INNOGY
INNOGY
Belimo 2

Investície v energetike brzdí aj verejná mienka. Ako je to s hlučnosťou veterných elektrární?

Veterné elektrárne sú zdrojom dvoch kategórií hluku. Celková hlučnosť veterných turbín podlieha limitom ministerstva zdravotníctva.

veterné elektrárne

Foto: Pexels

Po 17 rokoch od sprevádzkovania doposiaľ poslednej slovenskej veternej elektrárne sa na Slovensku opäť začína skloňovať rozvoj veternej energetiky. Vládna energetický politika počíta do roku 2030 s výstavbou 500 MW nových veterných elektrární.

V článku sa ďalej dozviete:

  • O projekte prvej veľkej veternej elektrárne na Slovensku
  • Aké sú v slovenskej legislatíve požiadavky na ochranu zdravia pred hlukom
  • Čo hovoria úradníci z ÚVZ SR
  • Aké je hlučnosť veterných turbín?
  • Vnímanie hluku je subjektívne, tvrdí štúdia

Vo fáze príprav je aktuálne projekt prvej veľkej veternej elektrárne na západe krajiny s celkovým inštalovaným výkonom 30, resp. 42 MW. Ministerstvo životného prostredia v apríli 2021 stanovilo rozsah hodnotenia tohto zámeru a určilo 37 špecifických požiadaviek, ktoré má potenciálny investor splniť. Jednou z nich je aj spracovanie tzv. hlukovej štúdie.

Verejnosť sa zaujíma o hlučnosť

Každá budúca veterná elektráreň musí na Slovensku prejsť schvaľovacím procesom, pri ktorom odborná komisia hodnotí aj vplyv na človeka a životné prostredie. Jedným z posudzovaných aspektov je práve hlučnosť, kde výsledná akustická štúdia zhodnotí, či bude elektráreň spĺňať platné hygienické limity hluku.

Požiadavky na ochranu zdravia pred hlukom na Slovensku upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

INNOGY

„Hluk veterných elektrární sa meria a hodnotí v ekvivalentných hladinách akustického hluku LAeqT. Kritickým obdobím z pohľadu hygienického limitu i zdravotných účinkov je nočná doba od 22:00 do 6:00 hod.,“ vysvetľujú Magdaléna Ambróšová z Úradu verejného zdravotníctva SR a Kvetoslava Koppová z Kancelárie Hlavného hygienika SR.

Stanovovanie limitov je pritom v EÚ v právomoci členských štátov, ktoré svoje limity odvodzujú od odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie. Tie hovoria o hodnotách LAeqT 45 dB, resp. 40 db v chránenom vonkajšom priestore stavieb a 30 db v chránenom vnútornom priestore stavieb.

Systém limitov na Slovensku je v súlade s týmito odporúčaniami a zároveň je prísnejší ako v niektorých iných štátoch Európy, napríklad v Grécku, Poľsku či Veľkej Británii.

„V USA neexistuje federálne nariadenie, ktoré by upravovalo prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí, niektoré štáty majú vlastné nariadenia, napr. Wisconsin LAeqT = 50 dB, Michigan 55 dB, California 60 dB pre malé VTE, niektoré nemajú stanovený limit,“ doplnili odborníčky pre porovnanie.

Podľa spomínaného predpisu Ministerstva zdravotníctva SR je prípustná hodnota hluku veternej elektrárne stanovená na 50 dB cez deň a 45 dB v noci. Do úvahy sa pritom súčasne berie aj okolitá hladina hluku, ku ktorej by sa zvuk elektrárne primiešal.

Aká je hlučnosť veterných turbín?

Veterné turbíny sú zdrojom hluku, ktoré sa dajú rozdeliť do dvoch kategórií.

Mechanický hluk je spôsobený strojovňou, teda prevodovkou, generátorom či ventilátormi chladenia veterných turbín a môže sa šíriť vzduchom aj konštrukciou.

Na druhej strane aerodynamický hluk vzniká prúdením vzduchu okolo listu vrtule.

Podľa údajov, na ktoré sa odvoláva spoločnosť General Electric, hlučnosť vo vzdialenosti 300 metrov od veternej turbíny dosahuje v priemere 43 decibelov. Vo vzdialenosti 500 metrov to býva v priemere 38 decibelov.

Zdroj: General Electric

„Moderná turbína s výkonom 6 MW vytvára vo vzdialenosti niekoľko sto metrov hluk nižší, než pripúšťajú hygienické normy. Pri väčšom množstve turbín v jednej lokalite sa hlasitosť dodatočne zvyšuje len o pár decibelov, pričom intenzita hluku rýchlo klesá už pri malých vzdialenostiach,“ vysvetľuje riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Karaba.

Vnímanie hluku je subjektívne

V rámci širšej štúdie odborníci v susednom Rakúsku v roku 2018 skúmali aj postoj dotknutého obyvateľstva k veterným turbínam. Jedným z ich zistení bolo, že ľudia, ktorí s výstavbou veterných projektov súhlasili a na projekte participovali, následne nevnímali negatívne ani zvuk veterných turbín.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 9 € si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ako železiarne US Steel znižujú spotrebu energie a uhlíkovú stopu?

Ako železiarne US Steel znižujú spotrebu energie a uhlíkovú stopu?

Je dôležité vyrobiť kvalitnú, ale aj čo najmenej uhlíkovo intenzívnu oceľ. Zároveň pri čo najnižších nákladoch, hovorí Marek Lukačín z oceliarskej spoločnosti.

Právo na podporu obnoviteľných zdrojov nie je nemenné

Právo na podporu obnoviteľných zdrojov nie je nemenné

Súdny dvor EÚ sa vo svojom nedávnom rozsudku1 zaoberal právom prevádzkovateľov na garantovanú a nemennú podporu OZE. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v prílohe ENERGO v júnovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2021/06.

Názor. Ako sme ušetrili 70 % na spotrebe tepla na vykurovanie aj bez odpojenia od CZT

Názor. Ako sme ušetrili 70 % na spotrebe tepla na vykurovanie aj bez odpojenia od CZT

Nestačí, ak sa šerí len v jednom byte, na znížení nákladov sa musí podieľať čo najviac domácností, píše Pavol Štefánik, ktorý vykonáva rozpočítavanie nákladov na vykurovanie v ôsmich bytových domoch v Petržalke.