Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Dodávatelia energií: K nákladom domácností na distribúciu elektriny v roku 2017

Združenie dodávateľov elektriny na príklade piatich reálnych odberov elektriny v domácnostiach poukázalo na podstatné zvýšenie koncovej ceny elektriny od roku 2017 na západnom Slovensku.

Dodávatelia energií: K nákladom domácností na distribúciu elektriny v roku 2017

Nakoľko téma vyvolala doplňujúce otázky širšej verejnosti i užšej odbornej komunity, rozhodli sme sa preukázať správnosť svojich záverov na vysoko reprezentatívnej štatistickej vzorke viac ako 250 tisíc reálnych zákazníkov – odberateľov elektriny v domácnostiach.

Máme za to, že výpočet dopadov novej štruktúry distribučných taríf a nových cien za distribúciu uplatňovaných od roku 2017 inak ako na prípadoch reálnych koncových zákazníkov, teda napr. použitím údajov o priemernom objeme distribúcie v jednotlivých tarifách, nemusí mať dostatočnú a správnu výpovednú hodnotu.

Je tiež potrebné pripomenúť, že ak Úrad pre reguláciu sieťových odvetví hovorí o znížení priemernej ceny elektriny pre domácnosti v roku 2017, treba dodať, že štatisticky pozitívnu správu je možné komunikovať len vďaka výraznému poklesu ceny silovej elektriny na veľkoobchodnom trhu.


Cena elektriny od SSE - Návod, ako zistiť, či máte správnu sadzbu od SSE

Cena elektriny ZSE - Integrovaný cenník za elektrinu platný od 1.1.2017

Cena elektriny VSE - Vypočítajte si cenu elektriny


Základom pri využívaní elektriny v domácnosti je voľba vhodnej sadzby, ktorá závisí od účelu, na ktorý sa elektrina využíva (bežná spotreba, vykurovanie, ohrev vody), a od predpokladaného množstva elektriny, ktoré spotrebujete za rok. Správna voľba sadzby je totiž základom toho, ako docieliť nižšie náklady na odber.

Vo vzťahu ku konkrétnym domácnostiam však možno doplniť, že v roku 2017 ceny distribúcie pre mnohé z nich zásadne porastú a je to cena elektriny (resp. cena služby dodávateľa), ktorá bude na budúci rok zdraženie distribúcie kompenzovať a istým spôsobom chrániť bežného spotrebiteľa.

Podľa vzorca v cenovej vyhláške je regulovaná nákupná cena elektriny (samostatne ako komodity nakúpenej na veľkoobchodnom trhu) pre rok 2017 vypočítaná na úrovni 26,93 EUR/MWh, zatiaľ čo pre rok 2016 bola vypočítaná vo výške 33,85 EUR/MWh. Regulovaná nákupná cena pre domácnosti medziročne poklesla o -6,92 EUR/MWh.

Pre porovnanie, avizované zníženie priemernej koncovej ceny pre domácnosti o -4,30 % v praxi znamená zlacnenie zhruba o mínus 5,36 EUR/MWh, pričom zatiaľ nie je známa presná výška tarify za prevádzkovanie systému TPS (táto tarifa taktiež vstupuje do koncovej ceny elektriny a regulačný úrad avizoval jej medziročné zdraženie).

Inými slovami, ak komodita zlacnela výraznejšie ako má zlacnieť priemerná koncová cena pre rok 2017, niečo iné muselo v koncovej cene narásť (odhliadnuc od zatiaľ neznámej ceny TPS). Tarifná štruktúra distribúcie sa pre domácnosti od roku 2017 zmení, a to zásadným spôsobom – zaniká cenové zvýhodňovanie jednej skupiny odberateľov (domácností) voči inej (firiem pripojených na úrovni nízkeho napätia). Pre úplnosť treba uviesť, že náklady domácností na distribúciu sa menia na celom Slovensku.

Avšak podľa toho, či je domácnosť pripojená do sústavy Západoslovenskej distribučnej, Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie alebo Východoslovenskej distribučnej, rôzne narastá buď fixná alebo variabilná zložka ceny distribúcie, čo sa v závislosti na veľkosti ročnej spotreby elektriny rôznym spôsobom odráža v koncovom účte.

V predošlej správe ZDE upozornilo, že Západoslovenská distribučná enormne navýšila cenu variabilnej zložky, preto bude dopad na domácnosti s väčším odberom zásadný. Nižšie ponúkame tabuľkový prehľad, ktorý vychádza z prepočtu budúcoročných cien pre viac ako 250 tisíc domácností na Slovensku, ktorým dodávajú elektrinu členovia Združenia dodávateľov energií.

Ide o dostatočne reprezentatívnu vzorku s ohľadom na celkový počet domácností na Slovensku.

Ako z tabuľky vidieť, štatistický priemer resp. zlacnenie priemernej ceny nemusí mať výpovednú hodnotu z hľadiska väčšiny odberateľov. Nižšie vložený prehľad potvrdzuje tézu predošlého tvrdenia ZDE, že pre veľkú časť odberateľov v domácnostiach elektrina reálne zdražie, a to napriek regulátorom oznámenému poklesu priemerných cien na budúci rok:

Tabuľka a prepočet: ZDE na základe dát od členov ZDE (vzorka viac ako 250 tis. domácností)

Cena dodávky (cena služieb dodávateľa) pre domácnosti v ostatných rokoch kontinuálne klesá. Zatiaľ však medziročne stabilne rastie cena tarify za prevádzkovanie systému a v roku 2017 výrazne zdražie i distribúcia.

Preto je legitímne položiť si otázku, do akej miery je vzťah medzi jednotlivými účastníkmi trhu vyvážený. Dodávatelia energií v tejto situácii napríklad na svoje vlastné náklady na základe zmlúv o združenej dodávke zabezpečujú domácnostiam (ale i ďalším skupinám odberateľov) kompletný zákaznícky servis.

To v praxi znamená, že okrem iného v prospech prevádzkovateľov distribučných sústav a v prospech OKTE, a.s. zabezpečujú zdarma fakturáciu, inkasné služby, riešenie zákazníckych požiadaviek, reklamácií či osvetu odberateľa.

V budúcom roku bude zrejme veľká časť domácností s novými koncovými cenami nespokojná, pričom vysvetľovanie novej štruktúry taríf distribúcie a nových cien spočinie opäť na pleciach dodávateľov, hoci nejde o služby, ktoré by dodávateľ sám odberateľovi poskytoval.

V procese prípravy regulačných cenových vyhlášok a pri pripomienkovaní novely vyhlášky ÚRSO o pravidlách trhu s elektrinou a plynom sa ZDE pokúsilo na základe vecne podložených argumentov i právnej analýzy presadiť uplatňovanie odmeny od distribučných sústav a OKTE za inkasné služby a s tým spojené kreditné riziko. Regulačný úrad sa s návrhmi ZDE nestotožnil.

Zdroj: Tlačová správa ZDE, úplné znenie
Nadpis: Energie-portal.sk


Diskusia (1)

  1. Juraj09.02.2017 (20:12)
    Nemyslím si že je to to najdôležitejšie, vybrať si poriadneho dodávateľa, ale z vlastnej skúsenosti som zistil, že ak sa vyberie lacnejší dodávateľ, tak to potom urobí zaujímavý kolotoč s platbami. Dlho som platil jednému dodávateľovi a keď som prešiel ku slovakia energy, nestačil som sa čudovať, na aké peniaze mi to príde po zľave - momentálne platím o tretinu menej aj keď preplatky žiadne nemám, ale to som nemal nikdy.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Museli dočasne vypnúť veterné a solárne elektrárne, poľskej sústave hrozil problém

Museli dočasne vypnúť veterné a solárne elektrárne, poľskej sústave hrozil problém

Veterné a slnečné počasie stlačilo ceny elektriny na spotovom trhu hlboko do mínusu.

Nie sú to iba chýbajúce dotácie. Zmapovali, čo na trhu brzdí tepelné čerpadlá

Nie sú to iba chýbajúce dotácie. Zmapovali, čo na trhu brzdí tepelné čerpadlá

Výhodnosť tepelných čerpadiel pri lacnom plyne klesá. Ďalší problém asociácia vidí v drahých úveroch.

Pokračuje pokles. Čo ukazujú dáta o spotrebe plynu za prvý štvrťrok 2024

Pokračuje pokles. Čo ukazujú dáta o spotrebe plynu za prvý štvrťrok 2024

Veľkí odberatelia spotrebovali viac plynu, kompenzoval to však výrazný prepad v spotrebe domácností a maloodberateľov.