Eversheds Sutherland
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

Ako transformovať Hornú Nitru? Banský podnik má viacero návrhov

Podpora obnoviteľných zdrojov energie, rastlinná výroba na poddolovaných územiach či rozvoj cestovného ruchu. Hornonitrianske bane sa chcú podieľať na transformácii regiónu po útlme ťažby uhlia.

ťažba uhlia

Foto: Fotolia

Kedy sa budú uhoľné bane na Hornej Nitre definitívne zatvárať, zatiaľ nie je jasné. Trenčiansky samosprávny kraj však už koordinuje prípravu akčného plánu, ktorý má zahŕňať opatrenia zamerané na transformáciu regiónu. Hotový má byť do leta tohto roku.

Na príprave plánu sa majú okrem trenčianskej župy podieľať vládne rezorty, dotknuté samosprávy ako i samotné Hornonitrianske bane Prrievidza, a.s. Podľa informácií, ktoré má naša redakcia k dispozícii, sa prvé rokovanie uskutočnilo už v júli 2017 v Bratislave a  všetky stany sa opätovne zišli začiatkom februára tohto roka v Trenčíne.

„Považujeme za dôležité najmä pripraviť nové projekty, vytvoriť náhradné pracovné alternatívy a nastaviť budúce ekonomické smerovanie Hornej Nitry tak, aby zodpovedalo podmienkam regiónu a bolo spravodlivé voči jeho obyvateľom,“ uviedla pre Energie-portal.sk hovorkyňa Hornonitrianskych baní Adriana Siváková.       

Sľubujú 1800 nových pracovných miest

Na rokovaní v Trenčíne banský podnik prezentoval nové projekty zamerané na využitie potenciálu povrchových a banských priestorov po ukončení banskej činnosti. Základom má byť diverzifikácia zamestnanosti v regióne po skončení ťažby uhlia.

Hornonitrianske bane svoj príspevok k transformácii regiónu vidia predovšetkým v rozšírení terajších mimobanských aktivít,  čo má  umožniť udržanie zamestnanosti na súčasnej  úrovni. Podnik by mal byť schopný vytvoriť približne 1795 nových pracovných miest mimo ťažby uhlia. 

„Nedokážeme ovplyvniť budovanie cestných komunikácií a nemáme ani  nástroje na prilákanie investorov, či nových firiem.  Usilujeme preto najmä o presadzovanie zelených projektov, zámerov na využitie hnedého parku, po skončení ťažobnej činnosti a opatrení pre zachovanie pracovných príležitosti  v regióne, aby nenastalo jeho vysídľovanie,“ zhrnula Siváková.

Výzvou podľa Hornonitrianskych baní bude najmä skĺbiť zlepšovanie životného prostredia  v regióne bez straty pracovných miest a zhoršenia  kvality života obyvateľov.     

„Naše opatrenia budú smerovať do oblastí, pre ktoré máme pripravený zásobník projektov, v rôznych štádiách rozpracovanosti,“ doplnila Siváková. Podľa Hornonitrianskych baní by malo ísť o projekty v siedmich rôznych oblastiach:

  • agrárne a potravinové projekty, ktoré budú zamerané najmä na využívanie pôdy na poddolovaných územiach vo vlastníctve Hornonitrianskych baní Prievidza;
  • projekty spojené s rozšírením využitia existujúcich kapacít – rozšírenie strojárskych kapacít zmenou výrobného programu a prechod z výroby banskej techniky na nebanské zariadenia;
  • projekty spojené s využívaním OZE – využívanie geotermálnej energie a budovanie sústavy malých vodných elektrární na princípe využívania banských vôd;
  • projekty spojené s turistikou na Hornej Nitre – po skončení ťažby uhlia transformácia baní pre potreby zážitkového či edukačného cestovného ruchu;
  • projekty spojené s takzvanou striebornou ekonomikou – so starostlivosťou o občanov vyššieho veku;
  • projekty spojené s vedou a výskumom – výskum a vývoj moderných technológií v oblasti využívania geotermálnej energie a plazmového vŕtania;
  • projekty spojené s preškoľovaním a rekvalifikáciou pracovníkov Hornonitrianskych baní.

O tom, ktoré projekty sa budú nakoniec aj skutočne realizovať, sa definitívne rozhodne až po finalizácii pripravovaného akčného plánu. Podporné projekty by sa podľa predbežných informácií mali financovať z prostriedkov štátneho rozpočtu i európskych fondov.


Mohlo by vás zaujímať

Protimonopolný úrad vidí možný kartel pri dodávke fotovoltiky. Spustil konanie

Protimonopolný úrad vidí možný kartel pri dodávke fotovoltiky. Spustil konanie

Podozrenia sa týkajú projektu financovaného z eurofondov.

Plán obnovy v energetike naberá sklz. Jedna výzva mešká už rok

Plán obnovy v energetike naberá sklz. Jedna výzva mešká už rok

Ďalšie výzvy už rezort hospodárstva otvoril, ale stále nie sú vyhodnotené.

LNG tankery budú platiť za CO2 emisie. Cena plynu v EÚ môže vzrásť

LNG tankery budú platiť za CO2 emisie. Cena plynu v EÚ môže vzrásť

Od začiatku roka sa povinnosť nakupovať emisné kvóty vzťahuje aj na námornú dopravu. Zvýšené náklady sa prenesú do cien plynu.