Eversheds Sutherland
VSDS
INNOGY

Nadácia SPP podporila grantom pre komunity 65 projektov na celom Slovensku

Vďaka prostriedkom z grantu dostali zelenú inovatívne nápady, ktoré prispejú k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v mestách a obciach na celom Slovensku.

Nadácia SPP podporila grantom pre komunity 65 projektov na celom Slovensku

Ilustračné foto: Unsplash

Spolu 90 000 eur na 65 kreatívnych projektov. Presne taký objem peňazí rozdelila v uplynulých dňoch Nadácia SPP v rámci grantu „SPPoločne pre komunity“.

Úspešní žiadatelia z celého Slovenska tak už môžu začať v nasledujúcich týždňoch naplno realizovať svoje projekty, ktoré majú za cieľ vytvárať a upevňovať dobré vzťahy v rámci susedských komunít, vytvárať spoločné priestory na vzájomné stretávanie sa alebo umožňujú realizovať aktivity, ktoré spoja rôzne generácie na jednom mieste.

„Teší nás, že grantový program „SPPoločne pre komunity“ sa stretol s tak veľkou odozvou. Od 7. do 27. júna bolo Nadácii SPP predložených spolu 392 žiadostí, z ktorých následne 14 hodnotiteľov po starostlivej úvahe vybralo 65 najlepších projektov," uviedla Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

"Je to dôkaz toho, že s ideou, na ktorej je tento náš nadačný grant postavený, sa stotožňuje množstvo dobrých a nesebeckých ľudí, ktorým záleží na vytváraní priateľských väzieb a malých spoločenstiev v ich bezprostrednom okolí, ako aj podpore súdržnosti celej spoločnosti. My im zasa takto podávame pomocnú ruku pri vytváraní lepšieho miesta pre ich život,“ pokračuje E. Guliková.

Vďaka prostriedkom z grantu dostali zelenú inovatívne nápady, ktoré prispejú k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v mestách a obciach na celom Slovensku.

Podpora cirkulárnej ekonomiky

Prostriedky z grantu v týchto dňoch smerujú na podporu rôznych kreatívnych komunitných projektov, ktoré spoja rôzne generácie ľudí, podporia udržanie a odovzdávanie tradícií, podnietia k osvojeniu si zdravého životného štýlu, či pomôžu rozvíjať ekovýchovu, s cieľom chrániť životné prostredie vo svojom bezprostrednom okolí.

Medzi úspešnými žiadateľmi sú tiež projekty spojené s realizáciou swapov, nápadmi na výrobou nových vecí z recyklovateľných materiálov, či projekty podporujúce tzv. cirkulárnu ekonomiku.

Grantový program je výnimočný svojou adresnosťou, a to nielen preto, že ich žiadatelia pochádzajú z radov konkrétnych mimovládnych organizácií, občianskych združení, nadácií, spolkov, či školských zariadení a pod. Adresný je preto, že za každým projektom stoja konkrétni ľudia, ktorí mali veľmi jasnú ideu, ako práve svojím nápadom môžu reálne zlepšiť miesto, kde žijú a pomôcť nielen upevňovať už existujúce vzťahy vo svojej komunite, ale umožniť aj nadviazanie nových priateľstiev ,“ uzatvára správkyňa nadácie.

O spoločnosti

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším slovenským dodávateľom energií. V oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 165-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie.

SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu i elektriny a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Plyn alebo elektrickú energiu úspešne dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest.

SPP sa, okrem dodávky energií, venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnych palív CNG, LNG a biometánu. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako ekologickej alternatívy k tradičným palivám.

Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny výrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP.

Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Zdroj: SPP

SPP je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Heger: Najviac peňazí zo stámiliónového fondu získa Horná Nitra

Heger: Najviac peňazí zo stámiliónového fondu získa Horná Nitra

Fond na spravodlivú transformáciu rozdelí 459 miliónov eur. Dotácie majú ísť aj na obnoviteľné zdroje či modernizáciu diaľkového vykurovania v štyroch krajoch.

Zastaralá elektrická sieť v Európe môže spôsobovať vážne výpadky prúdu

Zastaralá elektrická sieť v Európe môže spôsobovať vážne výpadky prúdu

Energetická infraštruktúra je už pár dekád za optimálnou dobou životnosti. Riziko rastie so zvyšujúcou sa elektrifikáciou ekonomiky, upozorňuje dodávateľ elektrickej kabeláže.

Elektrina na burzách zdražuje, ÚRSO už avizuje vyššie ceny elektriny na rok 2022

Elektrina na burzách zdražuje, ÚRSO už avizuje vyššie ceny elektriny na rok 2022

Regulátor ukázal, z akej ceny elektriny bude vychádzať pri výpočte regulovaných cien na rok 2022 a aké zdražovanie môžu odberatelia očakávať. Hore pôjde aj cena plynu.