Eversheds Sutherland
VSDS
INNOGY

Na rýchlostnej ceste R7 pribudli motoristom dve nové plniace stanice CNG

Spoločnosť SPP CNG s.r.o. spustila do prevádzky dve nové samoobslužné plniace stanice na stlačený zemný plyn (CNG).

Na rýchlostnej ceste R7 pribudli motoristom dve nové plniace stanice CNG

Foto: SPP CNG

  • Aktuality |  07.04.2021 |  TS SPP CNG / (ave)

Motoristi ich nájdu v oboch smeroch na odpočívadlách Blatná na Ostrove na rýchlostnej ceste R7. Plniace stanice sú otvorené 24 hodín denne, 7 dní v týždni a ponúkajú možnosť využitia služieb kiosku priľahlej čerpacej stanice OMV. Vozidlá načerpajú ekologické palivo CNG za porovnateľný čas ako pri používaní konvenčných palív.

V súčasnosti je tak na Slovensku motoristom k dispozícii už 16 plniacich staníc CNG, z toho 11 prevádzkuje spoločnosť SPP CNG. Koncom leta 2021, keď rozšírime sieť plniacich staníc CNG o ďalšie dve na náprotivných odpočívadlách Pohranice na rýchlostnej ceste R1 pri Nitre, ich celkový počet vzrastie na osemnásť.

„Finančné dopady vyplývajúce z koronakrízy, môžu ovplyvniť aj rozhodovanie sa zákazníkov pri výbere auta. Drahšie elektromobily nemusia byť prvou voľbou, ak chceme jazdiť ekologickejšie. Autá s pohonom na CNG predstavujú v tomto čase veľmi racionálnu voľbu, preto sme rozhodnutí pokračovať v dynamickom zlepšovaní CNG infraštruktúry na Slovensku v najbližších rokoch,“ vysvetľuje Richard Prokypčák, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP.

„Naša dcérska spoločnosť SPP CNG prijala stratégiu do roku 2025 na vybudovanie ďalších 15 CNG staníc v krajských a okresných mestách, čo by malo zabezpečiť výrazne vyššie pokrytie plniacou infraštruktúrou. Okrem toho, pripravujeme nové stanice na skvapalnený zemný plyn LNG, ktorý využíva hlavne ťažká automobilová doprava. Tri LNG plniace stanice uvedieme do prevádzky v roku 2022. Príležitosť vidíme aj vo využití vodíka. Ich vzájomnou kombináciou ponúkneme infraštruktúru pre nízko emisnú a bez emisnú dopravu založenú na alternatívnych plynových riešeniach," dodáva Richard Prokypčák.

Všetko o plyne

Vozidlá CNG dokážu znížiť náklady na palivo o 20 až 40% v porovnaní s benzínovým pohonom a o 10 až 20% v porovnaní s naftovým pohonom. Zároveň vykazujú nižšiu hladinu hluku, o 10 až 15 dB. Rovnako sú šetrné k motoru a bezproblémovo sa s nimi štartuje aj pri nízkych teplotách.

Pri spaľovaní CNG uniká do ovzdušia v porovnaní s naftou alebo benzínom výrazne menej škodlivín, oxidu dusíka NOx, oxidu uhoľnatého CO, pevných častíc PM a karcinogénnych látok. CNG je environmentálne šetrnejšou alternatívou, v porovnaní s benzínom či naftou, aj pokiaľ ide o skleníkové plyny.

Z toho dôvodu CNG je zaradený medzi alternatívne motorové palivá. Autá s CNG pohonom sú dnes už dostupné v rámci všetkých segmentov cestnej dopravy a vizuálne sa neodlišujú od bežných vozidiel. A čo je pre mnohých najpodstatnejšie, cena týchto vozidiel je porovnateľná s cenou v klasických benzínových či naftových motorizáciách.

“Zemný plyn v stlačenej podobe CNG je výhodné tranzitné palivo na ceste k uhlíkovej neutralite, pretože je ho možné postupne nahradiť za obnoviteľný biometán. Navyše, modely automobilov jazdiace na stlačený zemný plyn kopírujú koncept automobilov so spaľovacím motorom, na ktorý sú motoristi zvyknutí. Výhoda pri tankovaní je napríklad tá, že nádrž vozidla sa plní rovnako rýchlo ako benzínové či naftové vozidlo, a to takým množstvom paliva, s ktorým prejde relatívne porovnateľnú vzdialenosť. Okrem toho ide o overenú technológiu, ktorá sa roky využíva naprieč celou Európou. Sme radi, že rozširujeme svoju sieť plniacich staníc CNG a budeme v tom pokračovať,” uzatvára Peter Mozolák konateľ spoločnosti SPP CNG, s.r.o.

Mapa CNG staníc

CNG (Compressed Natural Gas) - stlačený zemný plyn, je ekologické, ekonomicky výhodné a bezpečné palivo, ktorého hlavnou zložkou je metán. Vďaka nemu sú vyprodukované emisie pri spaľovaní výrazne nižšie ako u ostatných motorových palív vrátane LPG (skvapalnený ropný plyn).

Spaľovaním CNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nie sú preto potrebné filtre ani aditíva. Autá na tento pohon preukázateľne produkujú menej škodlivých skleníkových plynov, najmä oxidov síry (-99 %), oxidov dusíka (-75 %), oxidov uhlíka (-50 %), polyaromatických uhľovodíkov (-45 %) a pevných častíc (-86 %).

Automobily na CNG pohon sú bezpečnejšie ako benzínové a naftové vozidlá a pri prípadných nehodách nedochádza k znečisteniu pôdy, povrchových, či podzemných vôd.

O spoločnosti

Spoločnosť SPP CNG, s.r.o. vznikla 1. februára 2014 ako dcérska spoločnosť SPP. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je predaj stlačeného zemného plynu (CNG) ako ekologického paliva na pohon vozidiel. V súčasnosti prevádzkuje SPP CNG 11 verejných samoobslužných plniacich staníc. Využívanie CNG v doprave, ako ekologickej a bezpečnej alternatívy k tradičným palivám prispieva k ochrane životného prostredia a čistejšiemu ovzdušiu na Slovensku.

Zdroj: SPP CNG

Spoločnosť SPP je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Nemci po prvýkrát primiešali vodík do zemného plynu v plynovode

Nemci po prvýkrát primiešali vodík do zemného plynu v plynovode

Primiešavanie vodíka do plynu má znížiť emisie skleníkových plynov.

Pozvánka na webinár: ENVIRODELIKTY 2021

Pozvánka na webinár: ENVIRODELIKTY 2021

Spôsobiť envirodelikt je rovnako jednoduché, ako mu predísť. Ako sa zachovať pri návšteve inšpekcie ŽP a ako s ňou následne komunikovať? To a mnohé ďalšie sa dozviete na chystanom webinári s policajtmi, právnikmi a špecialistami na odpadové hospodárstvo.

Príspevky na domy s takmer nulovou potrebou energie v roku 2021 zrejme nebudú

Príspevky na domy s takmer nulovou potrebou energie v roku 2021 zrejme nebudú

O príspevky vo výške 8 000 eur bol v minulom roku veľký záujem. V roku 2021 už rezort dopravy takmer nulové domy dotovať neplánuje.