Komisia schválila pravidlá pre Modernizačný fond. Rozbehne sa už v roku 2021 | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSDS
Belimo 2

Komisia schválila pravidlá pre Modernizačný fond. Rozbehne sa už v roku 2021

Modernizačný fond bude fungovať v polročných cykloch. Vykonávacie nariadenie Európskej komisie stanovuje podrobné pravidlá jeho prevádzkovania.

Modernizačný fond

Foto: Fotolia

Dlho očakávaný Modernizačný fond, ktorý má rozdeľovať dotácie už od budúceho roka, dostal jasné pravidlá fungovania.

Európska komisia (EK) zverejnila vykonávacie nariadenie, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice EP a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti v 10 štátoch strednej a východnej Európy vrátane Slovenska.

Energetickým a priemyselným podnikom by mal Modernizačný fond rozdeliť v priebehu 10 rokov okolo 1,3 miliardy eur. Fond bude financovaný výnosmi z emisných kvót. Prvé podrobnosti o jeho príprave sme na Energie-portal.sk priniesli už začiatkom tohto roka.

V tomto článku sa okrem iného dozviete:

 • ako bude prebiehať predkladanie investičných návrhov,
 • do kedy bude potrebné návrhy podávať,
 • či bude možné opätovne podať revidované návrhy,
 • v akých cykloch bude zasadať investičný výbor Modernizačného fondu,
 • kedy bude Modernizačný fond vyplácať podporu.

Plné znenie vykonávacieho nariadenia EK si môžete stiahnuť cez odkaz v závere článku.

Prehľad investícií do 30. novembra

Prijímajúce členské štáty by podľa nariadenia EK mali o plánovaných investíciách pravidelne informovať Európsku investičnú banku (EIB) aj Investičný výbor Modernizačného fondu a uľahčiť tak plánovanie platieb a hospodárenie so zdrojmi fondu. Uvedené informácie ich však nebudú zaväzovať pri predkladaní budúcich investičných návrhov.

„Každý prijímajúci členský štát poskytne najneskôr do 30. novembra každého roka EIB a investičnému výboru prehľad investícií, na ktoré zamýšľa predložiť investičné návrhy v nasledujúcich dvoch kalendárnych rokoch, ako aj aktualizované informácie o investíciách, na ktoré sa vzťahuje akýkoľvek predchádzajúci prehľad,“ píše sa v nariadení.

V tomto prehľade musia prijímajúce štáty uviesť:

 • názov navrhovateľa projektu alebo riadiaceho orgánu schémy,
 • konkrétne miesto investície alebo geografickú pôsobnosť schémy,
 • odhad celkových nákladov investície,
 • investičnú oblasť a súhrnný opis investície,
 • v uplatniteľných prípadoch stav akéhokoľvek posúdenia štátnej pomoci týkajúceho sa investície,
 • odhad financovania z modernizačného fondu a prehľad plánovaných návrhov na financovanie.

Tieto prehľady však nebudú pre členské štáty záväzné. Samotné investičné návrhy môžu prijímajúce štáty predkladať kedykoľvek počas kalendárneho roka.

Posúdia, či ide o prioritný projekt

Ako sme na Energie-portal.sk už v apríli tohto roka priniesli na základe vyjadrení Milana Zvaru z Ministerstva životného prostredia SR, Modernizačný fond bude poskytovať podporu pre jednotlivé projekty, ale aj cez viacročné schémy.

V prípade, že sa investícia bude týkať schémy, prijímajúci štát musí podľa nariadenia EK uviesť presnú sumu, ktorú požaduje vyplatiť ako prvú v rámci schémy. Po rozhodnutí Komisie o prvom vyplatení v rámci schémy si akékoľvek následné vyplatenie bude od prijímajúceho štátu vyžadovať samostatný návrh, kde bude uvedená požadovaná suma a podľa potreby aj aktualizované informácie o schéme.

„Ak prijímajúci členský štát predloží niekoľko investičných návrhov, ktoré sa majú posúdiť v tom istom polročnom cykle vyplácania, musí uviesť poradie dôležitosti v súvislosti s posúdením prioritných investícií a poradie dôležitosti v súvislosti s posúdením neprioritných investícií,“ uvádza sa v nariadení.

Okrem toho platí, že prijímajúci štát nesmie z Modernizačného fondu žiadať o financovanie žiadnych investičných nákladov, ktoré sú financované z iného nástroja Únie alebo vnútroštátneho nástroja.

Investičné návrhy predložené ako prioritné investície bude EIB posudzovať v prvom polročnom cykle vyplácania v príslušnom kalendárnom roku, ak sa predložia aspoň šesť týždňov pred prvým polročným zasadnutím investičného výboru.

Ak EIB rozhodne, že predložený návrh sa týka neprioritnej investície, daný štát o tom musí podľa nariadenia EK informovať najneskôr do štyroch týždňov od predloženia návrhu a uviesť aj dôvody svojho záveru.

Neprioritné návrhy vo väčšom predstihu

Návrhy týkajúce sa neprioritných malých projektov sa môžu predkladať len v rámci schém.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Je to spečatené. Vláda rozhodla o budúcoročných cenách elektriny pre domácnosti

Je to spečatené. Vláda rozhodla o budúcoročných cenách elektriny pre domácnosti

Plán ministra Hirmana počíta s tým, že kľúčovú rolu opäť zohrá štátny SPP.

Predaj naftových a benzínových áut bude zákazaný. S výnimkou e-palív

Predaj naftových a benzínových áut bude zákazaný. S výnimkou e-palív

Brusel ustúpil tlaku Nemecka, ktoré požadovalo výnimku pre vozidlá so syntetickými palivami.

Svetová kapacita OZE vlani rekordne vzrástla. Najviac sa darilo fotovoltike, geotermu len minimálne

Svetová kapacita OZE vlani rekordne vzrástla. Najviac sa darilo fotovoltike, geotermu len minimálne

Lídrom v pridávaní nových kapacít bola Čína.