Komisia predložila nové nápady na regulácie. Pod názvom „koncepcia trhu s elektrickou energiou“ | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSDS
Belimo 2

Komisia predložila nové nápady na regulácie. Pod názvom „koncepcia trhu s elektrickou energiou“

Päť mesiacov po predstavení stratégie energetickej únie predložila Európska komisia balík návrhov opatrení, ktoré majú viesť k transformácii európskeho energetického systému. Jedno z nich sa týka aj novej koncepcie trhu s elektrickou energiou a nového prístupu s dôrazom na spotrebiteľa.

Komisia predložila nové nápady na regulácie. Pod názvom „koncepcia trhu s elektrickou energiou“

Flickr

Na základe verejnej konzultácie o koncepcii trhu s elektrickou energiou Komisia pripraví v druhom polroku 2016 konkrétne legislatívne návrhy. „Je možné predpokladať možné zmeny predpisov o vnútornom trhu, smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, smernice o energetickej efektívnosti a nariadenia o infraštruktúre,“ približuje Komisia.

Koncepcia trhu predstavuje súbor opatrení, ktorými sa riadi spôsob, akým účastníci trhu vyrábajú elektrickú energiu, obchodujú s ňou, dodávajú a spotrebúvajú ju a akým využívajú elektroenergetickú infraštruktúru.

Podľa Komisie je dôležité, aby tieto opatrenia – inými slovami koncepcia – umožnili transformáciu energetického systému a poskytli prevádzkovateľom sietí, výrobcom a spotrebiteľom tak v domácnostiach, ako a v priemysle, možnosť plne využívať nové technológie.

Európska komisia chce prostredníctvom opatrení zameraných na novú koncepciu trhu s elektrickou energiou zlepšiť fungovanie vnútorného trhu s elektrickou energiou tak, aby umožnil voľnejší pohyb elektrickej energie tam, „kde je to najviac potrebné“. Regulácie majú posilniť cezhraničnú hospodársku súťaž.

Súvisiace odkazy

-> Európska komisia predstavila balík návrhov opatrení k transformácii európskeho energetického systému | 15. 7. 2015
Komisia dnes v rámci stratégie energetickej únie predložila návrhy, ktorých cieľom je zaviesť v energetike nový prístup s dôrazom na spotrebiteľa, iniciovať novú koncepciu európskeho trhu s elektrickou energiou, aktualizovať systém označovania energetickej účinnosti a preskúmať systém EÚ na obchodovanie s emisiami.

-> Komisia navrhuje jednotný energetický štítok so stupnicou od A po G a digitálnu databázu výrobkov | 15. 7. 2015
Európska komisia navrhuje revíziu zákonov týkajúcich sa označovania energetickej účinnosti. Cieľom revízie má byť to, aby mohli spotrebitelia prijímať informovanejšie rozhodnutia. Podľa Komisie má ísť tiež o priamy príspevok k zásade prvoradého zohľadňovania energetickej účinnosti v stratégii energetickej únie.

Dôvody opatrení: Únia chce byť svetovou jednotkou vo výrobe z OZE

Podiel elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov sa má podľa Komisie do roku 2030 zvýšiť zo súčasných 25 % na 50 %. EÚ chce dosiahnuť, aby sa Európska únia stala svetovou jednotkou v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Preto sa s elektrickou energiou bude musieť viac obchodovať cezhranične. Siete musia mať kapacitu na cezhraničnú spoluprácu, aby odzrkadľovali rastúcu rôznorodosť výroby.

Nové podporné technológie, ako napríklad inteligentné siete, inteligentné meracie systémy, inteligentné bývanie, vlastná výroba energie a skladovacie zariadenia, posilňujú postavenie občanov, ktorí vďaka nim môžu prevziať zodpovednosť za transformáciu energetického systému, znížiť svoje účty za energiu a aktívne sa zúčastňovať na trhu.“ vysvetľuje Európska komisia.

Opatrenia na zvýšenie pružnosti trhov

Komisia uvádza niekoľko opatrení:

  • umožniť spotrebiteľom, aby sa mohli aktívne zúčastňovať na trhu tým, že svoju spotrebu prispôsobia cenám v reálnom čase,

  • zabezpečiť, aby trhy vysielali správne signály pre investície do výroby a efektívnym využívaním dostupných zdrojov,

  • vybudovať chýbajúcu elektroenergetickú infraštruktúru a lepšie využívať existujúce infraštruktúry,

  • zabezpečiť pružné obchodovanie: v záujme efektívneho začlenenia energie z obnoviteľných zdrojov do siete musia byť výrobcovia, dodávatelia a obchodníci schopní obchodovať s elektrickou energiou v momente, ktorý je čo možno najbližšie k reálnemu času, aby mohli lepšie zohľadniť odhady, koľko slnečnej a veternej energie sa vyrobí,

  • odstrániť regulované ceny na jednej strane a neefektívne systémy podpory na strane druhej. Ak ceny elektrickej energie neodrážajú skutočné náklady, bude to nesprávnym signálom pre investorov a spotrebiteľov elektrickej energie,

  • zaviesť koordinovanejší prístup, pokiaľ ide o systémy podpory pre energiu z obnoviteľných zdrojov v členských štátoch. Investície by sa mali riadiť trhmi. Na dobre fungujúcom trhu sú ceny nízke v prípade, že panuje prebytok, a vysoké, ak je výroba nízka. Týmto spôsobom ceny investorom signalizujú, kedy je najpríhodnejší čas investovať.

Výrobcovia energie z obnoviteľných zdrojov však musia mať zároveň možnosť konkurovať za rovnakých podmienok výrobcom konvenčnej energie. Aj keď je na tento účel stále potrebná verejná podpora, efektívnosť by sa mohla výrazne zvýšiť vďaka cezhraničnej konvergencii systémov podpory pre energiu z obnoviteľných zdrojov, najmä prostredníctvom posilnenej regionálnej spolupráce.

Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahla vyváženosť sietí v prípade premenlivej solárnej a veternej výroby energie?

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Nespravodlivé rozpočítavanie nákladov na teplo ešte viac zvyšuje ceny energií

Nespravodlivé rozpočítavanie nákladov na teplo ešte viac zvyšuje ceny energií

Hlavným nedostatkom platnej vyhlášky je nízka miera spravodlivosti až do tej miery, že ľudia platia násobky toho, čo mohli spotrebovať, upozorňuje Asociácia rozpočítavateľov nákladov tepla a vody.

Lesníci: Cena palivového dreva zatiaľ dramaticky nevzrástla. Štátne lesy držia úroveň nižšie

Lesníci: Cena palivového dreva zatiaľ dramaticky nevzrástla. Štátne lesy držia úroveň nižšie

Ani napriek rastúcemu dopytu by domácnosti nemali pocítiť väčší nedostatok palivového dreva, ubezpečujú lesohospodári.

Štátne teplárne získali zelený úver. Poskytli ho štyri slovenské banky

Štátne teplárne získali zelený úver. Poskytli ho štyri slovenské banky

Celková výška úveru je 160 miliónov eur. MH Teplárenský holding bude musieť v priebehu piatich rokov preukazovať vývoj emisií z teplární.