Eversheds Sutherland
INNOGY
Belimo 2

Nadácia SPP poskytne podporu ľuďom so zdravotným znevýhodnením

Žiadatelia môžu získať príspevok na špeciálne rehabilitácie až do výšky 2000 eur. Žiadosti o príspevky je potrebné zasielať najneskôr do polnoci 11. októbra 2021.

Nadácia SPP poskytne podporu ľuďom so zdravotným znevýhodnením

Ilustračné foto: Unsplash (T. Thomassen)

Nadácia SPP otvára v podobe grantu „O krok vpred“ aj tento rok možnosť čerpania finančnej podpory pre ľudí s rôznym zdravotným znevýhodnením.

Z celkovo vyčlenenej sumy 60 000 eur môžu jednotliví žiadatelia získať príspevok na špeciálne rehabilitácie až do výšky 2000 eur. Žiadosti o príspevky je potrebné zasielať najneskôr do polnoci 11. októbra 2021, a to len prostredníctvom zaslania elektronického formulára, ktorý je žiadateľom k dispozícii na stránke https://nadaciaspp.egrant.sk/.

„V rámci Nadácie SPP sa snažíme prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí so zdravotným znevýhodnením a chceme tiež pomáhať ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii. V rámci grantového programu „O krok vpred“ preto podporíme aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, či zdravotným postihnutím, ale aj dlhodobo chorých pacientov, z ktorých sú mnohí zároveň v neľahkej sociálnej situácii," hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.


"Naša podpora smeruje najmä k tým, ktorí bojujú napríklad s neurologickými poruchami pohybového aparátu, starajú sa o choré, predčasne narodené deti, deti bojujúce s detskou mozgovou obrnou, sklerózou multiplex, ale aj deti a dospelých s diagnózou spinálna svalová atrofia SMA, typ I., II., III, IV, či jednotlivcov s náročnou poúrazovou liečbou.

Aby sme našu pomoc smerovali čo najefektívnejšie, rozhodli sme sa tento rok v rámci programu spojiť naše sily s Asociáciou pomoci postihnutým APPA a využiť ich skúsenosti, pretože dôverne poznajú podmienky, v ktorých sa nachádza cieľová skupina nášho grantového programu,“ pokračuje E. Guliková.

Žiadosti o príspevok z grantu môžu zasielať tak jednotlivci alebo samotní rodičia detí, ktoré bojujú s rôznymi zdravotnými problémami.

„Teší nás, že sa Nadácia SPP rozhodla s nami spolupracovať. Prostredníctvom vybratých partnerov poskytujúcich rehabilitačnú starostlivosť pomôžeme zabezpečiť aspoň časť potrebnej zdravotnej starostlivosti úspešným žiadateľom prakticky na celom Slovensku.

Napríklad v zariadeniach AXIS International Rehabilitation Center, Adeli Medical Centre, Hendi Centre a Possibilitas zariadení v Piešťanoch, v Centre Svetielko v Bratislave, Trenčíne a v Prešove, ale aj v Centre Liberta v Košiciach, Ceremina v Šúrovciach, zariadení Ja sám v Hlohovci, zariadení Physio Canis, o.z. Žilina, R1 – centre intenzívnej terapie v Banskej Bystrici, či v Rehab Klinik Bratislava a v rámci Slovenského Červeného kríža v Košiciach,“ spresňuje predsedníčka občianskeho združenia APPA Miriam Juhanesovičová.

Príspevok je možné použiť len na financovanie rehabilitačného pobytu, terapie a procedúr súvisiacich s daným rehabilitačným programom. Podpora sa nevzťahuje na platby za služby súvisiace s pobytom, ako sú napríklad náklady na ubytovanie, cestovné, stravné a pod. Jednotlivé predložené projekty a žiadosti musia spĺňať stanovené kritériá a podmienky grantu.

„Všetky predložené žiadosti posúdi do 28. októbra 2021 hodnotiaca komisia, zložená zo zástupcov Nadácie SPP a odborníkov na oblasť pomoci postihnutým. Žiadosti posúdime tak po stránke prínosov skvalitnenia života ľudí so zdravotným postihnutím, pomoci vybraným jednotlivcom so zmyslovým, telesným alebo mentálnym znevýhodnením, ako aj s ohľadom na reálnosť technického a finančného zabezpečenia jednotlivých aktivít,“ spresňuje správkyňa Nadácie SPP.

Žiadatelia v rámci elektronického formulára vypĺňajú základné údaje o sebe, detailný popis situácie, rodinný príjem, požadovanú sumu podpory a nemali by zabudnúť ani na výber konkrétneho rehabilitačného strediska. Zoznam úspešných žiadateľov bude následne zverejnený na stránke Nadácie SPP 29. októbra 2021.

Bližšie informácie o grante „O krok vpred“ a komunikačnú podporu pri vypĺňaní žiadostí poskytne žiadateľom programová asistentka Nadácie SPP Mgr. Barbora Blahová (tel. č. 0918 548 598, email: barbora@nadaciaspp.sk) alebo koordinátorka projektov z Asociácie pomoci postihnutým – APPA, PhDr. Ľudovíta Chmelárová, (tel.č. 0905 991 901, chmelarova@appa.sk).

O spoločnosti

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším slovenským dodávateľom energií. V oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 165-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie.

SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu i elektriny a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Plyn alebo elektrickú energiu úspešne dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest.

SPP sa, okrem dodávky energií, venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnych palív CNG, LNG a biometánu. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako ekologickej alternatívy k tradičným palivám.

Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny výrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP.

Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.


Spoločnosť SPP je komunikačným partnerom Energie-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Energetické podniky odvedú štátu menej na dividendách v nasledujúcich rokoch

Energetické podniky odvedú štátu menej na dividendách v nasledujúcich rokoch

Návrh štátneho rozpočtu predpokladá, že podniky so štátnou účasťou zaplatia na dividendách 330 mil. eur v roku 2022.

Zákon o energetike čaká veľká novela. Pozrite si, čo navrhuje ministerstvo

Zákon o energetike čaká veľká novela. Pozrite si, čo navrhuje ministerstvo

Reforma legislatívy má priniesť nových účastníkov trhu, nové povinnosti pre SEPS a distribučky, ale aj legislatívnu úpravu akumulácie či dereguláciu maloobchodná cien energií.

ÚRSO tlačí na ZSE Energia, SSE a VSE, aby nasledovali SPP. A zvažuje vznik nového fondu

ÚRSO tlačí na ZSE Energia, SSE a VSE, aby nasledovali SPP. A zvažuje vznik nového fondu

Pri úvahách o novom fonde sa ÚRSO inšpiroval v bankovom sektore.