Ako je to s hlučnosťou veterných elektrární? | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSDS
Belimo 2

Investície v energetike brzdí aj verejná mienka. Ako je to s hlučnosťou veterných elektrární?

Veterné elektrárne sú zdrojom dvoch kategórií hluku. Celková hlučnosť veterných turbín podlieha limitom ministerstva zdravotníctva.

veterné elektrárne

Foto: Pexels

Po 17 rokoch od sprevádzkovania doposiaľ poslednej slovenskej veternej elektrárne sa na Slovensku opäť začína skloňovať rozvoj veternej energetiky. Vládna energetický politika počíta do roku 2030 s výstavbou 500 MW nových veterných elektrární.

V článku sa ďalej dozviete:

  • O projekte prvej veľkej veternej elektrárne na Slovensku
  • Aké sú v slovenskej legislatíve požiadavky na ochranu zdravia pred hlukom
  • Čo hovoria úradníci z ÚVZ SR
  • Aké je hlučnosť veterných turbín?
  • Vnímanie hluku je subjektívne, tvrdí štúdia

Vo fáze príprav je aktuálne projekt prvej veľkej veternej elektrárne na západe krajiny s celkovým inštalovaným výkonom 30, resp. 42 MW. Ministerstvo životného prostredia v apríli 2021 stanovilo rozsah hodnotenia tohto zámeru a určilo 37 špecifických požiadaviek, ktoré má potenciálny investor splniť. Jednou z nich je aj spracovanie tzv. hlukovej štúdie.

Verejnosť sa zaujíma o hlučnosť

Každá budúca veterná elektráreň musí na Slovensku prejsť schvaľovacím procesom, pri ktorom odborná komisia hodnotí aj vplyv na človeka a životné prostredie. Jedným z posudzovaných aspektov je práve hlučnosť, kde výsledná akustická štúdia zhodnotí, či bude elektráreň spĺňať platné hygienické limity hluku.

Požiadavky na ochranu zdravia pred hlukom na Slovensku upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

VSE

„Hluk veterných elektrární sa meria a hodnotí v ekvivalentných hladinách akustického hluku LAeqT. Kritickým obdobím z pohľadu hygienického limitu i zdravotných účinkov je nočná doba od 22:00 do 6:00 hod.,“ vysvetľujú Magdaléna Ambróšová z Úradu verejného zdravotníctva SR a Kvetoslava Koppová z Kancelárie Hlavného hygienika SR.

Stanovovanie limitov je pritom v EÚ v právomoci členských štátov, ktoré svoje limity odvodzujú od odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie. Tie hovoria o hodnotách LAeqT 45 dB, resp. 40 db v chránenom vonkajšom priestore stavieb a 30 db v chránenom vnútornom priestore stavieb.

Systém limitov na Slovensku je v súlade s týmito odporúčaniami a zároveň je prísnejší ako v niektorých iných štátoch Európy, napríklad v Grécku, Poľsku či Veľkej Británii.

„V USA neexistuje federálne nariadenie, ktoré by upravovalo prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí, niektoré štáty majú vlastné nariadenia, napr. Wisconsin LAeqT = 50 dB, Michigan 55 dB, California 60 dB pre malé VTE, niektoré nemajú stanovený limit,“ doplnili odborníčky pre porovnanie.

Podľa spomínaného predpisu Ministerstva zdravotníctva SR je prípustná hodnota hluku veternej elektrárne stanovená na 50 dB cez deň a 45 dB v noci. Do úvahy sa pritom súčasne berie aj okolitá hladina hluku, ku ktorej by sa zvuk elektrárne primiešal.

Aká je hlučnosť veterných turbín?

Veterné turbíny sú zdrojom hluku, ktoré sa dajú rozdeliť do dvoch kategórií.

Mechanický hluk je spôsobený strojovňou, teda prevodovkou, generátorom či ventilátormi chladenia veterných turbín a môže sa šíriť vzduchom aj konštrukciou.

Na druhej strane aerodynamický hluk vzniká prúdením vzduchu okolo listu vrtule.

Podľa údajov, na ktoré sa odvoláva spoločnosť General Electric, hlučnosť vo vzdialenosti 300 metrov od veternej turbíny dosahuje v priemere 43 decibelov. Vo vzdialenosti 500 metrov to býva v priemere 38 decibelov.

Zdroj: General Electric

„Moderná turbína s výkonom 6 MW vytvára vo vzdialenosti niekoľko sto metrov hluk nižší, než pripúšťajú hygienické normy. Pri väčšom množstve turbín v jednej lokalite sa hlasitosť dodatočne zvyšuje len o pár decibelov, pričom intenzita hluku rýchlo klesá už pri malých vzdialenostiach,“ vysvetľuje riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Karaba.

Vnímanie hluku je subjektívne

V rámci širšej štúdie odborníci v susednom Rakúsku v roku 2018 skúmali aj postoj dotknutého obyvateľstva k veterným turbínam. Jedným z ich zistení bolo, že ľudia, ktorí s výstavbou veterných projektov súhlasili a na projekte participovali, následne nevnímali negatívne ani zvuk veterných turbín.

 
 

Zostáva vám 19% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Názor. Ako je to s odvodom z nadmerných príjmov? (píše Radovan Ďurana)

Názor. Ako je to s odvodom z nadmerných príjmov? (píše Radovan Ďurana)

Energetický sektor potrebuje veľké investície, nové zdaňovanie ich spomalí. Politici, ktorí vytvorili podhubie súčasných problémov, nás chcú reguláciou cien z týchto problémov dostať.

Stropy a dane. Krízu majú zahojiť populistické riešenia, ktoré ju prehĺbia

Stropy a dane. Krízu majú zahojiť populistické riešenia, ktoré ju prehĺbia

Komentovaný prehľad nových textov v denníku Energie-portal.sk.

Pri vyššom podiele OZE bude potrebné sezónne skladovanie energie, plynári môžu pomôcť

Pri vyššom podiele OZE bude potrebné sezónne skladovanie energie, plynári môžu pomôcť

Možnosťou je prepojenie sektorov plynárenstva a elektroenergetiky, čo môže priniesť výhody aj z hľadiska poskytovania podporných služieb pre sústavu, hovorí Martin Kečkéš z SPP.