VSE
VSE
Belimo

Európske firmy vlani vyprodukovali menej emisií ako pred pandémiou. Slovensko vybočuje

Ak však očistíme slovenských producentov emisií o jeden veľký podnik a jeho dcérsku firmu, tak na Slovensku klesli emisie v porovnaní s rokom 2019 o takmer päť percent.

emisie skleníkových plynov

Foto: Energie-portal.sk

Hoci vlani emisie v Európe v porovnaní s pandemickým rokom 2020 vzrástli, stále sa zatiaľ nachádzajú mierne pod úrovňami spred pandémie. Výnimku predstavuje Slovensko, kde boli v roku 2021 vyprodukované emisie vyššie oproti obdobiu spred pandémie, čím vyčnievame z celoeurópskeho trendu, uvádzajú analytici z úseku meny, štatistiky a výskumu v rámci Národnej banky Slovenska.

Zároveň však dodávajú, že ak odhliadneme od príspevku jedného významného hráča v oceliarskom priemysle, zvyšok ekonomiky sa v oblasti emisií hýbe rovnakým smerom, ako aj zvyšok Európy.

V predchádzajúcich rokoch boli ťahúňmi najmä dva sektory

Analytici pripomínajú, že na celoeurópskej úrovni sme pozorovali v rokoch 2018 až 2020 plynulý a výrazný pokles vyprodukovaných emisií. Išlo najmä o pokles v sektore spaľovania palív v európskych elektrárňach. Nástupom pandémie v roku 2020 sa však pridal aj letecký priemysel, keďže v tomto čase bola výrazne obmedzená doprava a mobilita.

Po roku 2020 sme však zaznamenali vo väčšine krajín EÚ ETS opätovne mierny nárast emisií. Z poklesu sa postupne vracia celková úroveň emisií v sektore spaľovania, pričom nárast pozorujeme pri väčšine veľkých ekonomík, ako je Nemecko, Španielsko či Taliansko.

Napriek tomu však treba zdôrazniť, že väčšina krajín doposiaľ zostala pod úrovňou v roku 2019. V krajinách EÚ ETS bol priemerný pokles oproti roku 2019 na úrovni viac než 10 %. Jedinou krajinou, ktorá predstavuje v tomto smere výnimku, je práve Slovensko.

Po náročnom období oceliarní došlo opäť k obratu

Slovensko v rokoch 2019 a 2020 zaznamenalo pokles emisií. Pokles v roku 2019 bol ťahaný najmä spoločnosťou US Steel Košice (USS KE) a jej dcérskou spoločnosťou Ferroenergy, teda najväčšími producentmi emisií oxidu uhličitého u nás. K tomuto vývoju však významnou mierou prispeli aj podniky Duslo Šaľa a elektráreň Vojany.

„V roku 2020 prišla pandémia a k poklesu emisií o takmer 9 %, okrem veľkých hráčov, výrazne prispela aj skupina ostatných, menších znečisťovateľov,“ pripomínajú analytici s tým, že prudký nárast odovzdaných emisných kvót bol v roku 2021 takmer čisto na vrub USS KE a FE.

Pri väčšine ostatných subjektov došlo k stagnácii vyprodukovaných emisií, prípadne iba veľmi miernemu medziročnému nárastu. USS KE spolu s Ferroenergy v roku 2021 vytvorili viac ako 43 % emisií v rámci EÚ ETS na Slovensku.

Tieto dva podniky zaznamenali vrchol tržieb v roku 2018, čo sa odzrkadlilo aj na odovzdaných emisných kvótach. „Následné náročné obdobie odvetvia oceliarní spôsobilo poklesy produkcie, a tým aj tržieb v rokoch 2019 a 2020. Tie sa automaticky prejavili aj na znižovaní produkcie emisií,“ dodávajú analytici.

Vlani však opäť došlo k obratu. Košický podnik zaznamenal obrovský dopyt, čo sa opäť prejavilo na vyprodukovaných emisiách. „Medziročný rast odovzdaných emisných kvót o takmer 36 % potiahol celkové emisie na Slovensku nad úroveň pred pandémiou a spôsobil nadpriemerný rast emisií v porovnaní s krajinami EÚ ETS,“ uvádzajú analytici.

Dlhodobý návrat k úrovniam spred pandémie by nemal nastať

Ak však očistíme slovenských producentov emisií o košický podnik, vidíme zmenu vývoja, keďže v tomto prípade klesli emisie na Slovensku v porovnaní s rokom 2019 o takmer 5 %.

 
 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Protimonopolný úrad vidí možný kartel pri dodávke fotovoltiky. Spustil konanie

Protimonopolný úrad vidí možný kartel pri dodávke fotovoltiky. Spustil konanie

Podozrenia sa týkajú projektu financovaného z eurofondov.

Plán obnovy v energetike naberá sklz. Jedna výzva mešká už rok

Plán obnovy v energetike naberá sklz. Jedna výzva mešká už rok

Ďalšie výzvy už rezort hospodárstva otvoril, ale stále nie sú vyhodnotené.

LNG tankery budú platiť za CO2 emisie. Cena plynu v EÚ môže vzrásť

LNG tankery budú platiť za CO2 emisie. Cena plynu v EÚ môže vzrásť

Od začiatku roka sa povinnosť nakupovať emisné kvóty vzťahuje aj na námornú dopravu. Zvýšené náklady sa prenesú do cien plynu.