Eversheds Sutherland
INNOGY
Belimo

Komisia navrhuje jednotný energetický štítok so stupnicou od A po G a digitálnu databázu výrobkov

Európska komisia navrhuje revíziu zákonov týkajúcich sa označovania energetickej účinnosti. Cieľom revízie má byť to, aby mohli spotrebitelia prijímať informovanejšie rozhodnutia. Podľa Komisie má ísť tiež o priamy príspevok k zásade prvoradého zohľadňovania energetickej účinnosti v stratégii energetickej únie.

Komisia navrhuje jednotný energetický štítok so stupnicou od A po G a digitálnu databázu výrobkov

Fotolia

Čo navrhuje Komisia

S cieľom poskytnúť spotrebiteľom jasnejšiu informáciu o energetickej účinnosti výrobkov, ktoré sú v súčasnosti zatriedené v rôznych stupniciach (od A po G, od A + + + po D, atď.), a rovnako tak presadiť lepšie dodržiavanie predpisov zo strany výrobcov a predajcov navrhuje Európska komisia systém označovania energetickými štítkami, ktorý pozostáva z nasledujúcich častí:

 1. Jednotná stupnica označovania energetickými štítkami od A po G: Komisia navrhuje návrat k dobre známej a efektívnej stupnici označovania energetickej účinnosti výrobkov od A po G vrátane prepracovania súčasných stupníc.

 2. Digitálna databáza nových energeticky účinných výrobkov: Komisia navrhuje, aby boli všetky výrobky umiestnené na trhu EÚ zaregistrované v online databáze, čím sa umožní väčšia transparentnosť a vnútroštátnym orgánom sa uľahčí dohľad nad trhom.

Štítok so stupnicou od A po G má spresniť rozhodovanie

Podľa Komisie je sa od roku 1995 energetický štítok EÚ ukázal byť úspešný, pričom pri nákupoch ho využíva 85 % európskych spotrebiteľov. Dnes sa však väčšina výrobkov nachádza v najvyšších triedach (A + + +, A + + a A +) a väčšina ostatných tried je prázdna, v niektorých prípadoch dokonca aj trieda A. „Tento pozitívny výsledok však momentálne spotrebiteľom sťažuje rozlišovanie medzi výrobkami s najlepšími vlastnosťami: môžu si napríklad myslieť, že ak si kúpia výrobok triedy A +, dostanú jeden z najúčinnejších výrobkov na trhu, hoci v skutočnosti môže niekedy ísť o najmenej účinný výrobok,“ zdôvodňuje svoj návrh Komisia.

Nový návrh so stupnicou od A po G má uľahčiť spotrebiteľom pochopenie a porovnávanie výrobkov, čo má podnietiť spotrebiteľov k tomu, aby kupovali energeticky najúčinnejšie výrobky. Tým by sa mala znížiť spotreba energie a pozitívne sa to prejaví na účtoch za energie.

Prečo Komisia navrhuje digitálnu databázu nových energeticky účinných výrobkov?

Komisia vychádza z odhadov, podľa ktorých 10 až 25 % výrobkov na trhu nespĺňa požiadavky označovania energetickej efektívnosti. „Kvôli tomuto nesúladu sa nevyužije približne 10 % predpokladaného objemu úspor energie. Je to prinajmenšom čiastočne spôsobené nedostatočným presadzovaním predpisov zo strany národných orgánov dohľadu nad trhom,“ uvádza Komisia.

Na posilnenie tohto presadzovania navrhuje Komisia registračnú databázu výrobkov, v ktorej budú výrobcovia a dovozcovia svoje výrobky registrovať, pričom do nej vložia informácie, ktoré sú povinné už v rámci súčasných právnych predpisov EÚ. Výsledkom má byť to, že kľúčové informácie týkajúce sa súladu výrobkov budú centrálne dostupné orgánom presadzovania právnych predpisov v členských štátoch, ktoré tak nebudú musieť vyvíjať úsilie na získanie týchto informácií od hospodárskych subjektov.

Čo sa stane konkrétne?

Ak návrh Komisie prejde, má sa vykonávať takto:

 1. Výrobky, ktoré sú už na trhu, sa budú predávať bez zmeny.

 2. Nové výrobky sa budú predávať s novou stupnicou. Staré štítky, napríklad tie, ktoré majú stupnicu od A + po A + + +, predajcovia odstránia.

 3. Výrobcovia svoje výrobky zaregistrujú. Informácie budú dostupné orgánom členských štátov v záujme uľahčenia kontrol dodržiavania predpisov a zvýšenia transparentnosti.

 4. Spotrebitelia budú informovaní prostredníctvom cielených informačných kampaní, ktoré budú realizovať členské štáty v spolupráci s predajcami.

Európska komisia podporí spoločné činnosti v oblasti dohľadu nad trhom, ako napríklad projekt EEpliant, do ktorého je zapojených 12 členských štátov.

Nový systém by mal priniesť dodatočné úspory energie zodpovedajúce ročnej spotrebe energie v pobaltských krajinách spolu, t.j. 200 TWh ročne v roku 2030.

Prínos pre spotrebiteľov

Revidovaný energetický štítok má umožniť spotrebiteľom ušetriť ďalších 15 EUR ročne, najmä vďaka:

 • jasnejším informáciám o energetickej účinnosti výrobkov

 • možnosti porovnať výrobky

 • väčšej informovanosti o výrobkoch, ako napr. o výkonnosti, využívaní vody alebo hluku

Súčasná úroveň úspor vo výške 465 EUR ročne za vďaka tomu zvýši na 480 EUR ročne na jednu domácnosť,“ vysvetľuje Komisia.

Prínos pre výrobcov a predajcov

Revidovaný energetický štítok má podľa Komisie priniesť výrobcom a predajcom celkový nárast príjmov vo výške viac ako 10 miliárd EUR ročne. Komisia totiž očakáva, že toto opatrenie posilní marketingový nástroj, ktorý pri nákupoch zohľadňuje vyše 85 % spotrebiteľov, zároveň zníži riziko zámeny, čím sa zvýši právna istota a zlepší dodržiavanie predpisov, a povedie k nižšej administratívnej záťaži, vďaka registrácii výrobkov a možnosti stiahnuť si digitalizovaný štítok.

Súčasná úroveň tržieb vo výške 55 miliárd eur ročne sa vďaka tomu zvýši na 65 miliárd EUR ročne,“ nazdáva sa Európska komisia.

Návrh má mať konkrétne prínosy aj pre členské štáty, najmä z dôvodu časových úspor (zníženia času potrebného na dohľad nad trhom o 10 – 15 % vďaka registračnej databáze výrobkov) a nižšej administratívnej záťaži, keďže ide o návrh nariadenia, ktoré je uplatniteľné priamo. Členské štáty tým nebudú musieť transponovať ustanovenia do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

Ďalšie kroky

Návrh Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade. Obidve inštitúcie ho prediskutujú a spoločne dospejú k dohode. Očakáva sa, že to bude trvať rok. Keď tento návrh spoluzákonodarcovia schvália, zmeny pre skupiny výrobkov, ktoré majú energetický štítok, Komisia v prípade väčšiny týchto výrobkov zrealizuje v lehote piatich rokov.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

 • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
 • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Eustream otestuje prepravu vodíka v slovenských plynovodoch

Eustream otestuje prepravu vodíka v slovenských plynovodoch

SPP – distribúcia v rámci spoločného projektu plynárenských spoločností preskúma možnosti distribúcie vodíka, Nafta sa zameria na uskladňovanie vodíka.

Matka Slovnaftu mení stratégiu, zameria sa na vodík, pokročilé biopalivá a odpad

Matka Slovnaftu mení stratégiu, zameria sa na vodík, pokročilé biopalivá a odpad

Nemôžete byť udržateľní bez generovania výnosov, zdôrazňuje šéf skupiny MOL Hernádi.

VSD sa presadila v zahraničí, elektroenergetické stavby buduje v Maďarsku aj Česku

VSD sa presadila v zahraničí, elektroenergetické stavby buduje v Maďarsku aj Česku

Špecifické projekty Východoslovenská distribučná realizuje aj na úrovniach veľmi vysokého a zvlášť vysokého napätia. Využíva pri tom najmodernejšie technológie.