Kontroly vykurovacích systémov | ENERGIE-PORTAL.SK
INNOGY
VSDS
INNOGY

Kontroly vykurovacích systémov

Interval pravidelnej kontroly vykurovacích systémov určuje Zákon č. 314/2012 Z.z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov v jeho prílohe číslo 1.

Kontroly vykurovacích systémov

Flickr

Príloha č. 1
k zákonu č. 314/2012 Z. z.

Interval pravidelnej kontroly vykurovacích systémov z hľadiska
energetickej účinnosti v závislosti od menovitého výkonu kotla, druhu
spaľovaného paliva a kategórie budovy

(Aktualizované 20.10.2014)

Menovitý výkon
kotla
[kW]

Palivo

Interval pravidelnej kontroly
[rok]

 

 

rodinné domy
a bytové domy

Administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení, budovy nemocníc, budovy hotelov a reštaurácií, športové haly a iné budovy určené na šport, budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby, ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu

od 20 do 30 vrátane

fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu

10

7

 

zemný plyn

15

12

 

biomasa, bioplyn

15

12

od 30 do 100 vrátane

fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu

4

4

 

zemný plyn

6

6

 

biomasa, bioplyn

6

6

od 100

fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu

2

2

 

zemný plyn

3

3

 

biomasa, bioplyn

2

2
Mohlo by vás zaujímať

Dodávatelia elektriny v SR

Dodávatelia elektriny v SR

Zoznam dodávateľov elektriny pre domácnosti pravidelne aktualizuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO.

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Produkcia skvapalneného zemného plynu v EÚ postupne klesá. Nahradiť ju môže americký alebo ruský plyn.

Bioplynové stanice v SR

Bioplynové stanice v SR

Zoznam zariadení na výrobu bioplynu na Slovensku.