INNOGY
INNOGY
INNOGY

Pozvánka na konferenciu: SANHYGA 2016

Už 21. ročník konferencia sa zameriava na oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách.

Pozvánka na konferenciu: SANHYGA 2016

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov Vás pozývajú na 21. vedecko - technickú konferenciu SANHYGA 2016, ktorá sa uskutoční 13. - 14. októbra 2016 v Hoteli Magnólia, Piešťany.

Konferencia s medzinárodnou účasťou je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách.

Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti. Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí renomovaní odborníci z technických univerzít doma aj v zahraničí, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie.

Konferencia je určená aj širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

Program tohtoročnej 21. medzinárodnej vedecko - technickej konferencie SANHYGA 2016 analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy :

 • legislatíva a trendy v zdravotnej technike

 • kvalita vody

 • potrubia vodovodu

 • navrhovanie vodovodu a kanalizácie v budovách

 • realizácia zdravotnotechnických inštalácií – skúsenosti z praxe

 • zásobovanie budov plynom


PROGRAM KONFERENCIE

13. 10. 2016 ŠTVRTOK

8.00 - 8.45 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

8.45 - 8.45 OTVORENIE KONFERENCIE

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., odborný garant konferencie

1. tematický okruh: LEGISLATÍVA A TRENDY V ZDRAVOTNEJ TECHNIKE | vedie: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

8.45 - 9.00 Informácia o Vyhláške MH SR č. 240/2016 Z. z.
J.Peráčková, SvF STU Bratislava

9.00 - 9.15 Vízia vodovodov a kanalizácií v budovách v kontexte výmeny medzinárodných skúseností - CIB 2016 Košice
Z. Vranayová, D. Káposztásová, SvF TU Košice

9.15 - 9.30 Informácia o novej STN 75 6101 Gravitačné systémy mimo budov
J. Pašek, VUIS – Vodovody a kanalizácie, s.r.o., Bratislava

9.30 - 9.45 Zelené steny ako možnosť využitia sivých vôd v budovách
M. Rysulová, M.; S. Al Hosni., SvF TU Košice

9.45 - 10.00 Zelené strechy a ich retenčné vlastnosti z pohľadu užívateľov
Z. Poórová, SvF TU Košice

10.00 - 10.15 DISKUSIA

10.15 - 10.30 PRESTÁVKA

2. tematický okruh : KVALITA VODY A POTRUBIE | vedie: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.

10.30 - 10.45 Vnitřní vodovod – mikrobiologická rizika a jejich možná řešení
Z. Žabička, Brno, CZ

10.45 - 11.00 Havarijní stavy potrubí vnitřních vodovodů teplé vody – životnost potrubí – dávkování biocidů – možnosti hygienického zabezpečení
Z. Pospíchal, QZP s.r.o., Brno, CZ

11.00 - 11.15 Vnitřní vodovody se zaměřením na plasty. Vliv kvality pitné vody na potrubí vnitřního vodovodu.
I. Koubková, ČVUT Praha

11.15 - 11.30 Potenciál využitia alternatívnych zdrojov vody v budovách G. Markovič, SvF TU Košice

11.30 - 11.45 DISKUSIA

11.45 - 13.00 firemné prezentácie ( 15 min / firma )
Wavin, ACO, Waleon, Walraven, HL HUTTERER-LECHNER

13.00 - 14.30 OBED

3. tematický okruh: NAVRHOVANIE VODOVODU A KANALIZÁCIE V BUDOVE | vedie: Ing. Jakub Vrána, PhD.

14.30 - 14.45 Průtoky a spotřeby vody v bytových domech
J. Vrána, FAST VUT Brno, CZ

14.45 - 15.00 Experimentálne meranie spotreby studenej a teplej vody v bytovom dome
M. Krafčík, J. Peráčková, SvF STU Bratislava

15.00 - 15.15 Porovnanie návrhu vodovodu v budove podľa STN 73 6655 a STN EN 806-3
T. Jánošková, SVF STU Bratislava

15.15 - 15.30 Ostrovní systémy a jejich efektivní řešení
J.Vacek, K. Plotěný, Asio,s.r.o., Brno, CZ

15.30 - 15.45 Dimenzovanie dažďového zásobníka pre potrebu závlahy
M. Poliak, Ekodren s.r.o., Bratislava

15.45 - 16.00 Experimentálne meranie podtlakového odvodnenia striech
L. Jágerská, SvF STU Bratislava, Z. Szántó, SjF TU Budapest, Maďarsko, J. Peráčková, SvF.STU Bratislava

16.00 - 16.15 DISKUSIA

16.15 – 16.30 PRESTÁVKA

4. tematický okruh: REALIZÁCIA ZTI – SKÚSENOSTI Z PRAXE | vedie: prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.

16.30 - 16.45 Odvedenie dažďových vôd zo strešnej konštrukcie kostola do vsakovacích zariadení
M. Botka, EMPONT, s.r.o. Šaľa

16.45 – 17.00 Rekonstrukce bytové koupelny – zajímavosti z realizace
D. Kopačková, TZB- info, Praha, CZ

17.00 - 17.15 Kombination Photovoltaikanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe beim Einfamilienhaus – Kombinácia footovoltaiky a tepelného čerpadla vzduch- voda v rodinnom dome
E. Draxler , Ch. Lackner, HT Pinkafeld, , Rakúsko

17.15 - 17.30 Tvorba škodlivín a intenzita výmeny vzduchu v kuchyniach
L. Barna, l. Kajtár, A. Vörösné Leitner, SjF, TU Budapest, Maďarsko, J.Takács, SvF STU Bratislava

17.30 - 17.45 Hodnotenie vybraných domov s ultranízkou potrebou energie
J. Valášek – M. Krajčík, SvF STU Bratislava

17.45 - 18.00 Hodnotenie čerpacej práce automatickej tlakovej stanice z hľadiska hospodárnosti
M. Eördöghné, TU Pécs, Maďarsko

18.00 – 18.15 DISKUSIA

18.15 - 19.30 firemné prezentácie ( 15 min / firma )
Honeywell, REHAU, AEROFLEX – SK, GEBERIT, UPONOR

20.15 Spoločenský večer a slávnostné odovzdanie ceny SSTP v oblasti zdravotnej techniky - cena prof. Ing. Ľudovíta Hrdinu za rok 2016

14. 10. 2016 PIATOK

8.30 - 9.00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

5. tematický okruh: ZÁSOBOVANIE BUDOV PLYNOM | vedie: Ing. Kamila Víchová, PhD.

9.00 - 9.15 Legislatíva v plynovodoch
K.Víchová, SvF STU Bratislava

9.15 - 9.30 Nízkotlakové kotolne so zariadeniami na plynné palivá
P. Sitár, Združenie odborníkov plynových zariadení, Bratislava

9.30 - 9.45 Komínové telesá pre nízkoenergetickú a pasívnu výstavbu
M.Plško, Schiedel Slovensko

9.45 - 10.00 Regulačné zariadenie pre kotolne a projektovanie
M. Keruľ - Kmec , Združenie odborníkov plynových zariadení, Bratislava

10.00 - 10.15 Technické bezpečnostné podmienky na predchádzanie poškodzovania zariadení distribučných plynovodov subjektmi tretej strany
J.Pilát, Servis potrubných systémov, Bratislava

10.15 - 11.15 PRESTÁVKA

11.15 – 11.30 DISKUSIA

11.30 - 12.30 firemné prezentácie ( 15 min / firma )
FLAGA, KEMPER, VIEGA

12.30 ukončenie konferencie


TERMÍN A MIESTO KONANIA:

 • 13. - 14. 10. 2016
  Hotel MAGNÓLIA, Piešťany

ÚČASTNÍCKY POPLATOK, UBYTOVANIE, STRAVOVANIE:

PRIHLÁŠKA:


Odborný garant:

 • doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
  Stavebná fakulta STU Bratislava
  Radlinského 11, 813 68 Bratislava
  jana.perackova@stuba.sk

Prípravný vedecký výbor:

 • prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., Bratislava
  prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Košice
  doc. Ing. Ján Takács, PhD. Bratislava
  Ing. Kamila Víchová, PhD., Bratislava
  Ing. Zdeněk Žabička, Brno, CZ
  Ing. Jakub Vrána, PhD., Brno, CZ

Organizačný garant:Značky
konferencie

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Kto sú noví účastníci na trhu s elektrinou a aké je ich postavenie?

Kto sú noví účastníci na trhu s elektrinou a aké je ich postavenie?

Nová európska legislatíva prináša nové subjekty do energetiky. Čo určujú smernice a aké sú zámery ministerstva hospodárstva pri ich prenesení do zákonov?

Prekvapenie: Znižujú atómové elektrárne emisie CO2?

Prekvapenie: Znižujú atómové elektrárne emisie CO2?

Obnoviteľné zdroje energie vs. jadro. Štúdia skúmala vplyv OZE a jadrovej energie na znižovanie uhlíkových emisií a ich vzájomný vzťah v energetickom mixe.

TOP 10 najčítanejších článkov o energetike v roku 2020

TOP 10 najčítanejších článkov o energetike v roku 2020

Medzi najpopulárnejšími témami vlani dominovali koronavírus, kauzy, zmeny na ÚRSO, ale aj ceny energií.