Ceny tepla v roku 2021 klesajú, ÚRSO vyčíslil, koľko domácnosti ušetria | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo 2

Ceny tepla v roku 2021 klesajú, ÚRSO vyčíslil, koľko domácnosti ušetria

V priemere cena tepla klesne zhruba o štyri percentá, skutočné náklady domácností na teplo však ukáže až koncoročné vyúčtovanie.

cena tepla

Ilustračné foto: Energie-portal.sk

Slovenské domácnosti pripojené na centrálne zásobovanie teplom (CZT) môžu v roku 2021 očakávať zníženie nákladov na teplo v priemere do 50 eur. Tvrdí to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý rozhodol, že cena tepla u väčšiny dodávateľov na Slovensku v tomto roku klesne.

„Úrad v cenových rozhodnutiach vydaných k 1. januáru 2021 reflektoval najmä pokles cien zemného plynu na svetových trhoch, ako aj celkový pokles dodávok tepla na Slovensku,“ uviedol ÚRSO.

Dodávateľom tepla, ktorí požiadali o zmenu ceny tepla k 1. januáru 2021, ÚRSO medziročne znížil priemernú cenu tepla o – 4,2 % . Finálny dopad na peňaženky koncových odberateľov však bude závisieť aj od klimatických podmienok, skutočnej spotreby tepla a spôsobu prerozdelenia nákladov za dodané teplo v rámci bytového domu. 

O znižovaní cien tepla pre domácnosti, ktoré odoberajú teplo od štátnych teplární, sme na Energie-portal.sk podrobne informovali už v októbri 2020. Kým domácnosti v Bratislave sa môžu tešiť na relatívne najväčšie úspory, v prípade jednej z teplární ide cena tepla v roku 2021 hore.

Skutočné náklady ukáže koncoročné vyúčtovanie

Ako vysvetlil predseda ÚRSO Andrej Juris, skutočné náklady slovenských domácnosti na teplo za rok 2021 sa definitívne ukáže až v ďalšom období.

„Rád by som zdôraznil, že všetci dodávatelia tepla bez ohľadu na to, či im úrad cenu tepla k 1. januáru 2021 zmenil alebo nie, sú povinní po skončení roka zúčtovať náklady v cenách tepla na skutočné ekonomicky oprávnené náklady, teda podložené účtovnými dokladmi a v rozsahu a výške stanovenej legislatívnymi predpismi,“ povedal A. Juris.

Predseda ÚRSO Andrej Juris | Foto: Energie-portal.sk

„Rozdiel sú potom povinní vrátiť odberateľom, čo sa pozitívne odzrkadlí v znížení celkových nákladov slovenských domácností na teplo pri koncoročnom vyúčtovaní,“ doplnil šéf ÚRSO.

Ako prebieha vyúčtovanie tepla?

To, či budú mať domácnosť preplatky alebo nedoplatky za dodané teplo, v každom roku závisí najmä od nastavenia výšky zálohových platieb.

Výška preplatku či nedoplatku je rozdielom medzi skutočnými nákladmi na dodané teplo na byt, ktorý je uvedený vo vyúčtovaní od správcu, a uhradenými zálohovými platbami, ktoré sa uhrádzajú za daný byt v priebehu roka. Ak sú skutočné náklady vyššie ako suma zaplatených záloh, vznikne nedoplatok a naopak.

Začiatok a koniec vykurovacej sezóny na Slovensku nie je fixne stanovený. Podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva začína vykurovacie obdobie spravidla 1. septembra a končí 31. mája nasledujúceho roku za podmienky, že priemerná denná teplota dosahuje dva po sebe idúce dni úroveň pod 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia sa nedá očakávať jej zvýšenie.

Správca domu je podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov povinný doručiť odberateľom vyúčtovanie tepla za obdobie od 1. januára do 31. decembra daného roku najneskôr do konca mája nasledujúceho roka.

Dodávatelia tepla fakturujú náklady za spotrebu tepla správcom bytových domov. Fakturácia pritom prebieha podľa spotrieb, ktoré namerajú merače tepla umiestnené na vstupe do domu.

Správca domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov následne zodpovedá za rozúčtovanie vyfakturovaných nákladov na jednotlivé byty. Riadiť sa pritom musia vyhláškou MH SR č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.


Diskusia (1)

  1. Luko11.02.2021 (15:44)
    Tak snáď to urso vypočítalo dobre, celkom by sa nám hodilo zľavnenie...:) Na ulici človek nič nedostane, tak by snáď mohlo zľavnenie doraziť a slovakia energy by potom mohla poslať pár eur na späť. ??

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Malé jadrové reaktory môžu vhodne dopĺňať veternú a solárnu energiu

Malé jadrové reaktory môžu vhodne dopĺňať veternú a solárnu energiu

Rozvoj pokročilých jadrových reaktorov je už skôr otázkou potrebného kapitálu než pripravenosti technológie, konštatuje štúdia.

ÚRSO sa zaujíma o výnosy podporovaných výrobcov. Vysoké ceny elektriny menia situáciu

ÚRSO sa zaujíma o výnosy podporovaných výrobcov. Vysoké ceny elektriny menia situáciu

Výrobcovia vidia situáciu inak, asociácia SAPI hovorí o možnom nesúlade vyhlášky ÚRSO a zákona.

Presunuli desiatky miliónov eur. Ministerstvo upravilo harmonogram dotácií z Plánu obnovy

Presunuli desiatky miliónov eur. Ministerstvo upravilo harmonogram dotácií z Plánu obnovy

Namiesto pôvodne plánovaných troch výziev rezort hospodárstva plánuje tento rok vyhlásiť už iba dve výzvy.