Jadrové zariadenia JAVYS fungujú stabilne, firma hlási minimálne výpuste do atmosféry a vôd | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSDS
INNOGY

Jadrové zariadenia JAVYS fungujú stabilne, firma hlási minimálne výpuste do atmosféry a vôd

JAVYS v prvom polroku 2021 nezaznamenala žiadnu radiačnú nehodu ani haváriu.

javys

Foto: JAVYS

Prevádzka jadrových zariadení Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. (JAVYS) bola v prvom polroku 2021 stabilná s mimoriadne nízkymi výpusťami do atmosféry a hydrosféry. Nevyskytla sa pritom žiadna radiačná nehoda ani radiačná havária.

Vyplýva to z výsledkov radiačnej ochrany v prevádzkach JAVYS počas prvých šiestich mesiacov tohto roka. Spoločnosť o nich informovala v tlačovej správe.

Spoločnosť JAVYS, a. s., celoročne monitoruje vplyv jadrových zariadení, ktoré prevádzkuje v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce na pracovné a životné prostredie. V prvom polroku 2021 sa v spoločnosti JAVYS, a. s., nevyskytla žiadna radiačná nehoda, ani radiačná havária a nebol zaznamenaný ani jeden prípad mimoriadnej expozície.

Súhrnná správa za prvý polrok 2021 poukazuje na dlhodobé trendy vybraných monitorovaných veličín v životnom prostredí a v okolí jadrových zariadení a porovnáva stav nameraných hodnôt s definovanými autorizovanými limitmi.

Na základe výsledkov správy, ktorá bola zosumarizovaná a prerokovaná v septembri 2021, nedošlo v priebehu prvých šiestich mesiacov roku 2021 k žiadnej udalosti s vplyvom na pracovné a životné prostredie. Všetky jadrové zariadenia spoločnosti JAVYS, a. s., boli prevádzkované v súlade s rozhodnutiami štátnych a dozorných orgánov.

Ročný plán kolektívnej ekvivalentnej dávky ( 2 500 mSv ) bol na základe optimalizácie prác z pohľadu radiačnej ochrany vyčerpaný v prvom polroku 2021 na úrovni 27,3%, čo predstavuje len 683 mSv.

Udržiavanie takejto nízkej úrovne individuálnych dávok, ako aj mimoriadne nízkej kolektívnej dávky je náročné najmä preto, že v rámci vyraďovania jadrovej elektrárne JE V1 a vyraďovania JE A1 sú vykonávané práce a činnosti priamo v priestoroch kontrolovaného pásma oboch jadrových zariadení. Priemerný počet vstupov do kontrolovaného pásma JAVYS, a. s., (zamestnancov spoločnosti JAVYS a dodávateľských organizácií) bol 605 / deň.

Mimoriadne nízke boli v prvom polroku 2021 aj výpuste do atmosféry a hydrosféry, a to na úrovni stotín až desatín percent zo smerných čísel určených štátnym a dozorným orgánom, Úradom verejného zdravotníctva SR.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky.

Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.


Spoločnosť JAVYS je komunikačným partnerom Energie-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ako sa zmenila cena tepla v mestách Slovenska v roku 2022?

Ako sa zmenila cena tepla v mestách Slovenska v roku 2022?

Cena tepla pre domácnosti zdražela v priemere o 4 eurá mesačne, medzi jednotlivými mestami aj dodávateľmi sú však veľké rozdiely. Tu je prehľad.

Prvá plávajúca fotovoltická elektráreň rastie v Česku

Prvá plávajúca fotovoltická elektráreň rastie v Česku

Energetická spoločnosť testuje fotovoltiku umiestnenú v nádrži prečerpávacej elektrárne.

Podiel OZE znovu vzrástol, Slovensko splnilo cieľ pre rok 2020, hlási Eurostat (GRAFY)

Podiel OZE znovu vzrástol, Slovensko splnilo cieľ pre rok 2020, hlási Eurostat (GRAFY)

V jednom sektore sa podiel obnoviteľných zdrojov medziročne znížil.