Dokument: Vysoké ceny elektriny pre priemyselných odberateľov na Slovensku | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSDS
Belimo 2

Dokument: Vysoké ceny elektriny pre priemyselných odberateľov na Slovensku

Republiková únia zamestnávateľov vydala 24.10.2014 tlačovú správu k problematike vysokých cien elektriny pre priemysel.

Dokument: Vysoké ceny elektriny pre priemyselných odberateľov na Slovensku

Photodune

Vysoké ceny elektriny pre priemyselných odberateľov na Slovensku
(tlačová správa)

Podnikateľská komunita sa opäť spojila a v otvorenom liste predsedovi vlády upozorňuje na problém neúnosne vysokých cien elektriny pre priemyselných odberateľov na Slovensku. Podobne ako v júni, keď podnikateľské asociácie, zamestnávateľské združenia a obchodné komory ohlásili vznik spoločnej iniciatívy za vládu zákona (rule of law), aj teraz vyzývajú na širokú odbornú diskusiu o nastavení regulačného rámca na Slovensku, ktorý je nielen podľa nich jednou z hlavných príčin tohto stavu.

Za kľúčový podnikatelia považujú vznik platformy, v rámci ktorej sa budú vopred konzultovať navrhované zmeny s vplyvom na hospodárstvo a konkurencieschopnosť Slovenska. Diskusia by mala byť inštitucionalizovaná, vecná a transparentná, tak aby sa do nej mohli zapojiť všetky strany a to bez ohľadu na priemyselné odvetvie alebo geografickú lokalitu prevádzky.

Podnikatelia, zamestnávatelia a obchodné komory spoločne upozorňujú, že koncové ceny elektriny pre priemysel sú na Slovensku dlhodobo jedny z najvyšších v rámci celej Európskej únie, a to napriek tomu, že silová cena elektriny ako komodity kontinuálne klesá. Jednou z hlavných príčin je rast regulovanej zložky ceny, najmä neustály nárast tarify za prevádzkovanie systému, ktorá slúži prevažne na financovanie podpory výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov. Výška tejto tarify vzrástla od roku 2008 až 8-násobne a momentálne tvorí už viac ako 20 percent koncovej ceny elektriny.

Na problém regulačného rámca, transparentnosti metódy stanovovania taríf aj adresnú zodpovednosť regulačného orgánu už niekoľkokrát upozornila aj Európska komisia. Postoj podnikateľov tiež potvrdzuje štúdia, ktorú dala pre potreby spoločnej diskusie a na podčiarknutie vážnosti situácie vypracovať Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). Na základe analýzy verejne dostupných medzinárodných štúdií zameraných na porovnanie regulovaných komponentov koncovej ceny pre energeticky náročný priemysel štúdia konštatuje, že „energeticky náročný priemysel na Slovensku znáša najvyššie náklady na zabezpečenie dodávky elektriny – tzn. najvyššie ceny regulovaných komponentov koncovej ceny.“

Ako uviedol na tlačovej konferencii prezident RÚZ, Marián Jusko, „Súčasný trend zvyšovania regulovanej zložky ceny elektriny je v príkrom kontraste s inými krajinami v regióne. Výrazne teda podkopáva konkurencieschopnosť našich podnikov, čo bude mať v konečnom dôsledku vplyv na hospodársky rast, ako aj na vytváranie nových pracovných miest a životnú úroveň obyvateľov na Slovensku.“ Podnikatelia preto spoločným otvoreným listom vyzvali predsedu vlády Slovenskej republiky, aby svojou osobnou angažovanosťou inicioval odbornú diskusiu k tejto téme a zasadil sa o urýchlené riešenie tejto neudržateľnej situácie.

Predkladaná štúdia na stiahnutie TU.

Zdroj: RÚZ SR


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Dodávatelia elektriny v SR

Dodávatelia elektriny v SR

Zoznam dodávateľov elektriny pre domácnosti pravidelne aktualizuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO.

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Produkcia skvapalneného zemného plynu v EÚ postupne klesá. Nahradiť ju môže americký alebo ruský plyn.

Bioplynové stanice v SR

Bioplynové stanice v SR

Zoznam zariadení na výrobu bioplynu na Slovensku.