Hybridné OZE systémy dokážu znížiť potrebu uskladňovania elektriny | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Hybridné OZE systémy dokážu znížiť potrebu uskladňovania elektriny

Kombinácia fotovoltiky, vetra, vody, či biomasy vyhladzuje produkčnú krivku a zvyšuje spoľahlivosť systému.

Hybridné OZE systémy dokážu znížiť potrebu uskladňovania elektriny

Foto: Depositphotos

Energetické zdroje, závislé od poveternostných a klimatických podmienok, sa vyznačujú výraznou priestorovou a časovou variabilitou produkcie elektriny. Riešeniami ako prekonať tento nedostatok je napríklad uskladňovanie energie, posilňovanie flexibility alebo používanie hybridných systémov s viacerými druhmi kompatibilných zdrojov.

Najbežnejšie hybridné systémy predstavujú kombináciu fotovoltických panelov a veterných turbín. Považujú sa za životaschopnú možnosť najmä v systémoch nepripojených do distribučnej sústavy, keďže ich výkonová krivka je rozdielna. Takáto kombinácia zdrojov zvyšuje celkovú spoľahlivosť systému a znižuje cenu elektriny, prípadne zvyšuje jej hodnotu v závislosti od využitia.

Vzájomnou koplementaritou OZE zdrojov sa zaoberali vedci v štúdii, ktorá bola nedávno publikovaná v odbornom časopise Solar Energy. Už doterajšie poznatky ukazujú, že rôzna úroveň doplnkovosti vedie k rôznej spoľahlivosti systémov.

Hydrohybridný systém

Hybridný systém FV + vietor s rovnakým podielom produkcie konštantnej základnej elektriny je spoľahlivejší a zároveň zabezpečuje lepšie využitie vyrobenej energie ako v prípade systému s jedným zdrojom.

Komplementárne energetické systémy dokážu byť zároveň efektívnejšie na denných a krátkodobých trhoch s elektrinou, najmä v prípade flexibilne spúšťateľných hydroelektrární kombinovaných s veternými alebo fotovoltickými zdrojmi. Nedochádza tak k riziku obmedzovania nadmernej produkcie alebo, naopak, sankcií v dôsledku nerealizovanej ponuky.

VIESSMANN

“Produkcia nevypnuteľných zdrojov (vietor, slnko) vychádza iba z predpokladaného objemu, kde dochádza k chybám. Spoločná prevádzka hybridnej vodnej elektrárne však dokáže tento nedostatok eliminovať,” uvádza štúdia. Výsledkom vzájomného doplňovania fotovoltiky a hydroelektrárne môže byť napríklad aj zníženie spotreby vody. Hoci realizované modely ukazujú, že ide zhruba iba o 1 až 1,5 %.

Ďalšia analýza sa zaoberala potenciálom využívania jedného zdroja v období, kedy bolo potrebné znížiť energetické využívanie iného zdroja. Príkladom je energetický systém s dominujúcimi vodnými elektrárňami, kde sa vodné nádrže nevyužívajú iba na výrobu energie, ale aj zavlažovanie. Počas suchého obdobia možno znížiť výkon vodných turbín a nahradiť ho fotovoltikou alebo vetrom.

Jedna zo štúdií skúmala vzťah medzi FV, vetrom a vodnými elektrárňami v Brazílii. Ukázalo sa, že značná produkcia premenlivých zdrojov od júla do augusta znižuje potrebu využívania vody v nádržiach, ktorá tak môže slúžiť na zavlažovanie v poľnohospodárstve.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Meranie a rozpočítanie tepla 2023

Pozvánka na konferenciu: Meranie a rozpočítanie tepla 2023

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia pripravila 22. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční na konci októbra v Senci.

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2023

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2023

Organizátor podujatia EkosPlus pozýva na odbornú konferenciu zameranú na klimaticko - energetickú politiku a obchodovanie s emisnými kvótami.

Pozvánka na konferenciu: Summit tepelných čerpadiel VVVZT 2023

Pozvánka na konferenciu: Summit tepelných čerpadiel VVVZT 2023

Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá pozýva odbornú verejnosť na medzinárodnú servisnú konferenciu a summit vedy - výskumu - výroby a vzdelávania.