Nadácia SPP vyhlasuje nový grant na podporu vzdelávania detí na Slovensku | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSDS
Belimo 2

Nadácia SPP vyhlasuje nový grant na podporu vzdelávania detí na Slovensku

Grantový program "SPPravmeTo" je určený pre školské zariadenia a na aktivity spojené s vyučovacím procesom.

Nadácia SPP vyhlasuje nový grant na podporu vzdelávania detí na Slovensku

Foto: SPP

Nadácia SPP poskytne ešte tento rok celkovo 150 000 eur v rámci grantového programu „SPPravmeTo“ na podporu vzdelávacích aktivít a zatraktívnenie vzdelávacieho procesu detí na Slovensku. Záujemcovia sa môžu uchádzať o maximálnu výšku podpory 1500 eur na jeden projekt, ktorý musí byť zrealizovaný do polovice júna 2022.

„Náš grantový program „SPPravmeTo“ je určený pre školské zariadenia. U nás, v Nadácii SPP, sme presvedčení, že súčasná doba si vyžaduje stále inovatívnejšie formy vzdelávania, ktoré deti a mládež skutočne zaujmú a umožnia im nielen získavať informácie dôležité pre ich život, ale aj podporia ich vzájomné vzťahy a položia základy úprimného záujmu o to, v akom prostredí žijú a chcú žiť," hovorí bližšie o cieľoch projektu Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

"To sa spája aj s umením kriticky myslieť, vedieť vhodným spôsobom komunikovať svoje potreby a myslieť aj na potreby iných a zároveň hľadať správne riešenia zložitých situácií, ktoré ich v živote skôr či neskôr určite postretnú,“ pokračuje E. Guliková.

Grantový program je rozčlenený do štyroch oblastí: osobný a sociálny rozvoj, prezentačné a argumentačné zručnosti, kritické myslenie a kreativita a schopnosť riešiť rôzne situácie. Projekty môžu byť orientované tak na aktivity spojené so samotným vyučovacím procesom, ako aj mimo neho.

„Privítame dobré nápady, ktoré budú spojené napríklad s vytváraním rôznych diskusných klubov, školských predstavení, divadiel, zavedením nových krúžkov, podporíme mladých filantropov, či dobrovoľníkov, ale aj aktivity spojené s pomocou druhým formou organizácie aukcií, jarmokov a pod. Je dôležité, aby sa mladí ľudia naučili, že práve oni môžu pozitívne ovplyvňovať dianie okolo seba, že môžu pomôcť sociálne znevýhodneným, zdravotne hendikepovaným, či zvieratám v útulkoch. Výber aktivít, ktoré môžu byť súčasťou projektov vhodných na čerpanie grantu je obrovský a veľa z nich umožňuje posilniť vzťahy nielen medzi samotnými žiakmi, ale aj vzťah žiaci – učitelia, žiaci – rodičia a žiaci – učitelia - rodičia,“ spresňuje Eva Guliková.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať školské zariadenia ako sú základné a stredné školy (štátne, súkromné, cirkevné), umelecké školy (štátne aj súkromné), ale aj obce a mestá, ktoré však predkladajú projekty len v prípade, ak sú zriaďovateľmi základných a stredných škôl bez právnej subjektivity.

Grant nie je určený pre podnikateľské, právnické osoby, materské a vysoké školy. Rovnako sa podpora netýka študijných pobytov, výskumných a vedeckých projektov, či rekonštrukcie školských zariadení.

Žiadatelia sa pri písaní projektov môžu oprieť nielen o krátkodobé, jednorazové nápady, ale môžu ponúknuť aj dlhodobejšie originálne projekty zahrňujúce nielen overené, ale aj ešte neodskúšané postupy. Výstupom projektu tak môže byť napríklad aj príručka s realizovanými aktivitami, ktorá môže slúžiť ako inšpirácia pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie.

Každý zaslaný projekt musí zahŕňať nielen popis nápadu, spôsob jeho realizácie, časový plán, ale aj personálne zabezpečenie projektu a finančnú stránku projektu, s dôrazom na efektívne pokrytie nákladov spojených s realizáciou projektu.

Predkladať projekty je možné len prostredníctvom elektronického formulára od 5. októbra do polnoci 25. októbra 2021.

S otázkami a radou o prípadnú pomoc sa môžu záujemcovia o grant obrátiť s dôverou na programovú asistentku Nadácie SPP Mgr. Janu Zaicovú a to telefonicky na číslo 0918 479 683 alebo prostredníctvom mailu zaslaného na adresu jana@nadaciaspp.sk.

O spoločnosti

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším slovenským dodávateľom energií. V oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 165-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie.

SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu i elektriny a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Plyn alebo elektrickú energiu úspešne dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest.

SPP sa, okrem dodávky energií, venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnych palív CNG, LNG a biometánu. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako ekologickej alternatívy k tradičným palivám.

Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny výrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Zdroj: SPP

SPP je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Je to spečatené. Vláda rozhodla o budúcoročných cenách elektriny pre domácnosti

Je to spečatené. Vláda rozhodla o budúcoročných cenách elektriny pre domácnosti

Plán ministra Hirmana počíta s tým, že kľúčovú rolu opäť zohrá štátny SPP.

Predaj naftových a benzínových áut bude zákazaný. S výnimkou e-palív

Predaj naftových a benzínových áut bude zákazaný. S výnimkou e-palív

Brusel ustúpil tlaku Nemecka, ktoré požadovalo výnimku pre vozidlá so syntetickými palivami.

Svetová kapacita OZE vlani rekordne vzrástla. Najviac sa darilo fotovoltike, geotermu len minimálne

Svetová kapacita OZE vlani rekordne vzrástla. Najviac sa darilo fotovoltike, geotermu len minimálne

Lídrom v pridávaní nových kapacít bola Čína.