INNOGY
INNOGY
Belimo 2

Legislatíva v plynovodoch prináša viacero noviniek

Novinky v technických pravidlách plynu (TPP) a podnikových technických noriem (PTN), ktoré sa týkajú navrhovania, projektovania, montáže, skúšania, uvedenia do prevádzky, opravy a údržby plynovodov do 0,5 bar.

Legislatíva v plynovodoch prináša viacero noviniek

SANHYGA 2016

  • Téma |  18.10.2016 |  Kamila Víchová, redakcia

O legislatívnych novinkách informovala na konferencii SANHYGA 2016 Ing. Kamila Víchová, PhD. z Katedry Technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU Bratislava.

Výber z príspevku si môžete prečítať tu.

1. Technické podmienky SPP-Distribúcia, a.s.

SPP-D ako prevádzkovateľ distribučnej siete určuje podmienky prístupu, pripojenia do distribučnej siete a prevádzkovanie distribučnej siete. Spoločnosť je riadne oprávnená vykonávať distribúciu plynu.

Na základe zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov a vyhlášky MH SR č. 271/2012 Z.z. je povinná určiť technické podmienky prístupu a pripojenia a kritériá technickej bezpečnosti siete.

Podmienky prístupu do distribučnej siete

Ide o technické požiadavky pre prístup do siete podľa typu účastníka trhu s plynom. Množstvo distribuovaného plynu, denná a hodinová distribučná kapacita sa vyjadrujú pri teplote, absolútnom tlaku a relatívnej vlhkosti v súlade s podmienkami stanovenými v Prevádzkovom poriadku.

SPP-D stanoví prevádzkový tlak na výstupe z distribučnej siete v súlade s technickými podmienkami.

Hodnoty technických parametrov, najmä požadovaný prevádzkový tlak v príslušnom výstupnom bode z distribučnej siete a požadovanú distribučnú kapacitu uvádzané v žiadosti o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu nesmú prevyšovať hodnoty technických parametrov, ktoré boli stanovené v podmienkach pripojenia pre konkrétne miesto pripojenia.

2. Pripojenie k distribučnému plynovodu

Postup novej plynofikácie objektu je založený podľa SPP-D na siedmich krokoch:

1. Potrebné je vyplniť žiadosť o pripojenie a spolu s prílohami ju v dvoch exemplároch doručiť poštou alebo osobne na kontaktné miesta SPP – distribúcia, a. s. (tlačivá sú dostupné na kontaktných miestach alebo na webovej stránke). Spoločnosť následne zašle návrh zmluvy o pripojení s technickými podmienkami pripojenia k distribučnej sieti.

2. Prevádzkovateľ distribučnej siete následne do 30 dní stanoví technické a obchodné podmienky pripojenia, vrátane predpokladaného termínu pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti. Návrh Zmluvy o pripojení k distribučnej sieti dostanete doporučenou poštou v dvoch exemplároch.

Obidva exempláre podpíšete a doručíte prevádzkovateľovi distribučnej siete najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu Zmluvy o pripojení k distribučnej sieti. Ak zmluvu nedoručíte, automaticky zaniká.

Jednou z podmienok pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti je úhrada poplatku za pripojenie, a to do 15 dní od doručenia/prevzatia faktúry poplatku za pripojenie,“ informuje prevádzkovateľ distribučnej siete. Preto treba čakať na faktúru. Ak nepríde, treba sa obrátiť na zákaznícku linku.

3. Po doručení podpísanej zmluvy o pripojení je potrebné zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pripojovacieho plynovodu (plynovej prípojky) a odberného plynového zariadenia.

Projektovú dokumentáciu pripojovacieho plynovodu potom je potrebné predložiť na vyjadrenie prevádzkovateľovi distribučnej siete. „Ak bude váš odber plynu väčší ako 10 m3/h,súčastou projektovej dokumentácie musí byt aj projektová dokumentácia umiestnenia meracej a regulačnej zostavy,“ spresňuje prevádzkovateľ distribučnej siete.

4. Po doručení vyjadrenia k projektovej dokumentácii si vyhľadáte zhotovovateľa, prostredníctvom ktorého zrealizujete výstavbu pripojovacieho plynovodu, ako aj odberného plynového zariadenia.

Pred realizáciou výstavby je potrebné požiadať o vytýčenie existujúceho distribučného plynovodu a po ukončení výstavby o kontrolu realizácie výstavby pripojovacieho plynovodu. Ak je výsledok kontroly
vyhovujúci, predloží predkladateľ alebo zhotoviteľ technickú dokumentáciu pripojovacieho plynovodu do príslušnej podateľne alebo na kontaktné miesta.

Ďalší postup sa nachádza v zborníku príspevkov z konferencie SANHYGA 2016.

3. Použitie vlnovcových ohybných rúr pre rozvod plynu v budovách s pretlakom do 0,5 BAR – PTN 704 04 z roku 2016

Táto podniková norma nadväzuje na STN EN 17775:2008 a TPP 704 01 a rozpracováva špecifické požiadavky pre rozvod plynu vlnovcovými ohybnými rúrkami z korózie vzdornej oceli.

Kompletný príspevok sa nachádza v zborníku príspevkov z konferencie SANHYGA 2016.

Značky
plynovod

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Koľko stoja tepelné čerpadlá? O tom, či sa tepelné čerpadlo oplatí, nerozhoduje len cena

Koľko stoja tepelné čerpadlá? O tom, či sa tepelné čerpadlo oplatí, nerozhoduje len cena

Energie-portal.sk medzi predajcami zisťoval, od čoho závisí cena tepelných čerpadiel a za akých podmienok bude tepelné čerpadlo pre vás výhodné riešenie. Ceny tepelných čerpadiel pre malé rodinné domy sa podľa nášho prieskumu pohybujú od 7000 eur.

Koľko stojí plynový kotol? Porovnanie ukazuje, že cena kotlov závisí od mnohých faktorov

Koľko stojí plynový kotol? Porovnanie ukazuje, že cena kotlov závisí od mnohých faktorov

Kondenzačný kotol na plyn môže byť výhodné riešenie pre vykurovanie vašich priestorov. Poradíme, kedy sa nový kotol oplatí, od čoho cena kotlov závisí a ako pri kúpe kotla ušetriť.

Koľko stojí nová elektrická prípojka pre rodinný dom alebo firmu?

Koľko stojí nová elektrická prípojka pre rodinný dom alebo firmu?

Aká je cena za pripojenie elektriny do distribučnej sústavy, čo všetko je nutné vybaviť a aké sú výhody elektrickej prípojky na kľúč?