Kvetoslava Šoltésová: Veľké dotácie na OZE skončia | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Kvetoslava Šoltésová: Veľké dotácie na OZE skončia

Nový Operačný program Kvalita životného prostredia predpokladá podporu menším inštaláciám zariadení na OZE i nižšou mierou krytia nákladov, uviedla Kvetoslava Šoltésová z Odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA dňa 21.10.2014 na konferencii Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu Malé zdroje a distribuovaná produkcia – Fotovoltika v roku 2015. Venovala sa aj ďalším podstatným otázkam cieľov podpory a mechanizmom ich vyplácania.

Kvetoslava Šoltésová: Veľké dotácie na OZE skončia

Šoltésová upozornila v súvislosti z novým operačným programom na to, že Slovensko v novele zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie s platnosťou od 1. januára oddelilo pre výrobcu elektriny z malého zdroja investičnú pomoc od prevádzkovej pomoci, takže ten, kto si uplatní dotáciu zo štrukturálnych fondov, nebude môcť čerpať doplatok na množstvo vyrobenej elektriny z OZE. Táto požiadavka mala vyplynúť zo strany Európskej komisie.

Koniec novej biomasy

Nové investičné projekty na výrobu elektriny z biomasy – tzv. na zelenej lúke – už nebude operačný program podporovať. Dotáciu budú môcť získať iba zariadenia, ktoré budú využívať biomasu po rekonštrukcii a modernizácii existujúcich „uhoľných“ fabrík, teda energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív. Toto rozhodnutie má súvisieť s európskou agendou ochrany ovzdušia, ktorá nevníma pozitívne prechod z plynu na biomasu. Aj preto bude ministerstvo životného prostredia podporovať iba zariadenia na plné využívanie biomasy z uhlia, žiadne spoluspaľovanie.

Preferovať malé inštalácie

MŽP bude naďalej podporovať aj inštalácie malých zariadení na OZE s výkonom do 10kW: fotovoltické panely (výroba elektriny), veterné turbíny (výroba elektriny), slnečné kolektory (výroba tepla), kotly na biomasu (výroba tepla) a tepelné čerpadla (výroba tepla). Podporovať sa budú aj ďalšie nové inštalácie. „Na zelenej lúke bude môcť ísť výstavba zariadení na výrobu biometánu, využitie vodnej energie, s tým, že hydroelektrárne sa budú stavať a podporovať len vtedy, ak projekty budú posúdené podľa rámcovej smernice o vodách,“ objasnila Šoltésová, ktorá zároveň upozornila, že kritériá výberu projektov sav novom OP výrazne sprísnili .

Mechanizmus udeľovania podpory zatiaľ nie je rozhodnutý

Ministerstvo zatiaľ nevie, či podporu inštalácie malých zariadení na využívanie OZE bude realizovať formou tzv. národného projektu alebo dopytovo orientovaných projektov. Operačný program pripúšťa obe možnosti. Dopytovo orientované projekty predpokladajú podporu projektov na základe výziev, ktorých sprostredkovateľom bude SIEA. V prípade národného projektu by podľa Šoltésovej musela SIEA uskutočniť výber dodávateľov cez verejné obstarávanie. „Tento postup však zvyšuje riziko prieťahov z dôvodu častých námietok súťažiacich s následného predlžovania tendra,“ objasnila.

Jednou z možných foriem národného projektu je tzv. poukážkový systém, v ktorom by domácnosť dostala poukážku, ktorú by predložila firme, ktorá bola vybratá v súťaži, alebo by príspevok išiel priamo na firmu, ak by tá preukázala, že v domácnosti realizovala projekt s náležitými podkladmi. V tom prípade by domácnosť priamo dotáciu nedostala. Prvý prípad predpokladá komunikáciu administrátora operačného programu (SIEA) s domácnosťami aj „inštalatérskymi“ firmami, v druhom iba s dotyčnými firmami – tento postup je podľa Šoltésovej menej administratívne náročný.

SIEA uvažuje v záujme zníženia transakčných nákladov o „nastavení“ referenčných hodnôt nákladov na inštalovanie zariadení na využívanie OZE, tak, aby inštalujúce firmy nemuseli realizovať obstarávanie na dodávateľov. Nastavenie takéhoto systémy by sa mohlo riešiť prieskumom trhu, pri ktorom sa zadajú modelové situácie, na základe ktorých vyjde celkový náklad na inštalovanie jednotky. V tom prípade by podnikateľský subjekt dostal preplatenú časť na jednotku výkonu. „Takýto systém by mohol byť rýchlejší, ako systém cez národný projekt,“ vysvetlila Šoltésová.

Nový výpočet nákladov

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Objavili najväčšie ložisko lítia na svete, ťažba má začať o pár rokov

Objavili najväčšie ložisko lítia na svete, ťažba má začať o pár rokov

V kráteri vyhasnutej sopky by sa malo nachádzať viac lítia, než v doteraz najväčšom ložisku v Bolívii.

Platia len od júla a čaká ich prvá novela. ÚRSO ide novelizovať pravidlá trhu s elektrinou

Platia len od júla a čaká ich prvá novela. ÚRSO ide novelizovať pravidlá trhu s elektrinou

Do kľúčovej vyhlášky majú pribudnúť aj nové definície.

Dováža sa menej plynu aj ropy. Energetické importy EÚ v roku 2023 klesajú

Dováža sa menej plynu aj ropy. Energetické importy EÚ v roku 2023 klesajú

V druhom štvrťroku sa medziročný pokles prehĺbil, ukazujú dáta Eurostatu.