Eversheds Sutherland
VSDS
INNOGY

Jahnátek ako predseda ÚRSO končí, vláda ho na Sulíkov návrh odvolala

Ľubomír Jahnátek po necelých troch rokoch končí na pozícii predsedu ÚRSO. Ministerstvo hospodárstva jeho odvolanie zdôvodňuje okrem iného porušovaním princípu politickej nezávislosti.

Ľubomír Jahnátek

Ilustračné foto: MH SR

Vládny kabinet na svojom dnešnom zasadnutí odvolal z funkcie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Ľubomíra Jahnátka. Urobil tak na návrh ministra hospodástva Richarda Sulíka.

Ľubomír Jahnátek bol do funkcie predsedu ÚRSO vymenovaný vládou SR od 25. júla 2017. Podrobnosti o jeho nástupe do funkcie sme na Energie-portal.sk priniesli v tomto článku.

Minister hospodárstva R. Sulík uviedol v návrhu na odvolanie Ľ. Jahnátka viacero dôvodov. Okrem iného argumentuje, že Ľ. Jahnátek nespĺňal zákonné požiadavky na vymenovanie do čela ÚRSO, vo svojej funkcii nekonal nezávisle tak, ako mu to ukladá zákon o regulácii a za problém považuje aj pôsobenie jeho syna v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska.  

Nespĺňal zákonné požiadavky

V návrhu, ktorý R. Sulík predložil na dnešné rokovanie vlády, argumentuje ustanovením § 5 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Podľa zákona o regulácii musí predseda ÚRSO spĺňať predpoklady, medzi ktoré patrí aj požiadavka technického, ekonomického alebo právnického vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a najmenej 10 rokov praxe v sieťových odvetviach alebo v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii alebo najmenej sedem rokov praxe v odvetví a z toho päť rokov v riadiacej funkcii.

Predseda ÚRSO prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. v čase vymenovania uvedené zákonné predpoklady na výkon funkcie nespĺňal, keďže v jeho prípade nebola dodržaná požiadavka najmenej desaťročnej resp. sedemročnej praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, píše sa v návrhu MH SR.

Na uvedené účely možno Ľ. Jahnátkovi podľa MH SR započítať najviac štyri roky v pozícii ministra hospodárstva SR v rokoch 2006 až 2010.

Nekonal nezávisle

Podľa ďalšieho ustanovenie § 5 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii predseda ÚRSO musí pri výkone svojej pôsobnosti konať nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb.

Ide o ustanovenie, ktoré nadväzuje na požiadavku Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom na nezávislosť národného regulačného orgánu od akýchkoľvek trhových záujmov a od vplyvov štátnych, verejnoprávnych alebo súkromných subjektov.

K porušeniu princípu nezávislosti regulačného orgánu došlo v súvislosti s predložením návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (VII. volebné obdobie, parlamentná tlač. 1467), ktorým sa okrem iného navrhovalo zavedenie osobitných podmienok pre uplatňovanie zľavy z tarify za prevádzkovanie systému pre vybraných koncových odberateľov elektriny, uviedol rezort hospodárstva.

Na Energie-portal.sk sme priniesli podrobnosti o tejto kauze už v júli 2019.

Uplatnenie výnimky by podľa MH SR malo v praxi za následok, že množstvo elektriny, na ktorú sa vzťahuje tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) bude nižšie, a to v prospech jedného konkrétneho koncového odberateľa elektriny - spoločnosti Duslo, a.s.

Po medializácii pripravovanej novely zákona o regulácii poslanec Maroš Kondrót (Smer-SD) poskytol rozhovor pre Denník N, v ktorom uviedol, že návrh novely zákona predkladal na pokyn vtedajšieho vedenia MH SR a ÚRSO. 

Poslanec Kondrót okrem iného uviedol, že na príprave návrhu novely spolupracovali na podnet MH SR aj odborníci z ÚRSO. Do pôsobnosti ÚRSO patrí aj určovanie podmienok individuálnej sadzby TPS pre koncových odberateľov elektriny, ktorých spotreba elektriny je najmenej 1 GWh, vykonávajú vymedzené ekonomické činnosti a spĺňajú požiadavku vysokej elektroenergetickej náročnosti.

V tejto súvislosti ÚRSO pripravoval v období prvej polovice roka 2019 návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 18/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 207/2018 Z.z. (zverejnená v Zbierke zákonov pod č. 178/2019 Z. z.), v ktorej ustanovil podrobnosti o individuálnych sadzbách TPS, uviedol rezort hospodárstva.

Ministerstvo pri odvolaní Ľ. Jahnátka argumentuje, že kvôli zmene podmienok uplatnenia individuálnej sadzby tejto tarify v prospech ďalšieho koncového odberateľa elektriny predložil poslanec Kondrót návrh novely zákona, na ktorej príprave sa v rozpore so zákonom podieľali aj zamestnanci ÚRSO.

Problémom je aj pôsobenie Jahnátkovho syna

Ďalším dôvodom na odvolanie Ľ. Jahnátka z čela ÚRSO je podľa ministerstva aj pôsobenie jeho syna.

Podľa ustanovenia § 5 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii totiž vláda odvolá predsedu aj vtedy, ak jemu blízka osoba je zamestnancom regulovaných subjektov, má majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, podniká v regulovaných činnostiach vo vlastnom mene alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb alebo je členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov.

Syn súčasného predsedu ÚRSO pán Ing. Andrej Jahnátek, PhD., MBA je zamestnancom a členom manažmentu spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. v pozícii riaditeľa úseku ekonomiky a financovania," upozornil rezort hospodárstva v návrhu. 

Spoločnosť Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti ČEZ Bohunice, a. s. Praha (100 % dcérska spoločnosť výrobcu a dodávateľa elektriny ČEZ, a.s. Praha a spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.), ktorá podniká pri výrobe a rozvode tepla. To znamená, že je pod spoločnou kontrolou osôb, ktoré podnikajú v sieťových odvetviach. Základnou úlohou tejto spoločnosti je príprava projektu výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.

Ide teda o spoločnosť, ktorá má (spoločne so svojimi akcionármi) logický záujem na vhodnom regulačnom prostrední pre výstavbu a neskoršiu prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny. Účelom ustanovení § 5 ods. 7 a 11 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach je zabezpečenie plnej nezávislosti regulačného úradu od externých vplyvov pochádzajúcich z prostredia politického, ale aj podnikateľského," zdôrazňuje MH SR.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Výrobcovia obnoviteľnej energie vlani na podpore zinkasovali 467 miliónov eur

Výrobcovia obnoviteľnej energie vlani na podpore zinkasovali 467 miliónov eur

Najväčšiu časť balíka získali fotovoltické elektrárne.

Martin Ondko: Ponúkneme dynamické tarify pre elektromobily aj čerpadlá

Martin Ondko: Ponúkneme dynamické tarify pre elektromobily aj čerpadlá

To, koľko elektriny si dnes nakúpim, nie je až tak dôležité. Skôr ide o to, v akom čase, hovorí dodávateľ energií.

Vykurovanie elektrinou sa od apríla predraží. Pomôže výmena ističa aj nová tarifa

Vykurovanie elektrinou sa od apríla predraží. Pomôže výmena ističa aj nová tarifa

ÚRSO vyzval distribučné spoločnosti, aby zintenzívnili svoje informačné kampane a radili odberateľom, ako môžu ušetriť.