi distribútorom a odberateľom," vysvetľuje ÚRSO vo svojom materiáli.

Na druhej strane ak preukázateľne nie je možné vykonať odpočet takýmto spôsobom z dôvodu nedostupnosti meradla a odberateľ neoznámi stav meradla, teda nevykoná samoodpočet, na rad prichádza vykonanie odpočtu odhadom, čiže typovým diagramom. V takom prípade sa odhadne stav meracieho zariadenia k dátumu odpočtu na základe priradeného prepočítaného diagramu a poslednej aktuálnej predpokladanej ročnej spotreby. Podmienky stanovenia odpočtu odhadom sú pritom stanovené v prevádzkovom poriadku distribútora.

Odberateľ môže nahlásiť stav meradla spôsobom na to určeným príslušným distribútorom, napríklad aj online. "Dôvodom na vykonanie samoodpočtu nemusí byť len nahlásenie stavu meradla v rámci riadneho vyúčtovania, ale aj napr. v prípade mimoriadneho odpočtu, ak dochádza k nejakej zmene, či už ceny, tarify, odberateľa alebo dodávateľa, na základe ktorej bude vykonané mimoriadne vyúčtovanie. K takejto zmene môže dôjsť kedykoľvek v priebehu fakturačného obdobia, pričom distribútor nie je povinný vykonať v tejto súvislosti fyzický odpočet, ale môže pristúpiť k samoodpočtu, resp. mimoriadnemu odpočtu odhadom," približuje ÚRSO.

Mimoriadny fyzický odpočet vykonáva príslušný distribútor v prípade výmeny alebo kontroly meradla.


Ako postupovať pri samoodpočte? Informácie jednotlivých distribútorov nájdete na ich webových sídlach.

Zemný plyn

Elektrina


Chybu meradla odhalí preskúšanie

"Je vhodné aby odberateľ vo vlastnom záujme kontroloval priebežne stav meradla so stavom na faktúre a v prípade nezrovnalostí kontaktoval distribútora. Ak sa na rozpor príde až s odstupom času, nie je možné odpočet relevantne skontrolovať a odberateľ vo svojej reklamácii nemusí byť úspešný," upozorňuje ÚRSO

V prípade, ak má odberateľ pochybnosti o správnosti merania alebo zistí na meradle chybu, môže požiadať distribútora o preskúšanie. Distribučná spoločnosť má počas preskúšavania zabezpečiť náhradné meradlo.

Ak sa pri tomto meraní zistí chyba meradla, náklady spojené s preskúšaním a výmenou má uhradiť distribútor. Inak uhradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou ten, kto o preskúšanie a výmenu požiadal.

ZDROJ: ÚRSO


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 14. - 20. 6. 2024

Monitoring energetiky | 14. - 20. 6. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Prešetrili ceny LNG a CNG. Protimonopolný úrad dostal podnet na dcéru SPP

Prešetrili ceny LNG a CNG. Protimonopolný úrad dostal podnet na dcéru SPP

Úrad si posvietil na ceny alternatívnych palív na čerpacích staniciach.

Bude to 51 000 panelov a 88 striedačov. Stavajú najväčšiu solárnu elektráreň v Nemecku

Bude to 51 000 panelov a 88 striedačov. Stavajú najväčšiu solárnu elektráreň v Nemecku

V projekte sa rozhodli pre inovatívnu metódu.

X
X
X
X