Kontroly klimatizačných systémov | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Kontroly klimatizačných systémov

Interval pravidelnej kontroly klimatizačných systémov určuje Zákon č. 314/2012 Z.z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov v jeho prílohe číslo 2.

Kontroly klimatizačných systémov

Flickr

Príloha č. 2
k zákonu č. 314/2012 Z. z.

Interval pravidelnej kontroly klimatizačných systémov
z hľadiska energetickej účinnosti v závislosti od menovitého výkonu klimatizačného systému

(Aktualizované 20.10.2014)


Menovitý výkon
klimatizačného systému
[kW]

Interval pravidelnej kontroly
[rok]

od 12 do 50 vrátane

8

od 50 do 250 vrátane

6

od 250 do 1 000 vrátane

4

od 1 000

2


Podnikateľ, ktorý má osvedčenie na výkon pravidelnej kontroly vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému, oznámi požiadavky na prípravu vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému na vykonanie pravidelnej kontroly vlastníkovi budovy alebo príslušnej osobe najmenej desať pracovných dní pred dňom vykonania pravidelnej kontroly.

Požiadavkami na prípravu vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému na vykonanie pravidelnej kontroly sú najmä prevádzkyschopnosť vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému, zabezpečenie dostatočného množstva paliva, prítomnosť kvalifikovanej obsluhy, ak to vyžaduje prevádzka vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému a dostupnosť projektovej a prevádzkovej dokumentácie budovy a vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému.

Oprávnená osoba nesmie vykonávať pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému v budovách, ktoré vlastní alebo spravuje a v budovách, ktoré vlastní alebo spravuje odborne spôsobilá osoba zapísaná v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorá je v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu s touto oprávnenou osobou.


Mohlo by vás zaujímať

Dodávatelia elektriny v SR

Dodávatelia elektriny v SR

Zoznam dodávateľov elektriny pre domácnosti pravidelne aktualizuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO.

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Produkcia skvapalneného zemného plynu v EÚ postupne klesá. Nahradiť ju môže americký alebo ruský plyn.

Bioplynové stanice v SR

Bioplynové stanice v SR

Zoznam zariadení na výrobu bioplynu na Slovensku.