Eversheds Sutherland
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo 2

Na účte Envirofondu sa vlani nakopilo ďalších 210 miliónov eur z výnosov z emisných kvót

Environmentálny fond v roku 2019 hospodáril s príjmami 846 miliónov eur, väčšinu pritom tvorili prenesené prostriedky z predošlých rokov. Do fondu však natieklo aj 244 miliónov eur z výnosov z emisných kvót.

Environmentálny fond

Foto: Fotolia

Environmentálny fond v roku 2019 zinkasoval z výnosov z predaja emisných kvót 244 miliónov eur a na jeho účte, kam tieto prostriedky smerujú, bolo spolu s financiami z predošlých rokov už viac ako 640 miliónov eur. Vyplýva to z výročnej správy Envirofondu za vlaňajší rok.

V tomto článku sa dozviete:

 • aké boli príjmy Envirofondu v roku 2019,
 • koľko financií mal fond na účtoch k 31. decembru 2019,
 • aké boli výdavky Envirofondu v roku 2019,
 • kam išlo vlani z fondu najviac dotácií.

Emisné kvóty fondu vyniesli 244 miliónov eur

Príjmy Envirofondu boli v minulom roku pôvodne rozpočtované vo výške zhruba 692 miliónov eur. Skutočné príjmy fondu k 31. decembru 2019 však dosiahli až 846 miliónov eur, čo predstavuje viac ako 120 % plnenie ročného rozpočtu. Po vylúčení finančných operácií Envirofond dosiahol príjmy vo výške 296 miliónov eur.

Pod príjmami z finančných operácií sa pritom „skrývali“ najmä zostatky prostriedkov z predošlých rokov v objeme 549 miliónov eur, v menšej miere aj príjmy zo splátok úverov (zhruba milión eur).

Najväčší podiel na celkových príjmoch fondu v roku 2019 predstavovala podľa jeho výročnej správy položka „Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky za platby“ vo výške 268 miliónov eur (159 % plánovaného objemu). Patrili sem štyri druhy poplatkov.

 • poplatky za obchodovanie s emisnými kvótami v objeme 244 miliónov eur (naplnenie na 179 % ročného rozpočtu). V porovnaní s predošlým rokom 2018 vzrástol príjem na tejto položke o zhruba 15 miliónov eur. Pod významný nárast z predaja emisných kvót sa podpísalo vlaňajšie prudké zvýšenie cien na burze. Výnosy z predaja emisných kvót v dražbách Envirofond prijal na osobitný účet vedený v Štátnej pokladnici,
 • poplatky za odber podzemnej vody v objeme 11 miliónov eur,
 • poplatky za znečisťovanie ovzdušia vo výške 10 miliónov eur,
 • poplatky vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, ktoré fondu priniesli zhruba tri milióny eur.

Zvyšok vlaňajších príjmov Envirofondu tvoril osem ďalších položiek:

 • príjmy za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (21 miliónov eur),
 • príjmy z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín (dva milióny eur),
 • príjmy z úhrad za vydobyté nerasty (dva milióny eur),
 • ostatné poplatky, napríklad správne poplatky (100 tisíc eur),
 • pokuty penále a iné sankcie (dva milióny eur),
 • poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – úhrady za prieskumné územie (milión eur),
 • úroky z poskytnutých úverov a pôžičiek a z účtov finančného hospodárenia (150 000 eur),
 • iné nedaňové príjmy (21 tisíc eur).

Zo štátneho rozpočtu ani z rozpočtu EÚ Envirofond vlani neprijal nijaké prostriedky.

Z výnosov z kvót fond drží 641 miliónov eur

Kým k 1. januáru 2019 bolo na bežnom účte Envirofondu zhruba 429 miliónov eur z výnosov z emisných kvót, na konci roka to bolo už 641 miliónov eur. V priebehu roka sa tak na tomto účte nahromadilo viac ako 210 miliónov eur.

Ako sme na Energie-portal.sk priniesli už vlani v septembri, výnosy z predaja emisných kvót sa Envirofondu čerpajú len veľmi pomaly. Výnosy z kvót sú síce od roku 2015 v plnej výške príjmom výhradne Environmentálneho fondu, ich využitie však bolo od roku 2015 viazané na každoročnú dohodu s ministerstvom financií.

Podľa dohody sa však doteraz vyčerpal veľmi malý podiel výnosov, ročne okolo 10 % až 17 % týchto príjmov. Využitie výnosov upravila vlaňajšia novelizácia zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Z balíka kvót určených na dražby sa 30 % presunie do pripravovaného Modernizačného fondu, ktorý má začať naplno fungovať už od budúceho roku. 

Väčšinu výdavkov tvorili dotácie

Výdavky Envirofondu v minulom roku (bez výdavkových finančných operácií) boli pôvodne rozpočtované na úrovni 79 miliónov eur a v priebehu roka upravené na 124 miliónov eur. Skutočné čerpanie výdavkov napokon k 31. decembru 2019 dosiahlo 122 miliónov eur.

Rozhodujúcu časť výdavkov fondu predstavovali kapitálové výdavky (95 miliónov eur), ktoré tvorili takmer výlučne kapitálové transfery vo forme dotácií.

Bežné výdavky fondu dosiahli 27 miliónov eur. Väčšinu z toho tvorili bežné transfery (23 miliónov eur), kam patrili, napríklad, transfery vyplatené obciam, na území ktorých sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko a obciam, cez ktoré prechádza účelová komunikácia k skládke odpadov alebo odkalisku (13 miliónov eur).

Zvyšok bežných transferov (10 miliónov eur) smeroval vo forme dotácií príspevkovým organizáciám, obciam, občianskym združeniam, nadáciám a rôznym iným právnickým osobám.

Celkové výdavky na samotnú správu Envirofondu vlani dosiahli tri milióny eur. Zhruba polovicu (1,4 milióna eur) tvorili výdavky na mzdy zamestnancov, zvyšok predstavovali najmä náklady na nákup tovarov a služieb.

Z hľadiska podporovaných oblastí išlo najviac výdavkov Envirofondu na nakladanie s odpadovými vodami (49 miliónov eur), znižovanie znečistenia (36 miliónov eur) a nakladanie s odpadmi (16 miliónov eur).

Kam dotácie smerovali?

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Treba posilniť cezhraničné kapacity, apelujú regulátori. Pomôže to OZE a zníži volatilitu cien

Treba posilniť cezhraničné kapacity, apelujú regulátori. Pomôže to OZE a zníži volatilitu cien

Ak chcú štáty EÚ v energetickom mixe viac obnoviteľných zdrojov, vyžaduje si to viac kapacít pre cezhraničné obchodovanie, zdôrazňuje ACER.

Museli dočasne vypnúť veterné a solárne elektrárne, poľskej sústave hrozil problém

Museli dočasne vypnúť veterné a solárne elektrárne, poľskej sústave hrozil problém

Veterné a slnečné počasie stlačilo ceny elektriny na spotovom trhu hlboko do mínusu.

Nie sú to iba chýbajúce dotácie. Zmapovali, čo na trhu brzdí tepelné čerpadlá

Nie sú to iba chýbajúce dotácie. Zmapovali, čo na trhu brzdí tepelné čerpadlá

Výhodnosť tepelných čerpadiel pri lacnom plyne klesá. Ďalší problém asociácia vidí v drahých úveroch.