Kapacita pre nové zdroje je stále voľná, distribučky vysvetľujú, prečo veľa žiadostí zamietli | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
INNOGY
INNOGY

Kapacita pre nové zdroje je stále voľná, distribučky vysvetľujú, prečo veľa žiadostí zamietli

Energie-portal.sk medzi distribučnými spoločnosťami zisťoval, ako prebieha pripájanie nových zdrojov zelenej energie na východnom, strednom aj západnom Slovensku.

distribučné spoločnosti, OZE, lokálne zdroje

Ilustračné foto: Energie-portal.sk

Na Slovensku môžu v tomto roku pribudnúť desiatky megawattov inštalovaného výkonu zelenej energie. Ministerstvo hospodárstva SR určilo limity pre pripájanie nových lokálnych zdrojov, ale aj zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie (OZE) a vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla (VÚ KVET) s právom na podporu doplatkom.

Distribučné spoločnosti od začiatku roka evidujú desiatky žiadostí výrobcov o pripojenie. Limity sa míňajú najrýchlejšie pre lokálne zdroje, pripájanie OZE a VÚ KVET ide pomalšie. Čerpanie limitov od začiatku tohto roka a prehľad voľných kapacít v rámci jednotlivých distribučných sústav sme priniesli v troch prehľadných grafoch.

V tomto článku sa dozviete:

  • koľko žiadostí o pripojenie distribučky evidujú,
  • koľkým žiadostiam vyhoveli a koľko kapacít je stále voľných,
  • prečo mnoho žiadostí distribučky vracajú výrobcom,
  • aké chyby robia výrobcovia v žiadostiach o pripojenie.

VSD: Zaviedli sme časové pečiatky

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) eviduje od zrušenia tzv. stop-stavu vo februári 2019 celkovo 263 žiadostí o pripojenie nových lokálnych zdrojov. Z tohto počtu VSD takmer polovicu žiadostí (47 %) vrátila späť žiadateľom.

„Všetky zamietnuté žiadosti boli buď nekompletné – bez dôležitých príloh – alebo nemali uvedené korektné označenie miesta budúceho pripojenia, prípadne požadovali kapacitu pre nesprávny typ zdroja a podobne,“ uviedla pre Energie-portal.sk Andrea Danihelová, hovorkyňa spoločnosti.

Prehľad žiadostí o pripojenie a informácie o zostávajúcej voľnej kapacite VSD zverejňuje na svojom webe. VSD tieto údaje na rozdiel od západoslovenskej a stredoslovenskej distribučky aktualizuje každodenne.

Z ponúkanej kapacity 13 000 kW (8 000 kW pre rok 2019 a 5 000 kW pre tento rok) na pripojenie lokálnych zdrojov je k dnešnému dňu pridelených len 52%.

Pri obnoviteľných zdrojoch dosahuje záujem o disponibilnú kapacitu iba 13 % (1246 z 9000 kW). V prípade VÚ KVET zatiaľ prejavil záujem o pripojenie len jeden záujemca (999 z 4000 kW).

„Preto by sme radi zdôraznili, že kapacita pre pripájanie zdrojov je stále k dispozícii. Dôvodom je aj fakt, že nie každý úspešný záujemca požadovaný výkon využije a zdroj aj zrealizuje,“ zdôraznila A. Danihelová.

K dnešnému dňu VSD pripojila do distribučnej sústavy len 12 lokálnych zdrojov s celkovým výkonom 290 kW. Vo všetkých prípadoch ide o solárne elektrárne.

„Pravdepodobným dôvodom, prečo niektoré projekty nie sú zrealizované, je pre laickú verejnosť horšia orientácia v príslušnej legislatíve, a prísne, ale zato férovo nastavené pravidlá MH SR, ktoré určujú disponibilný výkon na pripájanie nových zdrojov,“ podotkla A. Danihelová.

VSD sa preto podľa jej slov snaží pomôcť žiadateľom a zrýchliť postup pripájania zdrojov. Pre záujemcov VSD vytvorila unifikovanú žiadosť pre všetky typy zdrojov, aby tak zvýšila šance záujemcov zaslať korektnú žiadosť so všetkými potrebnými údajmi.

„Zároveň sme hneď od začiatku prideľovania uvoľnenej kapacity zaviedli režim časovej pečiatky ku každej doručenej žiadosti pre podporu transparentnosti prideľovania kapacít,“ doplnila A. Danihelová.

SSD: Limit pre VÚ KVET sa už vyčerpal

Najväčší záujem je o lokálne zdroje aj medzi výrobcami energie na strednom Slovensku.

Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD) od začiatku tohto roka eviduje už 116 žiadostí o pripojenie lokálneho zdroja. Ako pre Energie-portal.sk priblížil hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš, z tohto počtu SSD 89 žiadostí akceptovala a 27 zamietla.

Spolu s nevyužitou kapacitou 9 088 kW z vlaňajška je pre pripojenie nových lokálnych zdrojov stále k dispozícii disponibilná kapacita 15 088 kW výkonu. Výrobcovia majú rezervovaných zhruba 7 200 kW, 7 900 kW je voľných.

V prípade nových zariadení na výrobu energie z OZE s právom na podporu doplatkom SSD od začiatku roka prijala celkovo 12 žiadostí, vyhovela siedmim, zamietla päť. S limitom v objeme 1 227 kW preneseným z minulého roka je k dispozícii približne 6 200 kW.

Zatiaľ 19 žiadostí SSD eviduje v prípade VÚ KVET. Z tohto počtu distribučka až 16 žiadostiam vyhovela, tri zamietla. Podľa aktuálnych údajov zverejnených na webe SSD majú výrobcovia zarezervovaný už celý limit 4 000 kW na pripájanie zariadení VÚ KVET na strednom Slovensku v tomto roku.

Medzi najčastejšie dôvody, prečo SSD mnohé žiadosti o pripájanie odmieta, podľa M. Gejdoša patrí vyčerpanie kapacity distribučnej sústavy v lokálnom mieste pripojenia, vyčerpanie kapacity distribučnej sústavy v napájacej oblasti príslušnej transformovne (110/22kV), ako aj neplnenie technických podmienok SSD zo strany výrobcov. V tomto smere sa distribučka stretáva s rôznymi nedostatkami.

Problémom v mnohých prípadoch býva, že žiadateľ o pripojenie malého zdroja alebo lokálneho zdroja nie je odberateľom v danom odbernom mieste. Pre nápravu stačí prezmluvnenie alebo podanie novej žiadosti, kde je žiadateľ zároveň aj odberateľom.

V prípade VÚ KVET sa zas SSD stretáva s tým, že žiadateľ o pripojenie nového zariadenia nedokáže splniť zákonnú podmienku vyvedenia 60 % tepla do systému centrálneho zásobovania teplom (CZT).

Ďalším problémom býva kombinácia OZE a lokálneho zdroja v tom istom prípojnom bode. Pre OZE a lokálne zdroje platia odlišné obchodné, technické a legislatívne podmienky a súčasným pripojením nie je možné plnenie týchto podmienok kontrolovať. „V tom istom prípojnom bode môže byť pripojený len jeden druh: buď OZE alebo LZE,“ vysvetlil M. Gejdoš.

ZSD: Výrobcovia uvádzajú protichodné informácie

Relatívne najväčší inštalovaný výkon nových zariadení na výrobu zelenej energie, na ktoré sa podľa zákona o podpore OZE vzťahuje podpora, MH SR na tento rok určilo pre územie spadajúce pod Západoslovenskú distribučnú, a. s. (ZSD).

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

VSE ubezpečuje odberateľov Twinlogy, že im zabezpečí dodávky elektriny

VSE ubezpečuje odberateľov Twinlogy, že im zabezpečí dodávky elektriny

Zákazníci Twinogy nemusia podniknúť žiadne úkony, do režimu dodávateľa poslednej inštancie prejdú automaticky.

Lockdowny znížili mieru znečistenia ovzdušia, nie však rovnomerne

Lockdowny znížili mieru znečistenia ovzdušia, nie však rovnomerne

Výrazné odchýlky v hladine oxidu dusičitého zaznamenali vedci aj v rámci jedného mesta. Niektorí obyvatelia boli vystavení smogu v oveľa menšej miere ako pred pandémiou, iných sa zmena takmer nedotkla.

O investíciu do výstavby veterného parku na juhu Slovenska sa zaujímajú aj Dáni

O investíciu do výstavby veterného parku na juhu Slovenska sa zaujímajú aj Dáni

Na juhozápade Slovenska chce spoločnosť preinvestovať desiatky miliónov eur.